Skip to main content

Full text of "An ċeád ċloċ : sgéalta"

See other formats


S$it1Ltti5» i "Oo ltlÁi|te tlí UiAin íia f^e-Atc-A feo. f Afl CéAÍ» ClOC 

«sJrj 

Pát)iiaic ó con&ifie 

-oo f5f\íoo. ". . . An c-Aon 11Í beo a oí 1 n-Ann ce^n^A n<\ n-Aibiuín- 
eAó a óAnA*ó niiAi^ a puAij\ au feAn-f^lÁo^i'óe bÁr jmoi 
bun n^ f^eióe ; " — t. 64. 
BiSTiN CDLLEGE: LIBRARY 

CHESTNUT HILL f MASS. 
CtO^óAnriA Ceo. : 

A]\ 11 -A CU^ AIUAÓ 
T>0 

ConnnAt) nA gAeíntse 

1 mt)-dite AfcA CtiAt» 
1914. t><\nArfr<Mt tUCC S^ílíOtttA AU S^éAtCAít) ^ÁTHIAIC uí 

conAme. 

" . . . cÁ bníj; ionncA Agtif ftunneAm leó. An bf aca <cú 
AfiAth An fpnéACA|tnAC A5 imúeAcc Af céit) lAfAinn ufÁt bíonn 
An fjvuc Aibtéife A5 5lnAifeAéc cfíte ? Sm é *oíj\eAC mAf a 
jltiAifeAnn ha fOCAiL A^tif tiA ViAbAftA cfé f^éAlcAib 'pÁ'Of aic VI í 
ConAine. . . . Raca*o 1 mbAnnAÍb 50 bftii^feAf neAfc A^tif 
ftimneArh 1 n*Oeóf Ai-óeAcc, 50 bftusfeAf foLtif-bfiAtf a A^tif 
ceAf Ai^ne Ann — A^tif A*óbAf mAccnAm." 

t. Ua T>. fAn " 5ClAi-óeAm Soltiif." " Padraic O Conaire shows himself more essentially Gaeli^ 
in ' Deoraidheacht,' that piece of grim and fantastic realism, 
than the writer who tells an old story over again. ..." 

R. W. Lynd. " S^óaL 1 n-A bftiil An 5f eAnn A^tif An bjtón A5 bAinc íia fÁl -oÁ 
céile. ..." 

ALr f An " éifeAnnAC." " As the exponent of the modern story in Irish he is unrivalíed 
.... underlying everything he writes is a deep love of humanity 
and of his own Gaelic race . . . the pioneer of a new race of 
Irish writers. ..." 

"iTlAine" in "An ClAi-óeAm Soltiif." " . . . he has written one of the best, but decidedly the 
grimmest of Irish novels. ..." 

W. P. Ryan in " Home Rule Problem." " peAf Ann fém if eA*ó pÁ-OfAie Ó ConAine. TlíL f5fíobnóin 
néifmn nó lAfmtus -01 xcÁ cofAmAil Leif . . . ní mAf a céiLe 
An innrm-c a bíonn Af f^éALcAib 'pÁ'OfAic if a bíonn A5 -OAome 
eite ..." 

Alz f An " 5CtAif>eAm SoLtuf." teis An ti$T)An CCadiia. 11ó|U rhAttctnr t)i5 (f^éAtCA se^|\|\A 4t>.) 
T)eófi<M > óe,AC€ (uif\f5éAt lf.) 
t)^it\l)|\e TUiat) (*0|\áiyia AorigníoríM 2t>.) 
Ati S^otÁi^e t)occ (f^é^tc^ se^ju 8*0.) 
Ut) mte te fAgAit ó 

" Ctoí)ArmA," 25 ceAítnós pAtmett, 

t)A1te AtA CtlAt. ctAti innisce. An CéAT> Ctoc .. .. .. 1 

** &r\ CoitficigeAó & juiu Agóit) ^n t)Áif Aif . . 11 

UeáCfUj\c íia 5 A1 1 1 ^ •• •• •• ..21 

búHicfteAO^c Ati píotiA -dgtif d TTIac . . . . 39 

AbA-CÁnA-tú ! • • •• .. .. ..56 

Cle-Atfin-Af fAti Oititeáfi .. .. ..65 

^ *OíogAtCAf n<\ mt>ón .. .. .. ..82 

tU teis Smn 1 sCACtigAtj . . . . . . 93 Atl ÓéAT) ÓtOÓ. t)í cÁit mójt Af AtAfCAf Oocac 1 fgoiteAnnAÍb 11 a 
tiAitne fut mÁ fAib fé t)eic mbtiÁ'ónA ficeAt) t)'Aoif . t)í 
t)A|\AriiAit Ag a tÁn ^o'oroíb Agtif *oe tucc trmmce 50 
fÁfóóA'ó fé nA fif X)A riió ctiti te feAttfAtfmACC t>á fAib 1 
^cfíocAio nA ngfCA^Aó fÁn Am fm ; A^tif x>o riiotA'OAj^ 

ftó CtlfUf A tA OA1*J\C AJt tlOftAlb An Olfvtlf te eÓlAf fAg.Ált 

A|\ feAttfAifniAcc Airhjtét'ócig nA féA^tin tit>.. f 115 fé An 
ctifAf, acc níof fitt AfviArii A-jt CACAif nA tuVitne. ÍTlÁ'f 
ton^-o-jtifeA^ó cÁffA t)ó a-j\ bfottAó nA mAfA fíocriiAife. 
nó mÁ'f é An CAtArii a ftn^ é, ní néot tnnnn-ne é, Af\fA 
feAn-tigTMf éi^m. &\\ caoi a-j\ tnc rít ctiAifif 5 r>Á tAigeAt) 
te fAgÁit Aif 1 n-AtmÁtAib a tífe ó t/fÁg fé a óAtAif 

TDtítCAIf. 

X)a rhóf An CAitteAtfiAmc TD'eAtA'óAin nA f eAttfAritnACCA 
ati fSotÁi-jte 05 -pn tmteAóc Af a tíf > otitóAif, acc X)a móf 
An foóAf > o'eAtA > OAm vía fitróeACCA é. 50 *ocí te fíoj\- 
goinro, níon ceApA'ó 50 fAib Aon bAmc A£ An bfite mAit 
a ceAp " A be.An Af bftiAC An ftiAfvÁm " Agtif a bío^ó a£ 
CAifoeAt nA ^cfíoc DeófACA acá Af imeAtt toij\ nA tTlAfA 
ttlóine teif An bfeAttfAmnAi^óe 05 a tn^ ah cufAf a\\ 
comAi-jtte tticc a rhtnnce. Acc bí. t)'é An f eAf ceAnnf 101111 
céA^onA é ; An caoi Af tféi% f é eAtA y óA nA f eAttf AtfmACCA 
Af Att bfitt'óeACC — fin é a*úX)a\\ mo f^éit-fe. 

tÁ buróe bfotAttAó *óó Af An mACAife teAtAn SAfb 
ctoóAó ACÁ ttA-jt ó ^óeAf ó bAite tlebfón 1 £Cj\íc ttroéA, 
tA-jttA a-ja cobA*jt bj\eAg fíofttifge é fAn Áic a iJCugCAf 
t)eejtfebA aij\ tnDttt» Ó bí beAtAó c-|\om fAT)A Atmfvéró put'AWw .m>;<\ Vm a roAirsA oaIcca leif aii CAfr rágtif 
o'éijug a frpoi'óe niuun a óonndic fé aii c-tnfse geAt 
íoitnnn as éifige Atitof Af ah gctoió a<hI. T)'ót fé a fe-án- 
úeoó 'óe, Agtif t)o Uii^ fé Af cháiíi a TV|\onu\ paoi CfAnn 

ff^e A bí Ag fáf U v hAlf A11 C<>l)A1f. Ilí fAll') a fiof A1^C 

cé'n c-aóaji a c'uut fé Af a fuAirhneAf a^ T)éAtiArh a 
fmdomce paoi'n gcjiAnn, ntiAif a cnAtA fé stóftA bmne 
tu\n óuijge A-p aii n^Aoit. TVéifc fé ^o tiAineAc. t)'£ACt.Af 

T)J IIÁf COAlA fé AflAIÍI 5tÓ|\ t)A UfieAgtA 11Á gtÓjt A011 
111 11Á T)íoV). t)í f ^ACA tllÓf ACA AtU1, A£t1f 1AT) AJJ VÍ011AT) 
A ^CUIT) Á^ÚAÓ A£ A11 V)pt1Af\Át1, Agtlf Ag ^AOAlt pt111l11 TXVlV) 

péin pAn ahi céATniA. X)a V)f\eÁg teif gtójt nuiÁ TnV), acc 
Oa ofeÁgt.A Veif aii V)eAn pém, am V)e.Ati V)e<yg tiieAf fm a 
V>í 'n-A peAf aiú Af cVoic aj\ V)fiu.Ac aii cooaiji. X)'\ fonn 
móji aij\ 'ónt 'h-a tiAifieif ; bí Tnnt ttióf Ann tAbAifc 

Vélte, ACC CéAfT) T)'féAT)fAT) fé A fÁTJ ? Gí CÓtAf A1^C 

fAot'n Atn feo Af nófAib ua cífe A^nf cteAéc Ai£e Af ah 
ceAnjyAi*ó ; tofAig fé Ag caiiaT) ha n-AriifÁn niAf cac. 
Cmf 1TA nuiÁ cof g teó fém Agtif t>o tei^eATMf T)on feAf 
ConfitigeAC AriijtAn eUe a gAtUit teif pém. 

" 11ac peÁnn aii c-Aiiif\Án é fin," Af fé teif ah nniAOi 
'n-Afi ctnf ]^é ah cftnm ifióf, " nÁ A11 ceAnn A V)í A^iWfe ?" 

l')í < ntAtt tn-jtti VaV)ai-|\c teif ah fCA-jt 05 a V)í '5Á 
innfURWT). *Oo T)eA|\5 P beA^Án Agiif t)o "óe^f^ feifex\n ; 
T>'imtcócAT) fé Af A11 nómiéAT) ftti, niAf V)í fé pém fomnc 
cúcaVac, niAfAc gtifi fS 10 W ce-Ann T)en tiá niÁtA tHfge 
a V)í Afi '<V|Uiiiii a n.Af aiV. 1\éróciJ; peifeAti é Aguf ^onbAifc : 

" A11 fAT)A Af feo 6 50 t).;\iVe tlet)fón ? 11ít aoh cólAf 
xAy;.Ani fAii Áic feo." 

" 1]^ Aivii acá conniAróe ojiAinn-ne, a T')ume cóif," Afp' 
aii vjc/ii go mfimce ; " beró nufe A>;nf mo ótifo Dah 
AinifU|\<- a^ T)tit pÁ t)éin iia 1iáicc fin 1 ^ceAtin teAt-nAife." 

T)o líon/'ó 11A nuÁtAÍ VeAtAif te nif^e ; ctnfeAT") a\\ 

•ÓjlOmAlb 11A n-AfAt tX'A^ T)tlV) 1AT). A^Uf T)<> ^1 t1A1f tCÓ 6 

■óe-Af fÁ t)éin aii v»aiIc. Af lA-jUlfAlCin V)í CjUAft A11 ftf Ó^, A^Uf V)í CCApA'O 
M& e S° ffOlépeAT) fé A11 CAtAlf geAt gfUAIIAé fltl fOlri) 

Unge iia gféme. ^ v 111 ^eAóA fé 6AH tlebfvón au oróce 

ftti. 

1 fcAOAf Iac T> v jpÁ£ re 'ii-a fc oL\ro, r:Á ha pocAtt feo 
teAiiAf te f AgÁit : — ■ 

" An 'oeirif aii cf tige a ceAp ha T>eAtiiAin te curo tte 
fuAiríineAf An cjwogAit a bAinc T)e'n cineA v ó TMontiA." 

A feAttfAitmAróe ! TIac cfÁtAriiAit a ctummg cú aijv ! 

* * # * * * 

ÚaoD tAtt ^oe'n cftige ó teAó cjuA'oóf.A au V)Aite cuifv 
A11 f*c;otAife 05 fAoi, As;itf ní fAiV) fé tAf teAt-UAiji 'ii-a 
Dftivóm 50 tifACA fé A11 V)eAii a CAfú'ú teif a$ ah cobAf 

A£ T)0"|\<\f Clge A1l CfUA'OÓfA. Cl11|V fé A CUA1|V1fg. T)UD|U , Ó 

teif 50 tnb' í beAtt Aii óf lADófA í ; Aguf CÁ11115 cmeÁt Atuif 
A|\ a cjvoi-óe nuAi|v a cu^a*ó feAn-cneAtiiAitve cfvOfAC cau- 

CALAC Afi Atl gCfUAWIfV fém. tÁ1tl1C ^tlOtltl^OAjt A1f 
tlUAtf A CUAtA fé 5JO mt)A Af CÍf j[f eA 5 A1 5 An DCAtl J gUf 

pófAt) 1 n-AgAi*ó a cotAó í ; 350 mbíot) fé 'n-A 'óeAfS-Áf 

1t)1|\ í féltl AgUf AU CJUATíÓlf UlAf geAtt Af tlA tlAinfÁ11AlV) 
tflOtCA Dítí A ^ÓéAIUMÍl Af A fOtl. 

" tTlóf-feifeAf a ceAp í tneAttA'ó te btA'OAf CAmce 
Aguf te tiAtn-fÁtiAiD bAoife," AffA beAn Ati cige teif, 
"acc cá ciAtt ua feAcc fUA^ó nt)Att 1 ^ceAnn Aoibmn 
Átumn tiA tnnÁ fni. Acc a peAf . . . ." 

11uAtf a cu^ A11 f^otÁife 05 au teAbAi-ó A1|V pém ah 
oróce fm níof féAt) fé co^otA^ó acc aj; cuimneA > ó Af <\n 
mtiAoi fin a CAfAt) teif a^ au DfuAfÁn. t)í a 'óá fútt 
fÁicce Aim, ceAp fé ; nuAif fítfeA^ó fé a y 6Á ftnt fém a 
> óúiia > ó da *óóig teif 50 mbíoii) f í a^ > Oj\ui > oeA > ú feif, a^ 
^ofuroeA'ó tetf . . . ctnc néAt beA^ aij\, acc ní ftAiD Atm 
acc néAt. 11uai|\ nÁ-[\ éifig teif aoh co'otA^ rógAtiCA a 
"óéAtiAtii, tofuig fé as curriA^ AnifÁm A^uf *oá fSfJooA^ó 
'ii-a teAbAf *oe |\éif tnÁf bí f é 'gÁ óuniA'ó. A ftOAll Af V>-jvn aT' A11 ptiAftAin M í irsí'Aji Af aii An'vj\Án 
y\\\ 'filA jhwii ouaiiaijuI'». 

MAjtAf niol A11 pite ;sc hlOmAfCAfl í 'n-A An'vjtÁn, niA-|\ if 
t;nÁCAC le n-A lcitéroíb. ní 1011511 a*ó é p» mt>A I o aj^ leif 
aii bpeAttfAfiinAl'óe 65 An óAt*Ai-|\ AOtbmn á-j\|\a 'h-a -jVAit') aii 
Cfeoro uAfAl feo a t|téi5eA*ó Ajt ah bpeAttfAinnAcc pém. 
Agtif níof r-j\éis,. 11á|\ cám fé Án "oeififi Agtif nÁjt mot 
fé An moiti óeAnA ? Ctnn fé paoi fA scAtAitt, Agtif ó 
bío'ó fé 1 n-éA'OAn a ctiro teAbAjt, nó Ag fSftío bA*ó aji pÁ\\ 
t>e SféAf níof ctn-jteA'ó ceifc aa An sconfngteAó 05. 
Híop 6tii|\ fé fém CAinnt A-jt émr.e acc oijteA'o. T)tnne 

A CAffA1*Óe tdf Aft A11 1llt)(3tA-|t 111Ó-J\ 11Ó fA bfÁfAC ACÁ fíAft 

óll SCAtAlf, 1lí TXfAtlfAT) fé ACC beAtltltlgAT) T)Ó t>e 1\ÓV|\ 

nófA tia cífte. 1f mmic T)'peicpi > oe é '5Á ftíinneóig Agtif 
leAbAf 'n-A gtAic Ai;^e ; acc if beA.5 aii ceApATj bio*ó ax; ah 
ré T)'petcpeAT) >;o ftiiAomceAC Annrm é 50 níbA mó 50 11101,1 
aii cftnm a bí Ai^e 1 tmiAoi ah cniATDóftA nÁ f a teAbAf\. 

Ón ^céAT) lÁ CAfAT) fAii Áic é níojt étftig leif tAbAiftt 
téici, acc connAic fé uait) í 50 mmic, Aguf cuaIa fé ctitT) 
11'uMC 'ii-a caod ó muínncift An cige 'n-Ajt ctn-ft fé fAOi. 
ÍAbAiftc téici, mnpeAcc Tn cé'n geAn món a bí Aige W, 
h]\ uc ^f tÁnii tnftíi Ax;tif imceAóc teif, fm é Ati c-Aon 
fmAomeAt) bí 'n-A ceAtm pAOt'n Am feo. 

t>A SeÁfit gó bftiAi|\ fé An fAitt. 

1)\iaiIca'ó T)ot\Af Att ctge >;o c-jtom A^tif 50 cobAnn oróce. 
Cé bóA'6 Aim acc Ati boAti. A 5tttiAt;s fgAOitce téici, í 
cofnoóc, fgeóin 'n-A *6á fúil A>tip <;aii 'h-a amcoAtt 

,ACC t)1\AC oróí'c 

O'ofgAlt mtnnnci|t ah age Ati TxífAf T'n. A peAi\ a 

bí CAf Ó1f í L('A'01\A*Ó 50 IICAmCltÓCAIfeAC. í)í fé A'|\ A cí. 

V)í vA<t,A a TiAnmA utfúi. An T)citibfW\roíp lcifoín ol*óóe 
■01 ? ("uibfAT) ^Ati Atn'ifCAf, acc A-|\ Ati r,óiméAT> fm 

CltlHH'A'ó ^l.ÓfCA peAfl A^ T)(>1\Af A1l Clgé. Atl CftATHnf 

ovii| N a curo pcAf a bí Atl'n a>;\i|^ bA ?;( k Ái\j\ a1i moitt ofCA ah T>ofAf a ipéAbóX) A$uf aii tteAti fAiceAó a tjneit teó 
A-OAite. 

11ac a*5 ah f*$otÁife 05 a Oí ah cftiAg "óí ! 11ac é ceAp 
í 0|\eic teif A-OAite 50 cíf 11A fer ,el b e > A1C A mbeA'ó fonAf 

A£Uf féxMl U1fC1 AgUf *$AC 11Í Af A UUAII ! 

An oi-óce fin cum fé AriifÁn eite. " A11 Cfeóit) inieAfS 
ua muc " cu^UAf Af ah AriifÁn fni. Coninig ah cfiA > oóif Sfemi u'iaic cftiAró Af a 11111 aoi 
cféif iia lioi'oce feo. t)í fé 1 n-AiriifeAf tufci. X)'\ fé 1 
n-AUrif eAf Af aii fgotÁife 05 mAf au "gcéATniA. CÁfO' 
piop vó hac fAiO peipeAn Af au t)feAm íw Af aj\ cugAT) 
Cf íoft>Ai > oce : Aguf 11 ac 111 <mc a t)í ptop Aige cé ha gníoniAf ca 

11Á1feACA OÍOt) 'ÓÁ gCteACCAT) ACA f1ÚT) ^oe fuiOAt ovó&e 1 
^CUAfAlO CAtrilAH, A*gUf 1 *$CfeA*5<M0 f télOe, 110 1 ffÁ1T)eA1l- 
1lc\l0 lAf^CtÍtACA 1 ^CACAIf tleunón féni ! 11a pÁlpDÍ 
fugA'OAf teó te io*ót>Ainc a 'óéAtiArii oíoDca Af a ^ciut) 
Atcóif ! 11a uinÁ riieAttA^OA-f teó auiac fÁ ha ptéiOaO ! 

l)A gfA11l tdf A11 ^CflAWIf tUCC teA11An'l1lA CfíOfC, A*$up 

ó Oí ftiAC A^uf 'oeAfg-gfÁni Af aii fgotÁife 05, Oa t)óig 
teif 50 uiOa X)ume X)íot) eif eAn. x\cc ní tei$p eAt) f eif cau a 
ocaii teó. CuifpeAX) peipeAn fuiAóc uifci. A11 fpfiofÁn 
OeAg fionn (niAf cug fé Af A11 f*$otÁife) 1 n-Ann a toeAti a 
OLAOAf ! Acc CAicfeAt) fé Oeic Af a <Mfe Af ha Cfíop- 
cómciO : t)í > otAAoi > óeAcc 61*5111 aca puiT) A*$up 11AC Tnnne 

ACA f1ÚO AU fCAf Ó5. tflÁ t)í C1Aft t1A fCACC fUA'O 1lT)Att 

'n-A ceAnn fém níof riióf ^óó Oeic cúfAmAC. 

£a01 > ÓÓ fA fÁlte t)ÍO > Ó Af A11 SCflATHDHA CUfAf A CAOcMfC 

aj\ óACAif lAfúfAtem te n-A óum ÁfCAó cfiA'ó a *óíot. A|\ 
11 a riocÁiueACAiO feo "00 CAffAt'Oe Ati Ocah Aguf au 
fgotÁife 05 Af a céite caoO auuu§ ^oe'n óACAif. t)A 
gnÁCAc téó eoinne a ^OéAtiArii te céite, acc CAfAt) au Ocaii 
teif tÁ Agup 5A11 A011 cfúit Aige téici.! Paoi 6jtAnn píneArhnA bi pé 'h-a itnge nuAift a ctu\U\ 
pé AJ ccacc í Agtif At\ c-aiíiiuáh \\\) a cuni fé, 4k xN boAn Af 

ÓJUIAÓ A11 pUAJlAW," 'gÁ g-AOAlt A1C1. 

*Oo geiceatXAf beifc. T)o beAnntugcuvoAf X)Á ééite 50 
1)1111" TrótfiAóCAó 5iu\t)uu\i\. Aguf annfin, p<AOi bun ah 

CfAIIUl fUKU\1íl1U\ CAOt') AlllUlg T)C geACA móf 11A CAtfAÓj 

■o'wnif fi X)ó cé uu\f riiAf ttug a pe-Af \ £Aé U\ ó CAfA'ú te 

CCllC CCAIUA 1AT). 

" tlí fó-fxVDA cile béAf fé '11-A cuniAf fui a *ócaiiaiíi," 

Aflf' An f^oUMfC 05 Agtlf CtlCAC 9 t\-A glof. ).'Á5 A CCAC 1*00 
■Ó1A1*Ó Agtlf gitlAlf 1.10111-fA Ó CtlAlt} fÁ *óéiii Cfíce 11 A 

ngféAS-Aó, Á1C -a nibeit) fon-Af A^tif fé-Ar ofi&wnj Aoibne-Af 

Ag«f AÍCCAf .... CÁ A11 fAOgx\t 1llÓf .... UU\ CÁ 

mgeAn fém a^ac . . . ." 

A11 ofóóe fin T>'pÁ5 feAf A^tif bcAii ah cacai^ ÁffA 
aoi bmn a]\ a xjctigCAf tlebnón, A^tif níof f-ACtAf A1111 níof 
mó uvo, cé 511 1\ étiAfCAig aii cfixvoóif 5^0 pott A^tif 
pólpfe *oÁ fAib 1 bpoif5e,Acc pice niíte *oÁ bAite. 

* * * * * * 

*0'imcig \)cic uibtuvóiiA. ComófA'O péip A^up Á\vo- 
oine>AccAf 1úT)ac 1 scAÍAtf 1-Afíif-Atem. t)í cj\iAtt iu\ 
niítce a\\ ah ^cACAif fin te cfí LÁ A^tif cj\í oróee. t)í 
ceAniUMftte Ann ó'n OifceAf te 11-A 50111*0 eÁiiiAtt ; 
UoiiiÁiiAtg uAibneACA ; 5fiéA5Ái$ 5^ioca ctifX)e ; Sípímg ; 
fiUpcítng ; ^eócAig ; bACAig ; ceótcóifí ; CAob Arntng 
•oe pníorii-geACA 11 a CAtfAc bí beifc ceótcóifí A£Uf eofArii- 
Iacc 50 fAib ACfAnn Ap fuibAt CACoffA. 'bcA'ó A\\ > ÓU1tlC 
b|te-Atnu§A*t) K ( > S^Af «Af aii nibcifc nó ní aichcóca v ó fé Á\\ 
mbeipc c^fid'o, ah fjot>Áife 05 -Agtif be^n ah éfiA'oófA. 
V)í < uniA Agtlf cflOC xMi v ofnu\if oftA. t)A téif v oo Y)tnnc o 
iia peAn-giobAil a D1 'tuA X)cinic<N\it 50 jiaOa'o-aji tÁ\\ <\y 
Atp eAf v< VÍ)N AnfóiceAó a Cw\\ uíobtA. 

1)i peifeAii A5 ctijt "oe ko fcAfj^Ac : " íUc aic An caoi of Anm Anoif é ! Aif ceAf f eAóctfiAine 
'n-Áf n*oiAró A^uf 5^n acc CÚ15 " AffAfion " A^itin f a 
fAogAt ! CÁ bftngmiT) bétte ? CÁ bfuigmit) écVOAó nó 
f Uge te n-áf gcotnAib a nígeAóÁn ? 'SevVó, beif Af aii 
44 Scrnnóf " fm A^uf CdbAif\ pofc x>o iia TMome acá a^ 
^AOAit ua ftige. . . . . tlí féroif te-AC é > oéAn.Am, ah 
eAX) ? An f érotf teAC aou ceó a 'óé-AnAiri ? xXrhfÁn a 
CAtiAt) *óóib, An e-A'ó ? Af btnte ACÁtf , a be^n : An miAn 
teac 50 ftiAi5fiX)e Af ah gcACAif finn ? . . . . Cé'n 
meAfbAtt a bí ofm guf éeApAf 50 futb gtofi Aotbinn a^ac 
cjUt '? .... Aguf nA tiAmfÁm a fmneAf txvo' motA'ó ! 
Y\a liAtfifÁm a fmne<vó *óuic ftit Af ca^aí) tiom-fd a' cof 
Af bic cú ! ÍU tiAbfungceAf tiom feAfCA 50 bftnt ciAtt 
A"£ tlA feAfAib " 

U115 Ati be^n a\\ An " gcmnóf " (cméAt cfurce) a bí te 
11 -a tiAif, Agtif bAin ceót be-05 Af te n-A méAfAib. 

" Gait uaic é pm, AX)eifim. An mu\n Umc mé cuf a\\ 
buite ? A^ CAome<vó Afíf ! tTlonuAf Ati céAX) IÁ CAfA*ó 
tiom tú ! . . . . Acc cé'n cubAifc a bt ofc go *octis cú 
Annfeo mé ? " 

" t)íof Ag ceApA'ó . . . ." 

" t)í "oo cofCj" Af feife^n* " Oim bo'óAf a&ac 11 í 
bíonn AgAtn uaic acc CAinnc* CAtnnc, CAmnc *oe tó nÁ *oe 
oróce ! Uú a^ ÁiceAtri ofm te fe^cc mbtiA^ónA ceAóc 
Annfeo 50 *ocí An cíf gAnn gofvCAó feo, Aguf nit fé *oe |uc 
ofc Aon ceó a xjéAnAm Ann acc *oo ftute Á CAbAifc ! íUc 
AjZAm a X)eAt> An fAOgAt f uAimnedc mAfvAC cú ! . . . ." 

Tlí fítceÁ 50 mb'é An f eAf 05 a bío'ó a^ ceápAt) AtfifÁn 
motCA *ói a bí Ag CAinnc. Acc b'é. An f AogAt X)'ACfuig é. 
UUfAó 50 fu*io bAmc Aige fém teif ah fgéAt, beAt) fé 
'11-A cumAf úoczaX) X)o t)ttme 50 cftunn beAóc cé'n ó<\oi 
a\\ tiAtfuigeAt) é. CuiffeAt) fé flof 540 ponc ve féif a 
cétte iiia|\ feo : — aii btge ; 

putm ]\\ mtiAoi ; 

cutt Uwt) putme 11111C1 ; 

;sfÁin A|i a peAfl ; 

Ati pmacc a óutjt pé uifti ; 

CéAjVO ^'fé.voj-wó feAf 05 a ■óéAnatfi, t>á nibÁt) fCAttfArii- 
iumx)c pém é, acc ah be-An a tÁ^\ftÁit? A^uf Ati fAib 
aoh t)óig citc ahii tc 11-A •úcaiiaiíi aóc í bfeic tetf cun a 
tífe fém t 

.Annfm : — 

f uAt a 5cai\at) ; 

coriifAC tcó ; 

nnteAec ó n-A t'\\\ fém ; 

boóc-dnáf 1 t)cí|\ eite ; 

aii ocxmi a^ T)ut 1 11-Aoif ; 

é péin as *out 1 n-aoif ; 

ah 1:111 n11cA.n1 Ajg caIuJax) uaca beific ; 

CAiiCAt ; 

lieAUl-Alfe ; 

VUAt ; 

betftc bocc aj\ fÁn A'S^r fuAt aca 'oá 'eéite ! 
* * * * * * 

l)í catfe cAinnce, A5 ccaóc ó béAt ah fCAttfAriiiiAme, 
acc b,\ beAg ah áijvo a bí Ag ah ninAoi a bí CAOb telf Af a 
óufo cAinnce. A5 fúit te x> um e éigtn a bí fí, dgiif a 
fúite fA Cftige nióif, At;uf fA bptÁf teAtAn acá CAob 
a 111111 g *oe £caca lArvúfAtem. A5 ftnt te n-A feAf a bí fí, 
• v ;< ptitl tetf A11 ^cfiA'oói \\ ; acc ní tc SfÁt) *úó. An mgeAti 

D'fTÁg fí 'll-A t)1A1t> 'll-A tCAC A bí A£ T)CA11A1Í1 bllAt)- 
\ftt* 'ól le peAÓC 11>bLlAX)1lA. T)Á bfCA'OfAt) fí tlA1f 

I l< I -n) ! I K.1 DeifCA'Ó fí UAltl A fvMb A1C1 fAfAO$At 

( umo pe-Af í 'Afc ; OCC ll-AfAlt *OÁ XHIOUIÁIHC AlgC Agtlf 

1 ..• lui i utgte 1 e potttjgtb cfiA*ó. l)'é ah c|\ia*oói-|\ <\ bí aiiiw JtAoit) 4 0e4ii <Mf. D'i^ff ce-A'o 4if 4 timge^n feice^t. 

" O ce4*o 454C fitte4"ó 4f mo ce4c-f4," 4f reire^n, 
<: 4cc, ni4 fitte4iin, ní £45^41*0 Cl1 ^fT é te x>o beo." 

t)í fé 1 n-xMifi|\e^r 4f 114 C|\íofC4i > ócib 50 fóitt : CÁ ? f o' 
fiof "oó cé'11 > oi4bt4i > óe4cc ^o'imneoc^míf 4f 4 1115111 ? 

T)'mipig 4 oexMi 41 f 411 ce4t) 4 C4b4inc t)í 5411 comge4tt. 
Ilí ciubttA'o. Cf\oróe ctoice 01 41111. 

" t)fuitif fÁfC4 fitte^ft 4f 411 5comge4tt rni ? " 4f 
reirexMi. 

" ttítim," 4f fire. 

t>4 bmn teif ati bpe4ttf4riin4i > óe 411 foe4t pn 4 etof , 
ni4f bí 5i\4in 4i^e 4f 4n OfeAjt eite. Acc 'fé^ivo b4 1111411 
teif 411 11111401 beic ne^iii-fpte-Átuc 4f 4ti mbeifc. 

" tlí fittfe^t)," a\\ fí teif 411 56^1-6*001^, "'AS-tif 111 
ftMifcVo te4C-f4 /\éc oifeAt)," 4f fí teif 4n bfe4ttf4iii- 
ti4i > óe, " 6'n t4 f eo 4iii4c 111 b4CfcVo te 4011 f e4f vá 
fre-Ao-Af é. Se4ii-be4ii 4noif rné móf4n ; C4im cfíoini4 
C4icce te 4ntifó 4ti cf4og4it. xXcc oíof 50 ti4tuinn ctuc. 

ttrnne fif cuimre 4iiii\4ii x>o 1110 riiotcVó £45^41) 

ftán 45410 beifc 4noif, 4^uf jgtu^iffe-cVa tioiii cmiceAtt 
114 cífe 45 04114*0 114 11-411*111411 bneÁg fnine^T) 'óoni 4£ur 

lllé 05 ... . niO 1l14tt4CC 4f 114 fC4f410 " 

t)í ioti54iiC4f 4f 411 mbeifc fe4f. & teicéiT) 'oe C4innc 

HÍOf Ct14t4'04 < |\ 41\141Í1 Ó 11111401. 

" aS be4ii 4f btui4c 4n fU4fÁm," 4f fife, 45tif vo g4b 
fí 4n c-4n'if4ii 50 bneág bm'ogrii^n UcMi4. 

%. * * * * ^c 

t)í Cfíofc 1 nl4fúf4tem 411 LÁ feo 45 U\b4ifc teif 411 
ftti4g 45 í opf4f 411 ce4mptutl. X)\ fiof 45 411 genu'oóif; 
fin. €411115 5tionii > o4i\ 4if, m4f ce4p |^é 50 f4ib f4itt 
4i^e é Cuf 1 > oce4iniC4. 

4< tlU f^TUMf 4iiiifni 50 ce4tm ti4ife," 4f fé teif 411 

mi1401, " 1X404*0 ipCC4C f4 5C4C41f, 4^tif ^t^Cf^T) C01Í141fte* 10 Le tHiinc oe fA5A|\CAiD Ati ccAmpuitt. 1li OéAX) caj\ au 

UA1f." 

TVmitig fé* CAfA*ó t)f caui fAififwe-Aó Aguf f SfíobAt'úte 
leif ; Agtif 9 fé ah éon'UMfte ceApATMf >úut Afi Aif C1115 

>CACA iu\ CAtjVAÓ A£Uf bfdt A\\ Atl 11inA01, AgUf í tAt)A1fC 

1 lÁtAif Cfíofc, A^tif ctnf a ctif tunti. 

" toeAti a fnin A*óAtcf AiniAf í," A]\yA *oume aca ; " 111A 
AbjtuigeATiti fé tnm í fSAoiteA'ó fAOf 061*0 Af nT)tigte *oÁ 
féAtuvó Ai^e, A^uf ttiÁ Al)ftiigeAtni fé 50 mbAt) cóif í 
ctocAtj *oc néif A11 "otige, beirj A11 coriiAinte tu£ fé tiAit) 
50 mitiic cuntA Af teAtCAOi5 Aige." 

* * * * * * 

ttlSA'Ó A11 t>CA11 1 tÁtAlf íof A. T)o f gfíot) fé Af Atl CAtAril 

tc 11-A iriéif : 

" Cé b'é AgAib-fe acá ^ah peACAt) CAitcAt) fé ah 
CCAT) ctoc téiti " 

". . . xNf A CtOf f111 Tj(ntj Tj'imtlgCATJAf AUIAC 1 1V01A1TJ A 
C,éltC, At; COfllgATJ Ó tlA fltlfCAfAlt) . . . \ A£Uf TJO fÁ*gAT> 
ÍOfA 'll-A AOIIAf AgUf A1l t)CA1l 'l1"A fCAfAni 'tl-A tÁtAlf," 

nu\f DcifCcA-jt t itm fA SoifgéAt. 
Aguf Tjut)Ainc Sé téiti : 
" 1mtig fón'iAC, Agtif 11Á pcAcuig fCAfCA." Aéc tjo 

tCA1l fí ÍOfA b*é aii cfiATJóin aii Tuune Tjeinit) t)'fÁ5 ah áic. X)\ 
ctoc géAf Ai^e 1 sctít a gtAtce, A^uf nuAtf nÁf féATj fé 
au ótoc fin, aii cóat> ctoc, a óAtteAt) téiti, Tj'éAtutg teif 
tfír) v\a ffÁnjeAnnAiD guf ffoic av\ ^eACA. t>\ A11 
fCAtifAn'inAif)c Aiinfni foniie ; tÁnn^ fé Aif 1 115A11 fiof 
Aguf cuif au ctoc 50 Tjonrun 'n-A ctoi^cAtin. Atl C01ltlCt$eAC A fAlb ASA1T) 
Atl bÁ1f A1f. 

t)í bei|\c txAti 05 A5 tíoiiAt) a sctim foite^c civiAt) a? 
cobA|\ azá 1 opoifgeAcc Átfcin fAbófoe *oon bAtte bcA"S 
4j\ A •OCU5CA01 Saccmiiaii ua SAm^mA 1 n-*Mmpf CfíofC. 
Vá AOibmn parhfiAi'ó a bí Atin, a;$tif teif ah gcfónÁn >a bí 
aca, ^Stif le *oíeeAtt a fAOC^ijv, b'|?A*OA An c-^c-Af 50 

X)Ctl5AT)A|\ fAOI *Oex\fA 50 fuMb fCAfV 05 'n-A ftn'úe A\\ 

etoic 1 ngAf *óóib. 1UiAt|\ a tu*$, ctnrieAXMfv > oetj\eá'ó teif 
An AinfÁtiAi'óexNcc agtif teif ah obAif, Agtif *o'féAé 1 
■ocrveó An firv 015. t)í a ce-ánn fAoi Aige-féÁr», A^tif 5A11 
corv Ay *, ^cc ó bí fé a-j\ 11'uittAC 11 a íietfcirve a\\ a^ cu£At) 
gutt -A11 cSedn-teoiiiAin 1ÍUnncAig, Aguf é i*oif i*vo Agiif 
btm 11-á fpétfte, *o'éirvig teó a cuiii<n Agtif a crvut a fSlu'it)- 
t'§A*ó 50 m-Ait, Agtif g^n fiof -Arge-fe-áti 50 fAb^TMrv xMin. 
t)í ce-Ann beAg Aif, ceAtin beA*5 'oe^g-cumtA Aguf fotc 

T)Ub CAC-AC A'S Ct11C11ll AlítlAf Afv A OA1C, ACC tttlxMf A tA%At> 

fmACAm be^s tje'11 §aoic awa^ tA\\ guAUMtm ah Áirvt), 
t>o crvoccAoi aii fotc x>Á bxMC, A^tif >o'feiccí mtnneÁt coiii 
bÁn Aguf cotii 005; xx^tif coiíi nÁtumn te Iiaoh mumeÁt 
uárv fACtAf -AmAtti. X)a beAg bean 05 (*oen Aimfirv fin) 
T)'feiceA*ó An mtnneÁt átumn -Agtif atí fotc CAf fin, a 
bí A5 ctncim AntiAf Atf, tiAC mbéxvó *oúit -<mci tÁtii a ted^At) 
Aif, A^tif a mcdfVA pxVOA caoIa a cuf 1 n-xMtiirvéit) fan bfotc 

CAf. 

xXcc mÁ bí a teitéro x>c t)tiit 1 gcfoi^óe ce-ACCAi\ 'oc iia 
mnÁib 05A bí a% aii cobAi\ níoiv nocctngé^t) 'n-A ^cum 
cAinnce é. An cé \ja géife f úit x\guf bA cf\umne bpéit- 
eAtimAf , ní féAtífAt) féA |\Át> 50 cmnce 50 n^oeAfn-d'OAf 
níof mó ^oeiffe, AffeiceAt An fif 015 *óóib, mun>A bfeiceAt) 
fé f éACAmc tus utnne aca a^\ ah 'ounie eite. Acc i\mne ; 

II 12 iu\ &eAj *\n hioitt o-|\tv\ *\n xjá fotteaó iíiO-jun c|tuvo a Uotnvó 

AgUf 6 gCfO&VÓ ftU\f A-JV 1ÍUltU\C A £011111 -Agtlf $ttU\1ftU\CC 

leó. Gí xu\ (\\]\mi Atiti, On cobA-|\ 50 t)cí aii bxMte be^g 
'n-*\f cotiiiitiige<vo<.\jt ; Ati 1011511x^0 ó gtiiiAb é xmi GAfáti 
A tut; Ati-$df X)'|?e^|\ 05 11 a 51UUM50 fxVOA mnbc a 

ÓMfOCAUVU^t ? áNiI 10115HAX3 Ó gtljt tOftllgOxVOAjt Afíf Af 

Ati gcfónáti ^5 5x\bÁit txMtuf txnb, te 50 mtif^lócAmíf 
6 Af pé fUAn 110 mAóctiAtt) '11-A f Aib fé ? Acc 111*011 n'itif^Ait 
Ati cjtónÁn é. Tlíofv tó^ fé -a cexMin. ílíof féAc 'n-^ 
•oqteó. tMoUAft imtigte fice fUvc txMtuf nuxMf ^o'fé-Ac 
■otnne aca 'ii--d •otafó 50 bfeicfexvó fí 501*00 xmi cmeÁt fif 

A bí Atltl. tlUtUC gtlf féAC, t)0 gábpVÓ xM1 bOl-jtC ACA fxMl 

tu\ig, ^gtif b^fUMiixMt aca ^utub é f5ot ka bfo^fv AUiirm a 

bí 'll-A ft11t)0 -Af 1ÍlUtU\C $1AttxM1 Cfíe<A11-te«A1ÍlA111 1Í*Ul11lCAlg 

Ati IÁ 5fómo fAifijVM'ó fin. 

O f Ó lUM'ÓCC A^ fCA|\ élgm tlAC bfÓxVOfxVÓ 1)0^11 C01T1xM|\te 
A gU\C<VO xM^tlf flOf UxMCI ; 1lÍ0f Ó1flg te 1111M01 loc ó 

'OtuMixMii, -agtif if oót •othtin tnte cóxmvo *o'éuug xn. 1lí 
'OeáftriA'O eoturiiáii f^UMim *oe miix\oi 015 <\n cfoitig cfuvO, 
acc mtnuA n'oeÁtuixVó, vo ttnc au foiteaó vá ce-Atin Agtif 

letg f í A f LUMl-bÓIC tO 111Ó1X) xMl UxMÍUMIl A txM1l1C A]\ A 01/01*00. 
" & 1ÍláCxMl ! A 1Vu\CxMl ! " A\\ f í tC 1l-x\ COIÍlttUVOAf Agtlf 
í ^5 "Otlt 1 UMgC. 

" A Cobx\ ! <\ Cobx\, a cjtoi'Oe !" Aff' xmi Ocxmi ette Agtif 
f úitc 11-0 bdfcc f-Áitcc 1 bfCAf 05 11 a St u, ^ 1 5 e V^ VA *otiibc. 

t)í ^gxMt) aii bÁif Af xmi bfeAft 05 ! 

nitifsttugeAX) ó, tn-Á'f 'n-A co^ot^t) a bí fé. ^O'éimg fé. 
Cuaixj 1 bfoóxMf iia mbxMi te c^bftigAt) teó. Ctn-|t vaz 
tUAt-btiix)c a <um<Mn f 5^1111^*0 -A^tif AttCAóc A]\ iia miiÁib 

K\1]^ bplHUMUXf CCUM111 VÁ fOltlglb X)0 bxM,^^ 1U\ luu\5U\. 

a^cc iu\ fúlte a bí '11-A ccaMui ! \)a cof^n'uMl tc >úá pott 
.\ tottf4Mt>e 1 n-^tJnuN'o t( i u\fv\nn ce u\t>, -aóc gtif |\\n 
fu<Miinr be-Ag uc fottif ncAhifAogAtCAN 1 ocoin tu\ bpott 
•o tniun pm. 13 

tlíof tAO'juvo ftniT). X)'\ •ojuoi'óoaóc óij;in a^ feAf °E 
iia £j\uAit;e fAT)A t>mt)e -A^uf ha fút AifceAÓAji ah mbeifvc, 
Aguf £aii fooAt a fÁ-ó cuiji fé iaUac ofvtA é a tfieó{fti£A'ó 
50 T)cí ati bAite t>0At; 'ti-Att corhmilgeATXáiv. t)í" f tlge f AT)A tC f 1Ut)At ACA. t)í A11 belfC t>A11 1 T)COf AC, 

A^uf ah f eAf cuAifim 'f T>eic f tAC ajv a scút. t)í aii oi*óée 
A5 ctucim 50 meAf , A£Uf cuifeAT) ^ac cof A1111 t>á gctuineAt) 

11 A 11111Á UA1Í1A11 OftA. t)'f AT)A Agtlf \>A /|tÓ-fAT)A teÓ £0 
fAt)AT)A«|t fA ITlbAlte, ACC T)Á bfUlgVOÍf fAltt ItllteACC Ó11 
Cé bí 'gÁ fÁtAlt), Ó11 Cé t)í A^ Ctlf UAtbÁlf Of CA, 1f C11111CC 

11AC n-imceóéATOíf. tAbAif ah oróce 50 géAf A^uf 50 
quiAigméAtAC mieAfS 11 a ^cnoc. tíAUieAT) geic Af nniAoi 
aii cfoitig nÁf bftfeA'ó. S^iof-jt fí. Útnc fí. t)j\ifeAT> 
a tiÁfCAó. táimg av\ feAf fttAf teó. teA^ tÁm a\\ 
guAtAmn 11A mnÁ a cinc. T)'féAC tnftt 'ftiA ftntib. 
PfeAt) a cfot'óe Af nóf CfompÁm cottCA. tTÁim^ 
CfeACAT) 1 n;£AC bAtt t>á bAttAib. T)o fgfveAT) An beAii 
eite aóc t>o gtuAifeA*OAf 'n-A T>ctuúf, cof ajv corp , fÁ *óém 
An bAite. 

t)í T)'|1A01 > ÓeACC OftA Ag at\ bfeA-jt fm A fAlb AgAró A11 
bÁ1f A1f . 

^aoi ^óeifeAT) connAiceAT)At\ aii bAite fíof uAtA fA 
n^teAnn : cigce beA^A ceAfnóxjACA ^An beAnnA ; cfiAnm 
fí^e A^uf cfAinn pAitme CAtt 'f 1 bfuf. Ó bÁfjv 11A 
beifCfe T)o ceApfAt) T>ume nAó fAib 'ftiA C|\AnnAib acc 
cjtAinn bféige A^uf tiac fAib 'fiiA agctb acc bféA^Ám 

teAnb. 

% * %. % % %. 

X\f ceAóc 50 ceAtm au bAite *óóib, 1 n-Aice te cig ah 
gféAfAróe, T)o contiACAT)Af a tÁn fotuf beA^ a^ T>éAnAiii 

OfCA, A^Uf T)0 CUAtAT)Af CAIlCAlfeACC f ttlAlg rilólf A bí Ag 

T)\a Ag T)éAtiAm bAvnfe 'f^n sceAtik\mAUi fm "oon bAite '4 oe péif nófA iva hAMifijte, Agtif nl bftéAg a }\x<) ^w^ cógAt) 
cjtoróe tta n-65-bAn a-|\ feice^l iia (Miro(\A('"CAn fénfie feo 
0Ó1O. 

Rinne ah óuroeaócA uite Af ccac ha bAWfe, Aguf éuAró 
aii méro *oíoV> a bi ax; lotnóup 11.A ló("i\Aiin rpceAó. An 
Oiifo eite, au r>i\eAiii nÁf\ ru^vó ctiifteA'ú 'óóio, "oo 

ful'ÓeA'OAf Ájt fur0eACÁ11AlV) fAOI 11 A C|\A1111A1I') tótt 'f 1 

Dpuf Afl fUT) A11 gáifttrfn. 

tXá nóf é 1 gCftfoó 11 a Sauiaiua ctn^eAt) bAinfe tAbAiiic 
td'aoh conútigeAC tmcf a^o ah beAtAó ; cuai*o aii f ca\\ 

A tVAlV) AgA1*Ó A11 V>Á1f A1}\ IfCeAC ACC 11AC A1C A11 ]\X\X) é gO 

n^oeAóA ah V')eij\c V)aii 05 ifceAC gin ctii^eA'ó £ah iAf\fiAi*o 
A^nf ia*o A5 iai\|\ai*ó éAtugA'ó uató ó CAfA'6 le cérie 1 

T)COfAC 1AT) ? A CU1T) t^^AOl^eAÓCA, 1f *OÓÓA ! Cuift Aii comrcigeAC 05 a t\Aib AgAi*6 *ati bÁif aij\ 
fSAnntvvó At\ ótnt) n'iAit T>e tia t)AOine connAic é a^ aii 
mt)Ainif . í)í f eA^\ Ann Agtif é axj ^AbÁit ceóit a/[\ An gcmeÁt 
Cftuice At\ ai\ ctiSAt') A11 " ceAnnóit\," acc iiuaii\ Ti'féAó ah 
conficigeAó Ait\, ttnc ah xjtéAf ceóit aj\ aii ufttift tiAró. 
1lí iiAiVj fé 1 11-Ann a ttntteAt) ceóit a gAbAit An oróce fm ; 
T)ubAit\c fé 5ut\ ttéAb aii ccmitigeAó 11 a céAt)A te féACAinc 
a fút ! t)í beAn 05 Atrn a bí a^ fomnr bró At\ ati ^cuit)- 
eAóCAm A^uf nuAii\ a f Á t ah com'itigeAó a 'óá fúit innci 
cuArú fí 1 VAi^e, A^uf b'éixjm í tAV>Ait\c auiac fÁ'n fpéifi 
50 ^riocpAt*) fi CU1C1 fém. Acc ntiAit\ a fín beAn óf, ah 
dge coftn fíonA *0ó níoft tÁmixj mtufiAtii ai\ bit uit\ti ; 
acc 'otittjlÁ'ó 'n-A YjiAnJ fin ^u^ triAf geAtt At\ a ftnte bert 
'oúnrá Ai^e-feAii a C\iAn') fí fAof. 1f T)óóa j;ut\ ttn^ aii 
COtídtigeAC <')}; cé'n cuhiacc a bí h-a ftutiV), iuaj\ ó\iAn> 
y6 ifccAé 1 gcúinne teif féin A^uf *o'fAn fé Atinftn a\\ 

■pí'A'ó UA tl01*OÓe Agtlf A CeAHH fA(>1 A1^( v . tUlAlfl ttlg A11 beifC bAtl CAfAT) l01f 1 T>COfA0, 1UUA1|\ A 

tu% CobA Agtif Imacaii f aoi T>e&y& fA "5Ctiinne é, Aguf a 
T)ftiim teó, A^tif a ceAnn fAot Ai^e, tÁmig mifneAC cuca, 
At;tif T)f tn'oeA'OAft AnAtt ctnse x>e iAéif\ a eéite ; 50 T>eimm 
if Af\ éi*;m T)'féAT>AT>A"|t £An tÁrh a teA^AT) a-ji a mtnneÁt 
teif An T^tuovóeACC a bí oftA Ai^e, teif An T)iAbtAiT)eAC€ 
a bí Ann, t>á mb'f íof T>óib f ém. An beif c fe^p a bí ttiAtoce 
teó, RAniAf Ati gféAfxMTJe bfós, A^tif Am An fAOf ctotce, 
rÁiniseATjAf rpceAC f aoi f eo, ^5nf btiAit éAT) iat> Af fetceÁt 
ha mbAti T)óib. 

^eAf coi^ceAriiAit céA^AfAó a bí 1 11 Am, -Agtif t>o furo 
fé fAoi ftnnneórs ^Stif fonn Ai^t ah beAn a bí ttiAróce 
teif féin a tACCAT) ; bí TCAniAf ÁfT) caoI buróe, Ágtif bí 
fé 'n-A feAfAtfi te n-A tAoib Agtif é cmnce T>eAfvbtA 'n-A 
mcinn fém hac |\aiD ó Aon tiir.Aoi TXAf fugAT) A«|tiAm acc 
coitiitigeAC a mbéAT) sftiAit; f at)a T)tib CAf aij\ a beit mAf» 
céite aici ! 

t)í ttmifcéAfi mAit fA ceAó A^uf ^ah Ann acc beA^Án 
fottnf, Agtif ní teof móft T)o iia 1iAoiT)eAT)Aib connAic 
AgAiT) Ati coirhtigi£, Agtif bA ttigA nÁ fin An méiT) T)íob tn^ 
f aoi T)eAf\A cé'n féAóAinc a bí 'n-A ftntib. CeApAT) ^tifAb 
é A11 fíon mAit meifSeAmAit 011 ngféig a cuaiT) 1 gceAnn A11 
ceótcó-jtA — bí ceótcóifí cti£tA T)on fíon fAn cfeAn-Aimfif 
fém ; ceApA^ó gtifAb é b-jtotAt ha tiAimfife A^tif T)íccAtt 
a f AotAi-j[\ bA cioncAC te tAi^e 11 a mnÁ. tlíof bACAT) te 
"RAmAf Aj;tif níof bACAT) te Am, A^tif níoft bACAT) teif ha 
mnÁib a bí ttiAiT)ce teó ; A^tif níojt bACAT) teif aii 
^coimtigeAó fém bí 'n-AfniT)e f^n sctnnne A^tif a ceAnn 
f aoi. t)í a T)ótAin c\f a Aife Ag s<\c T)tnne A^tif a gfeAiin 
A$>tif a AdbneAf fém a bAinc AmAé. 

tÁmi^ fcf beAj; Af An ^ceót. CeAp uAntAf A^tif Am 
50 bf ACAT)Af a mbeifc bAn Ag cotfijtÁT) teif An ^coniitigeAó. 
il peACAó mé ! peACAó mó-j\ mé ! " Aff' ah coniitigeAC 
T)e gtit ÁfT). i6 'O'jVwr a |UtD Atttl 'ii-a tfteó, A('r AinÁin A11 DetftC Ddtl J 
'('p\\rA<>A]V fltÍT) Af A Dfe,AfUtD, Agtlf 111 fA'OA £(> fAbATUJV 

ceAtfAf ootf a óétte. 

11 tL\ fútte ^\r.'\ 'h-a óoahii ! " a\\\\\ IIIacah. 
; ' An T)iu\ou'>eAcc acá atge ! " AftfA CoDa. 
" Cé hé fétti ? " A|\fA HAtiiAf te 111acaii. 
" Cé tié pétti ? " Aff ' Am te Coda. 
O mn4 Aini Agtif 111 féAT>fAiT>íf ah vítxmiie a iuvó ^fv 
0CÁ1T) T>en Cfófc feo, T)á bptiigiTjíf ah fAOgAt mójt aijl 

11Í f ÓAT)f AlT)íf AT)1Í1ACCÁlt 511)1 CtHlAeATlAlA f pélf 1 bfeAf ACC 

|\\ bfeAf a juib ftibÁilce 110 TmbÁilce tAft teóiw\inn aíiii. 
Dtime T>íob feo T>ob' eAT*> Coda. 

ct S111 é . . . ftn é Ati feA(t a bAHi aii ceAtin T>'Cóin 
tXAtfoe," Af ftfe A^tif ttAtbÁf tnftt. 

tticc teAnAtiinA Cfíofc b'eAt) mtnnncif aii bAite D1-5 

f eo, As^tlf bí ^fÁHI ACA Af nÁ11Í1T)tb CftOf C Aj^tlf AJ1 1lÁ11TlT)lb 

Cóm. 

T)'féAó ati beifc feAf Af ah sconfitigeAC 05 a bí 'ii-a 
ftnTJe teif fém 'fA sctimne, Agtif tÁimg AttCAóc A^ttf 
SfÁm ofCA. Acc tf Af a céite, AtfitAC, T>'féAó Ati bei-pc 
bAti, Aj;tif titiAif T>'féAC t>o cui^eAT)A|t a céile. 

" ílí llé A11 fCAf fin é Af COf\ Aft t)1C," AffA ITIacaii, 

" ACC . . . ACC . . . " tÁini£ CtACAtATJ t11ftl — " tlí tlé 

Atl fCAII fltl é Af COfl Af blt, ACC 1tÍT>Áf lAf CAflOC." 

t)í fé 'n-A TMofpóifeAóc eACOft^ ^aii mójtÁn tiiottte. 
tÁtnt^ ftnnneAm 1 ti^tóftAib ha bfeAf A^trp Kéife 1 
n^tóftAib tia tnbAti A^tif ^aó feAf T)íob a^ CAbfti^AT) te 
n-A n'mAot féiti. T)tibAi|tc CobA 50 mb'é fe-Af T)íóeAnncA 
Góin t)Atfce é : cé'ti fÁt hac ^ctimtgeAT) Am téiti -Agtif 
6 UiAi*óce téiti ? A^tif T>tibAifC TTlACAn 50 mb'é 1tíT)Áf 
lAfCAfioc é : 1)'aic An fuT) é mAf a sce^í^* TlAtiiAf 50 
f Atb Atl fífintie A1C1. 11í f AT>A 50 f Aib fé 'n-A K)-p\&tA^-tAt 

AtlH. 11 í fó-fAT)A gO fAlb fé 'tl-A ACfAtin. t)'f()bA1f v (')ó 
Dett 'n-^ 'ÓCAf^-Áf 1T)11t Atl ^CCAtfVAf . T)6aT) ff C1f 111 UIAfAC *7 go tmeACA 1lAttiAf Amac f a nsÁitvoín niAf a fUMfc ah f ttiAg 
tiAó tDptiAitt ctnfeA'ó ctm iia bAint;e. teAn ÍTUc&n é. 
teAti Am Agtif CobA ia*o. 

t)í *5f.eAnn Aft fittbAt f4 nsÁitvoín, acc ní feÁff te 
t)Aome 5feAnii tiA AófAnn. to'feáfvp ^ e1 f 11 ^ *OAome a bí 
fA nsÁitvom aii omce fin ah c~ACfAtm tu\ Ati •sneAtm. 
t)í btwm ótCA a^ gAó a f <Mt> Ann. 

" 'Sé ah p eAf a bAtn Ati ceAtm ^o'Cóm t)Atfce é," AffA 
CobA, " nÁf 'ótitJAifc fé Uom " 

" 'Sé ItTOÁf bfOCAC é," AffA 111ACA11, " tllAtUC suf Ab 

6 cat) ótnse . . ." 

CAbtung tlAtriAf te íllACAti. # CAbtuttg ,c\m te CobA. 
CAb[UHg mttmncif ftAtriAf te ITIacati. CAbtung mtnnncif 
Am te CobA. 1 ^ceAtin CAmAitl big bí >úÁ 'óneAtn fA 
nSÁitvoín, T)feAm thob a^ CAbAinc nA tinonn 50 mb'é feAf 
TríceAnntA Cóm t)AtfT)e ati coithttgeAé 05, A^tif T)feAtn 
eite 'gá mbttéAgntigAt) 50 uÁnA fíocthAtt. 

Acc níofl wtfceAt) aoh futt. 11tof b'é gnÁf iia cín e é 
f tllt A *ÓÓttCAT) A|\ a tetcém *o'ócÁro. 11 í fAlb fé 'n-A IÁ 
50 tv<Mb An *oÁ 'óneAtn 'h-a ^co'otA'ó 50 fÁríi, A^ttf mÁ 
connAtc Aon ^otnne aca ah coitíictgeAC 05 1 mbtuonn$tóm 
níojt mnif f é t>'Aon T>ume eite é. Acc nÁ ceApCAf 50 mbA bftAÍAf-cAC aoii omce, nÁ 
corhfiAC coríiAffAn, tia eAfAoncAf bAti cutneA'ó Af btm a^ 
An mbAinif tm a bí aca 1 SACAnidn ha Sauiajua, uiAf níof 
b'eAt) aóc co^a^ó, C05AX) móf bttA'ÓTiA. Aguf ní tutb 
feAf nA beAh tiá pÁtfoe Af au mbAite uac fiAib 'n-A fAtg- 
*ouín fA gcogAt) ftn. A11 piifX)e hac tuib 1 n-Ann fitibAt 
ACC ^O tttbAC, *OÁ ^CAfCAOt A COt1l-A01f teif Att An mbóCAf 

'fé A11 CeA'o tmt) > oeineA > ó fé toif acc — 
" Sé 1Cmif é ! " i8 Asiip 'oeifieA'ó <An S-Afúf eite iuv|\ O'é acc fCAfi 
pfCeanncd 6ow l)Aipt)e. Annfin ciufeAX) ah beifc aga 
gota Gftoroe ofíw péin, agtif ixwó Af a máitfeAóAiti 

Ihdcca A \ gcofAinc Af a céite, A$tif x^eifCAX) bCAn 

"OÍOti — 

" tTlá'.f é lú'oáf péin é, a thic. . . ." 

CtiijteA'ó An focAt fm ah bcAn eite Af btutc Agtif 
cise^vó pifi ha beifce auiac Annfui teif ah AcfAnn a 
fónJceAc — acc hac Dptnt pipf a^ ah fAogAt móf cóAfX) 
& cÁfUugcAX) Anufm ? Acc nít piof a£ éuuie cé riiéAX) 
ctoige^nn a softctnJeA'ó 1 gCAite-Arh ha btiA'ónA fw a 
]\mo An coniicigeAé 05 Af ah mb,Mte. 1 n-AnnÁtAib Sa caiiiati 11 a SA\r\A]^A cugCAjt ;í ah co^AX) 
mó|\ " A|t miceAccxMb ua btiAXniA fm. Acc bí cogAXi) eite 
/1111 aii \\a\]\ céA'on-ó, acc hac bptnt A.on ctmncAf te pragÁit 
Aijt Yiu\ teAbfAib fCAife. " CogAX) ha bpeAf te 11-A 
uuuvib " X)A cittue CAbAifc Af au gcogAX) eite peo. 

X)\OX) AT\ C01tÍ1ClgeAC Ó5 A fAlb AgA1X) AT1 bÁ1f A1f Ag 

imceAcc Af ptiX) An óAite, Aguf Af pux) nx\ gcnoc niAot 
ctoéAc acá cimceAtt Aif 'u-a AonAf. tMot) f'é Ag imceAóc 

; ')11Íie 1 5C01ÍlT1A1 > Óe 50 Xnif X)01CeAttAC, Agtlf fAtAC A^\ A 

fúititt Af eA^tA 50 ^cuifpeAX) fé f5Annj\A'ó Af ah AfAt 

05 te HAlf 11A f Uge, 11Á Af A11 n^AiiiAn fAn bpÁTfc, 11Á Af 

Aii nniAoi a bí te ctomn. V)a riinuc x>ó beic A]g CAHinc teif 

péin acc níofl clumcAX) AfiAiri ó n-A béAt acc — 

1p peACAC mé ! if nióf ah p^AOAt mé ! " 

tuj fé pAOl T>e*dfVA y^o -\\<\\b aci\aiiii a]\ btm Af y\\o a\) 

Ite, acc mÁ bt fiof Atje 50 mb'é fém Ua cionnciMocAif 

Leif An AcfAnn níof Leig yó a\]\ 50 fAib fiof. t)í friof Aige 

1 mbío'ó Cv\;sia Af iu •o^ome oáfu^oi teif fcniie. Dí 

j lof Algc gO 'OCU^ '01VCA111 'oíob ItVoÁf A1f, Agtlf gttfl crAJ) 

-oH' •ni mte '50 mb"é pe^ji xnccAnncA Cóm OAifoc e. 19 SgAoit f é teif au vá v^eAm. ílíof bitéAsntng fé ceACCAf 
T)en x>Á X)\\eAm, bíox) tf? 50 fVATb fé 'ti-a cutiiAf ftn a "óéAiiAiii. 
peA|\ a-ja snÁf T)ó beic cúCAt ftéi'ó fAiceAó a tjí 41511 ; 
feAiA nÁj\ tó^ ACfiúnn 1 u-aoti átc te n-A tmn x>Á mb'féiTHit 
teif a cors ; bA gtiÁin teif beic loniitÁróceAC — nÁtt éAttng 
fé ó ti-a tíuiirmcijt, A^nf ó ti-a beirvc "óeArvbfiúit AonrvAic, 
A^uf ó ii-a bAite 'óúccAif mAf\ geAtt a-ji au gcÁTt tiióirv 
ctntt fé t)Á Aiiiróeóm ? An cÁtt a ftiAirv fé a]\ ah mbAite 
lAfgctitUA feo titoii ctntl fé í : bA cuniA teif céArvo 
WAffAróe fAoi 1úT)Áf, tiá fAOi'n bfeAft eite, 0111 tiac itAib 
Aon bAHic Aige teó, acc tuiaii\ a cuitiinigeAT) fé A|v ah 

A111 a bí caiic, nuAiit a bíot) ati tnte *óuine a£ TjeArvCAt) 

■ 

A1t\, Agtlf 11A ^Af t'Htt fél11 Ag 5tAOt)AC AlfV, A^tlf A^ HIAgA'Ó 
f AOI, A£Uf é A^ ^AbATt A11 CffÁTO 1 tl-lArVÚf AteiTI, 1f AHUf 111 
A blO*Ó tÚCgÁlfV A1fV TIAC itAlb eÓtAf A A1tlttie T1Á A gtUtfl A^ T1A 

Uc\ome a bí 'n-A cimceAtt. CeApA*OArv surv Ag 'oéAnAtii 
Aitj\ige a bí fé, Agtif f gAoi teAX>Af teó acc A1Í1Á111 ah 
beutc bAn út> a CAf At) teif 1 *ocof ac. A$uf nuAif ^o'f eice^*ó 
a bfif UiAróce 1AT) fitiT) Ag lArvrvAi'ó beiCAg bAHic CAinnce 
Af An scoimcigeAC, if Annfin a bíot) An cogAt) Ann, 
" cogAT) nA bfeAtt te n-A mnÁib." 

Acc pé cos<yo nó pé Árv a oto > ó aii f mbAt níott bACA*ó 
teif A11 5coniicigeAc 05 a fVAib AgAit) ah bÁif ai^i. tlít 
A011 pobAt Ann 11 ac nibíonn ómóf Ajg mit *oon cé a bíof a^ 

> OéA11A1Í1 AlCfllge. ÚÁflA fA.oi'n A111 feo 50 X)CÁims fgéAtA 0111*5 IticÁf 
11A0111CA a bí '11-A coiiitiAróe 1 n^Af X)o lAftTfAtem 50 i\Aib 
e Af AoncAf Af\ bun inieAfjg a cotiibrvÁCAfv 1 SAÓAniAn iia 

Sa111A1\U, .AgUf TlUAIfv A CUAtA fé f111 X>0 gtéAf fé A CU1X) 
AfAl, AgUf T)0 gtAOt) fé ÓUl^e Att A ^ÓCIfCIObAlt go 
X)CUlbl\A1X)íf CUA11VC Af All Á1C tetf 11A t>Aoine A coríu\ii\- 
tuigA^ó, Cuii\eAT> fÁiLce tiióiv fómpA A]\ y\\ ^*nc ah bAite 20 ■óóltt Agtif ní fó-fwoA 50 fiAiO fttiAg mófl aj; cifceAcc le 
11-A ótiro CAinnce Ajv fAitée ah OAite. 

í)í fé '11 -a feAfAiri <dfl tutcÁn ífeAt .Agtif a titóA fr-AD^ 
OÁn A5 unteAec te £Aoit. t)í fe^fj; 'n-A gtóf Agtif 
■oílfeaóc 'h-a ft'nt. 

CiuUa ah coniitigeAC 05 a Oí 'h-a fcAfArii ajv wieAtt Au 

CfUlAlg A glóf. CtlAtA 111ACA11 A£t1f CoDA 6, -AJgtTf 1AT) 

'h-a feAfArii, xnnne aca ajv ^ac Aon caoO 'oen coiriitigeAé. 

" A OfÁitfe, féAiiAit) ah c-ACfAim *. a OfAitfe, ó 
ófteroeAnn fiO 1 111ac ah T)unie a ftiAif t)Áf af ótifi fon : 
a OfÁitfe, ó cfei'oeAnn fiO fAn UigeAjvnA t)'éifig ó 
íriAf OaiO 

X)' pÁt\ fé CAniAtt DeAjg 'n-A tofc. t)í fé aj; féACAinc 
1 vz\\ eó ah coiriitigig 015. 

" A OfÁitfe, 111Á ca éinue 'n-btif nieAfS acá tAj; 'fA 
gCjtevoéArh — -agtif if cofAriiAit ón ACfAnn a Oí Af fmOAt 
'n-Ouf uieAfS 50 Oftnt — nít a\\ ah cé fin acc ceifc a 
cuf Af ah OfeAf tm tAtt " 

Sín fé a riióAtv 1 x>cfeó ati conritigig 015 a fAiO AgAit) An 

0Á1f A1f . 

" nít aja A11 cé acá tAg fA sCferoeAiii acc 

CCIfC A Ótlfl Af A11 OfCAf ÚX) tAtt A CÓvJAt) Ó ll'lAf OAIO Cfé 
CÚmACC CfíOfC. gtAO'ÓAItll OfC, A tAfAfttf " 

Acc Oí Ati conritigeAC 05 éAttngte T)'f&AÓ Col)A Af 1ÍUCA11. 

" |TuAifeAf bAlAt A11 OÁtf tiAró 'c tnte tu\if ecApAf póg 
A tAOAIfC t)ó," A)\yA CoOa — acc cé cfcrofcAX) a teitéiT) 
t)e 11111A01 ? CeACflAjlC HA 5Altltl t>t\eÁg tiom txx Ag ceAóc a^ ctiAtt\c óugAm fA típóicfm 
rjeAg Tj^ocac feo acá AgAm fA DfÁfAó, a ftétfm, a rinc 
AtcfomA. Aec fAn ahiac ti.Aitii fvomnc nb beit) C|\oni- 
tiAtAC cftnri Agtif piAfC AgAC Ag fttteA'ú uaic go 
nlAftífAtem ! x\g t)tit 1 tíonrhAit\e acáto 1 n-AgAró Ati Ue 
Agttf a mAttotngtm tíiod roif Ati X)Á ttc fm l £éAó tu\ 
ptntt acá CAfCAigce aca 'mo ctivo feótA ! . tU 1310*0 tiAtiiAti 
ofc — hac n-icceAft feótt An mnne fAn tiAig, Agtif haó 
Atu\m m.Afo mife cé go fAtjAf 'mo fí &$ cfíoc ha ^Aitití 
cfÁc ? . . . . 

****** 

SeA'ú, if miAn teAC go nijéAnf Ainn jtointic cAmnce teAc, 
a mic ; 'fé mo tfiiAii fém é fttetfm, cÁ fé corit fAT>A ó 
tAUfAf ceAnA acc AtfiÁm tetf nA piAfCAitj feo a rjíof 
*óom ice *oe fíott. . • . 

t)émn 'mo t^ F°f t^ 01 Átvo-gtu^OAm Agtif fAoi ríieAf 
mnnA mbéAij nA mnÁ. CtnfceAtt f iia teADtiAt d f CAife é go 
n*oeÁtmA 1ot\tiAit Anapof, ceACt^Attc nA 5Aitttí,gAó T>t\oc- 
gníotíi *oÁ n^oeÁttnA fé mAt\ geAtt A-(t tfmÁoi éigm. Sm 1 
Ati fítAmne, a ttnc : níof féAUAf fAnAóc uaca ó cofAó mo 
fAogAit, Agtif fiof ueAftDCA AgAm 50 TCtocfAi} mo tJÁf 
ofm X)Á mtjÁff- "Cntge Af tJACAf teó rtiAt\ fm, A11 eA'ó ? 
TIac cú acá óg ! An cmneAtfiAinc, if tjóca : féAó ah 
féiteACÁn útj CAtt acá Ag fottiArhAinc of ctonn mo comnte. 
Tlí f atja go totfgf eAf a fgiACÁm tfiAifeAóA : cá rjfiof 
Tjúmn-ne tiAó rjftnt fiof fin Aige, f-jteifin ? 

t)í cogA nA tiAtcne AgAC-fA Af\ SAtomé, mgeAn mo teAf - 
^óeAfDfÁtAf ptip. t)í : mAfAó í ní ctnfftnn uttAó of\c 
a Tjtit fAn A-jtm An c-jtÁc tro — éifc ttom, ATjeit\mi : if geÁfti 

21 22 50 mbetíi pioj* - N £ Ar oé 9 t\ v>Ainr a v>í aici te t>o óuro 
pAigoitijtAÓc'. Aér V>í Aiúnc <\yr oi|V|vi. Dí, Agtif gOAn. 

1| % hiaic ij* ouiiíiin tiom 1Á T)A ivaiV> ah oeifo a>;aiV> av; 
ix'AiiAn'i AOlbnlf Af aii mbÁn Af a£aiT) ah cige. Aniipif 
fionnftuVftAó a oí Ann. óí o-jVAinn Alniomno A£tif Cfiamn 
ófÁifoí paoi btÁó Agtif aii fAOgat mó-jv go 1i.Ác.AfAó 1 iitraiV) 
•ooinmne an geuiifiT). Aoc at; bfteAtntiSATj ofAib-fe T>om 
rfít) An bptnnnéáij; t>o eoApAf hac fuib aoh ní }\\ fAOgAt 

Átomn reo óotíl tiÁttntm tib 

Ctii«j\ cti An §ii\f\feAó a^ T>AififA Af Uc. tlí tiion>;nA k (") 
tiom AoibneAf a beit of c Ag f óacaihc thhc Af a hÁitnoAcc. 
Acc f^AoiteAT) iAtt a b<j\óigé. Útnc fí. íój; ctifA í 50 
ctifAmAc. tug pó^ *ói Af An mbéAt. "ÓeAfS fí. ÍTiimc 
ptif tnffi — if cmmneAó teAC ah béAt ^ÁifeAó bí tnf«jvi ? 

AÓC A11 féACAHIC A CA1111C 'n-A fíÍltlV) ! " t)01fim T)0 T)tlt')- 

flÁn é *óéAnAm Afíf," ah ftiT) a bí téif ó'n bféACAmc fin. 
A^uf n í TJeÁfnA cú é ! t)í ctí ót; ^^nf if beA^ eótAf a V>í 

A^AC Af CAnAniAlnC nA ftit. T1Í bÓATJ UA1C ACC A11 f.Allt 

Anoif , a fógAife ! 

Aóc bí a rhAtAifC T)e féACAinc 'n-A pitnf a£ T)nt CAf 
aii bftnnneóig tji ntiAif a fj^f fi u^ic. póACArnc 
gfeAnntfiAf aii féAóAinc fm. Coff-^tnne feíceAf í 1 
n^ntnf mnÁ An óóatj tiAif . An cé cróeAf C15 AoibneAf Af a 
ófoiTje, C15 fmAomce 'n-A Ai^ne 

" tlí pÁifDe acá A^Ainn 1 SAtómó Anoif," AffA mifo 1 10111 
fém, u aóc boAii, bOAn Áttnnn AibiT>," Aguf toftngéAf A£ 
fniAomeATj Af tféicfo iia mbAii 

Có ciocfAT) ofm A^tif mé fA mAccnAm fm aóc tle|\OT)iAf. 
Snt Af Aifi?;oAf im' Aice í, teA% fí tÁtti ^o ^fÁTmiAf ofni a-jv 
óút mo ómn Af a fOAn-n(5f fóm. 11í féAT)fAnm mnfOAoc 
'oinc, T3Á bfm^mn mo fío^Aóc Af Aif Aif , cé'n fÁc gtif 
íAicr-^f A11 tÁrh tiAim t;o mí-mtnnco. Acc ttns tlofoTíiAf 
Cé'n fÁc 50 nT)eÁfnAf é : An t')f aca cti fpfóAóATj ó i^fOAnn 

1 1"11111V) milx\ AflAttl, A Tlélfín f 11 í f ACA Ctí. Hí fOÁff T)\11C 

a\\ bic é. AOc Otnf An t')OAn OAt;tA mo óforóo ofm. 23 \Y\o]\ Ge'ÁpÁf ^nf cti a dí Ann," aivjw mife, e oca£ go 
leóf. 

" Agttf ní AitneóécÁ mo tÁtíi-fA tAf tÁni'i hiha Af bit 
feíbe ! " Afftfe, " mÁ'f a^ éifge ctnfneAé TMoni AC.Vf ...."' 

T)o riióroigeAf nÁft')* eAT). ttagÁf mo feAóc 111101111 móft 
Atf . Ctiij\eAf 1 11-eót T)i é téif 11A mítce p&g Agtif bAffó^;. 
Af ójtem fí mé ? CÁ fcfiof '00111 ? 1f 1110 ah UM-pgttf acá ,\k 
ha mtnvit) fiiA neite fni 11Á niAf cá Agáttrn-rte, t)íonn 
fiof aca 50 mbíonn feAf a^ éit\ge ctnffeAé T)íob ftil 111Á 
mbíonn a fiof a£ A11 t)feAf fém é. Sin bttÁTj ÁcÁ aca, 
Aia caoi Af bit tetg 11ef0T)iAf tnffi fém £ttj\ éfen) ft gAC 
bfi AtAf T)e ino bfiAtfAib bévt. 

" Hlo ^CACA tt1," Af f ife ACC Cé A11 tllAlt f)011l milfOACC 

TJtnc-re, a tléif 111 acA eótAfAó ftiA neite f eo céAiro é 
A11 ^ttiTj ATveifeAT) beAn Avjtif Aift;e tt<\iti ? Ua Aitiie n'iAit 

A^AC Af\ C' ACA1f AtCfOtllA*. A11 T)Ó1g teAC ^O bfCAT)f AT') fé 
AOn }\ttT) A T3ltítCAT) T)0 riltlAOI A tAbfATJ ^O btAT)AfAC 
^fÁTJIl'lAtA tdf ? Atl 1011511 AT3 nióf teAC £t1f geAttATJ Tjl 
50 ^CtHfflTJe CeAII^At 11A SCtíl^ ^CAOt Af Atl AniAT)Á11 tfO 

a bíoTv A£ feAnAmói-(\eAcc A^tif a^ TjéAnAn'i tnfge-fAoi- 
tAtAtn cmiceAtt nA cífe An tiAif fin ? Ó 'feATj, fm é ah 
c-Ainni cu^at} Aif — -Com t)AifT)e. t)íoTJ f é a£ f íof-fwvo teif 
An bpobAt 50 nT)eÁfnAf eA^cóif Agtif beAn mo teAf- 

TjeAfbfÁtAf A f t1AT)AC A£tlf A póf ATJ. t)eA^ Á1fT) A t)í AgAtTl- 

f a Aif f ém nÁ Af a ótHT) f eAf óiT>e, acc goitt a ctnT) CAtnnce 
Af 11ef\oT)iAf nó tei£ fí tnffi fém ^nf goitt. 5° ©eiriin 

T)tt1C, A Ílélf11l, 111 Af CÓ1n tlÁ A(t tlej\OT)1Af , 11 Á Af AfecAf , 

AtAif mo óéAT) céite a bí a^ fó^Ai-jtc CAtA ofm f aoi'h ahi 
feo — ní offA a bíof a^ rmAomeAT) An oróce fm acc a-j\ 

. ÓAtomé Aoibmn Áttnnn Af caoi a-jv bit tjo ^AbxxTj 

Cóm A^tif t>o ctnf eAT> 1 11561 be<mn é 1 Tjcóm tobAif Tjoni'im 
tifm aj; ceAnn Ati gtnfc bi^ út) aj\ tngAmAf jÁifoín aii 
1 SiiAirh 11 if Aif. 24 

ITtafiA ftptntim Ag c\\]\ cuiftfe oj\c cuiffOATj i gctiitftne 

i'uii cé niAji t>i aii fgéAt AgAin Aiitifm. t)i geAii AgAm Af\ 
Satomé, mgeAti mo timÁ. V)iof cmnce v>o. "Cá Attne ajac 
ofm : if eól x)u\r iiaó mbetfieA'ó \Á ftiAimnif Aftíf o-|\m 
uiAfA mbóAf) An V)OAti *qá Tjuu^Af s;ox\ti asaiii iTji-jt cofp 

Agtlf A1UM11. AÓU CÓAfTJ A T)éAt1fA1t11l 10 11 -A ttlÁtAlf, 

10 llOfOTHAf A11 T)Í0tl1A1f ? í fOÓtATj A-V)AltO ÓtHg ttlO fOAf- 

■óeAjtttfiÁtAift, ctiit; pfip ? T)Á nT>éAiifAiiin é fni, x>Á 
n^t AOfAtnn te corhAifte 60111, Vioatj ah pobAt tnte A]\ 1110 

UAOV). Atl V)OAtl T>Á T)UUKAf fUAfc A TJÍblfU A;gt1f tlAOtfl A 

oOAnAiii triom fém ! túifcmg An óorhAifvte fin tiotn, a 
Réifín — bA móf aii ^fOAnti é 50 ^ceApfAiTje ^tif Tjíbif\ 

1ojuiAifc beAn uaitj mAf geA.tt Af Aon fieAóu Acu 

béATj oftn SAtomé a Tjíbifu corh rtiAtfc .... fm fuTj nÁ|\ 
UAifcmg tiom. Sm fuTj uaó nTjóAnfAmn. tlí féATjfAinn 
tlefoTjiAf a Tjí bifc ^au Sa tomé a Tjí bifu mAf av\ ^céATjnA. 
1f otc au ftiTj nAUAif mme 1 T>uig : bA géife A<;uf bA 
nnfinige av\ beAn fin nÁ Aon nAfcAif. 1ont;AnuAf tiom 

ftiAfc b-dti 

Agtif V)í AfeuAf — nÁf b' é A11 fOAf btnto é, a ftéifín ? — 
V)í AfeuAf A'g fó^Aifu co^AtTJ o*|tm niAf goAtt aj\ a nigm 
fóm. am oóaT) beAn a V)í A^Am AfiÁrh : ní fAtb ao.ii Aifcne 

A£AC UljVfU, A 11*110 11 A COfA 1f tttgA Agtlf 1f ^tOÓIUO T>Á 

bf.AC.A1f AflAtÍI ACU 1f CtttllA ', bOA^ Á1fT) A V)í 

A&Am tnfft utiAtf teAgAf ftiit A]\ 1lefOT>iAf ttAibfOí.c aii 
óéA*o iiAif. Agiif tt't fóm, a 1\éifín : bi OA^tA ofm 50 
T>ru;s SAtomé K|VÁt) T>uiu ón tÁ óotinAiceAf 1 nJ^AifTmi aíi 
cStiAirhnif fti). Ilíof cttif ftn imniT)0 11Á btiAiT>ifu oftn, 
:\i\)x wr. XV\ fiof AK,Am 50 fgAOitfiije ^11 ufn^róm foifce 
fniÁ i)í a loitOro Atin) 'oá f^AfCAróo ah boifu ^j;aiV) ó ji-a 
6éite. SeótAf aíi V)cifu a^a\\) 6 n-^\ óéite. SeótAf <;o 
).>á\]\() ah /Mf tt'i, a 1\óifín, Agtif ^An ftnt AgAm j;o 

Dpittfei Haó tom*ÓA fin nimiT)c A^ttf cÁf a bíof 

a\\ feA|i /\ tus K1 uro "oo timAot nmé, a t>oifOAf St\Á , ó t>o 25 rmiAoi ette itiTmt, A^tif & óeijve-Af 5^*6 T>on Dpe-Af riniAOi 

1 tttbAjVAÓ ? UugAt) f A01 T)OAtlA Cé'tt £x\ t Af A 51 Ag £AV>Alt 

T>om : 11ac ctitrhnedó te*\u *\oj\ a pmne fite fÁm a bío v ó 
^b uAifT>eAt iia uíf\e A11 tiAtfV ftti oj\m. t)íoT> 5eÁft\-boT>.Aig 
tu\ CAt|Uó tu g^tiAit A^tif mé a^ ^AbAit tA\\z 'tno óAttb,AT>. 
11ac uti azá 05 ^snf -a tetúétT) T>e cetft a óup 
o|\m ! Cat> ctuse tnvp 'ótb-jttge.Af ah betfu aca ? Cat> 
ctnge iiac imeÁtvtiAf focftigA v ó te nio nÁnívoib, te 
tiAt-Aif\ nio céAT) éétte Aguf letf ah bpotMt Uítuac ? An 
SjUt) -a bí A^Atn 'tno cflovoe ifuig t>o &Atonié . . . .,acu iu\ 
ce^p r\&£ tiT>e<Átmxvp 1110 fcAeu tfoíceAtt ah St u 'v° fin a 
nitíóAT). JtACAf te mót\-óniT) T>en coniAifte bei^ueAf T)o 
*óAoiíie a bíof 'n-A teitéiT> T>e c,Áf, a\\ éotriAif\te tíiAit fin 
azá te f-AgÁit f^n oeuriiAT') CAibiT>tt T>é\AS T>e teAbAjt 
fCAttfAriniACUA fhteATM. 1Ylé bt 50 gtiófcác ó T>ub ^o 
T>tib. ObAi|\ niAgAtCAif a tei^eAf te fAittige te ftnm 
Ainifife |\inne^f í. Cx\A*óAy aj\ a§-ait> £0 txáha teif A11 
^co^AT). tlio|\ tAbfMf te SAtomé aóz if cof^-oi^e ii,ac 
nibíot) mnÁ 'mo ctnT>e.AcuAin a% T)é\AiiArii Aoibnif txmii. 
1f ctntnneAé te^u ah btHT)e,An bAii-finticeói|ti b^onn .An 
u-lmpife otun — ^SUf bí mnÁ Áitne o|\f a fiúT>, nniÁ T)onn- 
cncAfAc' cotp^c' cftnnn-óíocAc' bot^-ftiiteAc'. 11í jutb 
A011 riiAit Atin, ÁriitAó. bíonn An *oá gfÁT> ^nn niAfi tf eót 
Tnnu, Att SfiÁ'ú cofip-AtvóA A^tif -An St 1 ^" •AintiA. An cé\AT> 
ótneÁt tug-Af T>o tiA mtiÁ |\itmce, -A^nf t>o trinÁib uac iat>, 
Aúr ttt^Af Ati t>á cmeÁt t>o ÓAtómé, A^nf cá ftof a^az 
fém ttAC mbíonn .aoh tetge^f 1 nT>Áti T>on cé betf ai\ t>á 
cme-Át HfÁt) t>o riitiAot. Ilít uti cinnue t>e, ah e,AT> ? tlí 
tVAib mé fém cinnce 'oe hai|\ ; r,Á Anotf . Sca*ó, ^ttm^Af mo T>íóeAtt. JtACAf au coriuifte '11-A 
lomtÁn mótUn — mn^ lAfAóu^, fíonuA T>fAOiT>e^cuA ó 
c-|AtoóAtb tM tiAtuibe, obAi{\ t^otn — if mmic a ó<Aite^f IÁ 3Í5 JWOA AJ |\ón'K\|\ fllA pÁI|\OOAniU\lV> — , UU\V>A1J\ tél§6^f 

All-ÓUIT) oe IoaV>i\aiV> pOAUjwnuiArrA iia Sfteige — Átt *OÁ 
gctuinpinn Sdtomé Ag g-Atfu'óe oo fcAicpmn tu\nn a -jvai V» 

Aft fUll'Ml A^AIll te OUt A^ l)|U\\fl1llv\í) U1f\ft1. .... 

tujjAf pioAó oróóe. As; ftlAióeÁftó a bíbf aii uAtft fin, 

Águf if A1111 a trí Cóin 1 n^éi íuwnn ,\y\m. t)i CAOifig Ajftm 

AJJUf UAIftO 1VA CÚIftCe A^gUf jteAÓCAIftí JUAgAtCAIf Ann, 

A^np iat> uite K (> tnerófieAó fgtéipeAó. V)í fioncd Ann Agttf 
tu\ "í>ói>; tiom ^o mb&A*ó fé t)e Vhiat) aca aii cforóo-éiuVó 
a trí onm A t>íbiftc. t>i fíon ó'n Uíof Ann a bí aji t>At 
potA nÁríuvo : ní béAT) ofc acc cof\n 'óe ót Agtif Vhucó 
puAtXAft ctin AC|\Ainn of\c— Aft mo óáifvoib ftomneAf ah 
píon fin. Oí píon ó ftéibcib H'lóAb Anti : b'é buAfó a\\ 
piovÍA fm tvAó n-Aif\eóctÁ piAn tAft éif é ól — níoft tetge^f- 
Aig fé punCA ah JfuvóA, a fíéifín. An píon fin A bftonn 
aii c-1mpif\é oftm ntiAif\ a "61 fé fin a^ <;AbAit tAtvc : bí ah 
píon fin Af\ T)At conn 11A "gAilití tÁ ;geiríif\ró — píon ah 
t&Afrgthf cu^Af) Aift niAf t) 'AitbeofjAT) btuon t)e aoii étfum 
Ai^ne V)í 1 bfeAf AftiAiii ; níof\ ótAf é. t)í píon ha fetfice 
Atin — píon coftCftA tÁimc ó'n nJSt^S ? meAfSAT) ftiit 
feÁéc niAi§T)OAn twz; ^eAn Tj'peAf. tetf ati bpíon fin Ajup 

é 'óá f)éAiiAríi ; níoft teApctng píon v\a feittce tiAirn 

11í niófuvn rj'ótAf féin tj'aoti píon Tríob. X)\ piop AgAm 
50 ]\aiV) llo^oTHAf a^\ ctii nA mbftac 1 n-x\ic éigm A5 
iium rnAiii a\\ V)eAf\c éi^n^ a V)AinoAf) T)em tf\e<)if\ mó. X)Á 
Ófé^OfAinn btute a ctif\ tnf\f\i ! T)Á bféÁOf^inn í n'iAflAT> 
óf cotfiÁif iu\ ('tirooAcrAn ! An tniróoAii bAn-f\innceóiftí 
Dftonn a\\ c-1mpifie or\m ótnfieÁf fiof oftftá. "tÁmrcéÁXXÁft 
ifCe-Aó, oóCAjt 'oíot'), ocr: hAnn'iogA .T)onn-ónOAfAC tOAt- 
noóc, Ay;u] s fvinnoAT>Ai\ T)An'ifA tu\f\bAiróA óf corhAift ha 

ClirOOACCAH. 

í)í Aon V)OAn AríiÁm Ann, beAn beAj; Aictn')e cotpAc 

A^tlf < tniUAr 1AttA( s . t11f\f\1 T)ArílfA ÁltftlT) A T)ÓA11AríU T)0 

6ftom fi í fóm, tjo 6Af AJtlf tjo túb Av;tif Tj'fOAC, a^ fUtbAl 27 Aft Atl Af -11 T>1 T\\Át, 'llA OOtUtÍlAltl TJOllll-IÍIAfmAlf KA11 OOf 

#ifCÍ u-|u\t ette *, níof bAineAf) coft ivá ca|\\t> ,\y coL&tmi 
Tniine AfiAtii nÁf IVaih ftfe Af a eolAitm féui 1e AoitViiOAf 
a úaV)ai|\u T)o ha fOAfAio métfse a Vji uiniéeAtt tiiffi tva 

1110 lAT). 

" T)Á fOAtiAf í, ' AffA nHfe, " uá fthnceóif eife fh 
roAÓ feo Agtif f\M ul1 S P *•" 

tJÍ AitrifeAf A|\ A11 "5CuiT)eAérAiii. tliof lAVwif émne. 

" An V>eAn fttnnce eile," AffA nnfo, " 'fí ah Vioah if 
cítfoe A<;\.\y if Áitne TjéAiiAiii A"gtif tf *giLe cneAf á£ttf 1f 
■gteóire cof Agttf ufoig, Agiif tf Tnnbe fútt A^tif if eonV 

tftimie TJÓAT) T)Áf ttlAlf AflAIÍl. O fUlt f\fogT>A 'tl-A 

ctnfteACAiV). 1f AoiVmine a ;gtuAifeACU 11Á fottif 11 a 
•geAtAige a^ fiiince Af riuitf 11A gAitití. 11í ueifse CAOfA 

A11 UfÓlÁlf 11Á A T)Á bÓAt. TTlAfniAf T)tlV) UoiTltA St6lV)C 

Gfóim fAoi toinnif gféme 1 htjiaitj ceAUA a tjá ftnl. 

Ón tOtlTJUD gotT) fí A gtlt. CofAtTjeACU 11A ^CéATjUA IVAUAIf 

nniie bAtb 1 bpém T>tA0ite ftgue a utug-ftntu." .... 

TJeAfCAf 'mo timceAtt Af An t;cuiT>eACUAm peAf. 11í 
fAto cof ó émne aca acu a ftnte tnte fÁVitue lonnAm Agtif 
ton^nATj offA cé'11 cteAf a V)í ftim innfu. t)i 11e|\oT>iAf 
Ag éif ueAóu Uom f f etftn acu nÁf f ACtAf í : An beA.n fm tjá 
Tjuu^Af geAn At;uf feA|\c U|\At a mAftATj fm a Vn tiAini — 

TJÁ bfCATJf AUUl 1AttAC A CUjt Af Í>A toméTJAtflf A ÁltflT) Af aV)ac 

a TjéAnArh óf coriiAif ua Df eAf meif^eAriiAit Tjftuf eAtiiAit 
a VM f a tÁtAif nÁfb' móf Ati mAftATj tjoii beifu é ? CÁfb' 

flOf TJOm 11AC tAgTJÓCAT) f 6 At1 Uf eAf C ? t)í bAf Atl'lAlt AtjAUl 

11AC mbémn a^ unút téitt a tuitteATj tjá nTjéAnfATj fí 

Atl TjAttlfA t)Af bAfTJA A tAttUlg tCltt Óf COrilAlf 11A V)feAf 
. . . . Af ttig UÚ fA01 TjeAfA AflAUI, A tlélfin, ^OITJÓ A11 
CAUUgAT) móf tA^Af Af fCAf, Atl tJeAU T)A TjUU^Atltl fé ^eAti 
A CfOITJe A tJf\tÍgATJ f A01 C01f ? Útíg Af 11*001$ ', 11UA1f 
A VJÍOf All lOmAfCA CUttlACUA A^ AU tlltlAOl A1f, 'f OATJ tA^Aj 
Atl CAUUgATJ f111.. 28 íitiAitcAf auiac paoi 'n |*pé-i|i. t)1 aii geAtAó 'ii-a rtmV 
Agtlf 'oaí' iia folA uifiu. An bunnÁn Ióaiia At; fSfcAc 
5;o hUA1gne<Aó |\\ ófÁfAt ; ah fAOtóú AJ bA^Aifu im&Afg 
ftéifoce 1Í1óAb. Acu if mó 50 nióf au Cf 111111 a óuif\e,Af 1 

n^lóftAib A11 ué <a bí 1 n^cibCAnn a£aiii 1 T)uóm aii COtXA1f\ 
1 n^Áiimín ah uSuAiiiinif. í~Áinic ctnt) t>á éuro CAinnue 
Cti£Am a-j\ Ati n^AOit : 

" lllo niAUAcr-]\\ o-|\iva .... 1110 tiiAttAéu Af aii 
bfOAjt TVftuvoAtg t)CAii a tcAr- v (VA«|\V)-|VÁrAi\ .... 1U 

HAlV') ftlOÚC 01\1\A . . . . A11 fUjÚOpAé A 1ÍlAftt11§ A11 T)u\ 

a ójttitArg í te Ain-riiiAn a cottiA .... acu ctocfAiTj a 
IÁ " 

t)í ^tlt 1011^\1ltAC Alge, ^tlt 1Á1T)11\ TjtltlAACUAC A 1\A1V) 
AI1 OI-ftCAT) C01VA1111A A^ttf CAfAT) A1111 Agtlf UÁ T)C T)AtAlt> 
f A11 CUA1\ CCAUA. tA1C11lg A gttt £0 b^eÁg t10111. Ct1AT)Af 

go tjuí aii uobAf '11-A ftAib fé. Af a ueAóu 1 bfogtif ah 

UObAlf TJ0111 C01inA1CeAf OCUA-f ÍIÓ UAOnbAf A£ éAtttgATJ 
t1A11ll fA1l TJOfCAT)Af. Ct11lfl11lgeAf ^O TJUU&Af CeAT) T)0 

ótifo tjá tucu teAHAnniA teAcu Af ctiAii\c ctn^e ^ac f\e tÁ : 

11 AC T)eAf A11 CCA^AfX; V)í fé A UAbAlfU TjÓlV) ? Aéu t)A 

ctmiA tioni-fA 

tetg fAi§T)init tjá t\Aib A1111 uiuttfeÁn f íof f a uobA-f cifvm 

Afl CCAIin ftAbfA, A£Uf b'lOll^AHUAÓ A11 lUVÓA-fC A V)1 tC 

fciccÁt A^Ainn. peAf Átvo CAot toni coftiocuAtgte ceAnn- 
nocuAtgte AJttf cfAicne cÁuiAtt umiceAtt Aif\ itiai\ V)1\au. 
í)í fé Leigte u-[\aocua, cuniA ah ocfAif A^ttf ah gÁbUAift 

'n-A AgAtTj tlAfAlt A^Uf 6 A£ CAltCAIll btUAUIM U^OtllA ZA]\- 

< ■nifiicACA Liow-f a -Agtíf jjAé bfi a tA -|t T) 10 b con'i géAji S-átDtAó 

i<- 54 Ixón'iÁnAc. Acu A11 T)A ftnt a bí '11-A ceAnn ! XV£Uf 
-A11 féACAinu tti^ fé ofni-fA ! X)Á nibéAi') ^ac AinfpiuT) 

T)Á1\ fUlbAlt A1l T)01Í1A11 AtUAU'l 'tHO COtA11111 111 féAT)fA v (') fC 

fc^cAinu bA nin'imgc nÁ 1)a fUAtn'iAiite tAbAi-|tu ofm. 

X\áC UAtbÁfAC A1l Cfttlt CtHfCAf T)AOt11C OfltA fCIH T)C X)Á}\\\ 

cfteix>iifi, a Uéifin ? 29 

CÁnnc fnix^omexVó cti^Ani. X)\ f texvó a-\\ fmbx\t ifag ; 
iu\c fdib fé ve 'ótMlSAf ofm x\n méw sivmti x\f £61*0111 x\ 
tA\)A\\xc vo tix\ Hx\oróib ? tattftAf te fAigTnúf. T)'tiiiittiig 
fé & cex\im. Ctixvóx\f fém ifcex\c. 

CxVfxtó tle-[\0 > 01-Af tl011l 1 11-A1CC x\1l WftAtf Agtlf fgAlllxMtt 

cóiivtnge óf C101111 a *ÓÁ ftit. 

" 5téx\fCAf SAtonié 1 ]gcoiiix\ii\ f\mnce, a bex\n," x\ffx\ 
tinfe. 

" T)éx\nfx\iv é, a tex^cfAife," -Agtif 'o'micig f í. 

CtixVóAf 1 tÁCAif nx\ ctiroex\ccx\n. 11ío-|\ mnfig&Af 'óóib 
goroé x\n 5i\eAiin x\ bí cex\px\tgce x\5x\m te n-x\ n-x\gx\ró. 
Sín U<\ii-iiiogA eofn píonx\ cti*5x\iii. X)\ *oÁ péx\cói"5 oitce 1 
U\f aii uftáift xvgtif a n-x\ot)x\iive 'gÁ nsfíof-xvó ctm cttf 

ÁVbffO A t>éx\11x\lil. Úx\1111C pOttA 50 T)CÍ A\\ X)Ofx\f. tx\bx\1|1 

510 tU\ eite tioin-fx\. 

" UtigCAf ifcex\c é," AffA tinfe. 

SeótxVó fex\f a ]\a\o cfx\icne cÁriiAtt niAf bf^c a\]\ 
ifcex\c «Aguf ctiigeAf fAigTntif 'n-x\ tmiccwtt. T)o gÁif 
a\h ctiroex\ccx\ x\f peiceÁt x\n pif feo t)óib. X)\ px\oi ctnt) 
aca a riix\f Uvó. ílíof tetgexvp T>óib. 

" tTU'f pfíoftiiiAC fém é T)éx\nxVó fé coiiigx\iivoex\cx\f 
tmn x\nocc. UtiscAf fíon vó A^\\] y buvótx\ fo-bU\fCA," 
a]\\*a mife. 

Cx\ifsexVó x\n tón «Agtif x\n "oeoc t)ó. 11ío|\ btAif fé t>íob, 

" b'peÁitf teif tóctnfcí ó'n bf x\fx\c, Agtif mrt ó'n ^coitt. 
«\5tif tnfge tex\rii ó Sftic OfCAnnÁni iu\ x>o curo bró-f<\j 
A teACfAifC," x\ffx\ Ttóiiix\nx\c óg a bí te m'x\if. 

\?eA]\ 5f11l11 A bí fx\11 ftÓ1ÍIÁ1lx\C. X)\ A fÁlt TX>11 f Í011 ÓtCA 

*\ige ffeifm. T)'éi|\ig fé 'n-x\ fex\fx\iii. Ctnf fé ctogAX) 
pfÁif x\f cex\nn x\n pt\íofúiixvig. Óex\ngAit fé ctAróex\iii 
f a\oi ti-x\ com. X)'fÁif5 f é túifex\c T\oiÍiÁtix\c 'ti-x\ titncex\tt. 
Oaii fé x\riiiun coSAit) x\g cuit 1 ti-itit *oo CÁc nx\c tribé^^ó 

<\011 CA01fex\C Alflll ACx\ fCAfCx\ <ACC é 30 Oq 1hHat> cui lle At) fíom\. 5 A0A>0, 1UX liAn'ifÁni 1)a 
,sAi|\p(\\n'iK\ Ajjuf T)o hirmfige<At> m\ pgéAtCA lu\ T>|uiif<\AriiU\, 
aóc óf cionn an £o£fiAim A$uf au gLeó tjo ctumfvóe aii 
P|\í<»|uuu\c as pofiguróe Ágtif A "S f^ : 

1llo 1ÍU\LLACC OfC, A CeACf A1f C 11A 5^1L1LÍ. 11lo rilALLACC 
Af An fC-|nOf>,A1§ ACÁ A^AC UIAf 1Ílt1A01. UlOCfA1T> 111AC T)é 

i OfeiftS. O lÁrii 1Ílic T)é cfom. teASfAit) fé a nÁiriiT)e. 

DíbfeÓÓAjl AlllAC fAtl T)OfCAT)Af 1AT). HleiLfeAf A ftiocc 
Agtlf ftlOCC 4 fLCACCA 1T)1f bfÓHAlb A11 T>Á fAOgAL. . . . ." 

IIac a^aiii a bí au foigiT) ^ah é caccatj ? Acc níof cuif 
a caiiuic Aon ininme ofm — ní fAio fUocu ofiii a-jviaiíi. 1f -Annfin a cáhhc fí cngAinn ah mgeAn ÁLumn, Sa Lomé 

A11 1l1í-At)A. 1lí fA10 CÚCALACC Ag bA1UC LélC1 *\f1A1Íl, ACC 

bA t>óig LeAC tnf m Agnf i A£ ceAéc ahaLL cugAmn cf eAf ua 
aii úfLÁif Agnf nA fif tnte a^ bfeACnugAT) uiffu fAoi 

10 11^11 AX) UAC fAlb A011 beA11 CÚCALAC Af A1l fAOgAL AflAtíl 

acc ú 1 n-AifeA^AL Liom fém a biof, Aguf t)o TjfuiT) fí 1 
Leic cu^Atn 50 rnALLcfoigeAC, T>o f 111*0 Ag mo cofAib, T)o 
cuif a t)Á LÁm'i cimceALL mo t)Á gLtnn A^tif tjo t>eAfC 
fUAf y^ n-éAT>An of.m 50 cftiAigméALAc Af nóf Tnune béAt) 

Af CÍ -Alfge A 1Aff Alt). 

" CÁ1111 féit), a teACfAifc, acc nÁ 1iiAff oftn TMtiif a^a 
'óéAHAn'i," Af fife. 

l)í fiof a^ahi 50 f Aib fí At; féACAUic 50 1iÁLuinn A^tif bí 
Ain'ifcAf ofni 50 fAib fiof A1C1 50 bféAT>fAt> a TiÁiLneACC 

m6 A DogAfÓ. 11 AC Of11l A bí A1l TjlCCélLLe gUf CCApAf 50 
f.MÍ) UÁIfC Ulffl T)A1l'lf At) Óf COH'lAlf 11A CtUTJCAéCAn fCAf 
fCO ? í)í ftíltl 'OAIIIfAt) Ó tOfAC. 11í fAlb UA1C1 Af fCAt) All 
AUIA ACC A b(UC A^ fpOC^t) AfA11l, txjlll' gflO^AT'j Le U-A 

hÁiLncAcc Af ('on'UMfLe a mdtAf Le 50 Tjciubf aiiui "0.1 Aív 

Al|^'5<' l)í UACA AfAOII. b'lfC A11 CAC A^Uf bA 1lUfC All 31 

U1C05, Aguf mé x>eAf óca 50 i\aid fí fAot 1110 fvéif. Aguf fAOt 
tno ceAtmAf ^Atn Af feAX) ah ACAif ! 

" T)AnifócAX> x)inc AjjUf xxm cutúUroAf, a ceACiUMnc, 
acc 111 Oeró fumneAu'i '1110 cofAit) nÁ steoiceAcc '1110 
gtuAireACC. . . ." 

Af CAfAX) teAC x>ume AfiAiii, a Uétfm, a biox) ixnn X)Á 
coiiiAiivte ah cfÁc bA cóif *óó t>eit Af A011 cotiiAin te 'óAinSm 

A1Í1Á111 ? t)í Atl fgéAt AUllAIX) A^ni-fA llUAIf AX)UbA1fC A11 

111 Aigx>eAti A11 CAinnc fui. te 11-A niAftAX), te cÁif A£uf 
Cv\i\ciufiie cAt>Aifc X)1, te 11-A ceAmifugAX), te ftiiACC a 
cuf uiftu, te 11-A nÁituugAX), te ftiAC xn a fAX>ugAX) '1110 
cfome fém, if te 11'AgAiX) fui cu^Af A1111 í, cémce if 50 
nibéAX) ccax> cmn, cof A^uf con'iAif te a^ahi uai*ó fin auiac : 
aXcc a Uéifín, a 1111C AtcfoniA, 11Á C05 oftn é— nuAtf a 
t)eifeA*ó fí AgAiX) ofm ó aui 50 uaui A*$uf nuAif T>'feicmn 
aii OAicif 0Á11 ftiAf a t)í uiffi AtiiAit uiAfmA-fi StéitJe Ati 
UAignif ; Aj$uf iia finte mófA tonnfACA a oí fAd, a fAib 
boi$e Aguf mitfe Agtif x>oifceAcc oiX)ée lonncA ; A^uf 

A11 bfÁgATX) A t)í Ag ÁtVOUgAX) A£Uf A$ íf UugAX) $0 flAgAtCA 

Af nóf conncA iia niAfA ; Aguf ah béAt D05 CAif a t)í 
cofAitiAit te t\óf X)eAf5 iAf n-A "óúifeACC mAiX)in x>tmccA ; 
A^uf nuAif a cuAtAf au ^tóf a cÁmic ón mbéAt fm, jjtóf 
DA ceótniAit\e Aguf oa t)oise A^uf da CAicneAtfiAige nÁ 
5ló|\ 11A mítce cotúf bÁti cuAtAuiAf toeifc 1 nx>oife coitte 
coif 11 a Uóntie uAif, a Uéifín — 'f eA'ó, nuAif x>o conriAiceAf 
A^tif nuAif X)o cuAtAf ua neice fin, au 1011511^*0 teAC 50 

X)CÁ1111C CACUgA^) Oflll ? HÍOf géltVeAf X>011 CACUgAX), 

ÁiiiCAc. tlíof géitteAf X)on cAtugA'ó lonitÁn bA cófA x>om 

A 1VVÓ. X)Á 11»1Aff^ fí O-JV 111 í fgAOltCAX) fAOf Af A11 1lÓ11lléAX) 

pm X)o X)éAiifAmn é, if cAgAt Uoui. 1lÁ iiiAff teAC-Aif^e 
50 X)có, a tjéifm.. X)'iAfjv SAtouié aii teAt-Aif^e. \Yuj\\ 

tJUbxMt^C fí ACC : 

" t)éAiifAX) DAiitfA A11 iemO *ó\\m" 32 " llí lié azá uaim. An X),\ni|\\ AfAtVvC pn .\cá '5^ 
cIcaccaT) a$;ac Le uií azá aAim." 

Cá eotdf AJJAC Afl Atl T)Á X)A1Í1|\\, A Uélflll. 1 1 1 X)éA y Ú 

nÁife <\\\ bi C A.\im A11 OéAT) ccaiih *\ ^vn'ijwt). Iií feitfeAt) 
pé Tnmi a\\ ati AXjb-Af pni. 

" v\ll tX&lftpA AflátXAÓ AZÁ tUMIll." 

" A11 Tu\u'ip,\ pin ! Agup é X)éxMixMii óp conioif ha Dpean 
meifge út> tA\X ? " 

" 'Se.vú." 

61 a\cc cá xMi píon |v\ gceánn acx\ x\gup an xMnriiixMi 'h-a 
Scfoi'óe : ó, l>*v?éx\*|\-|\ U0111 50 móji fxMix^cc léAC-pd Atnifeo, 

A CCACfxMfC, ^5 CxMlltlC -AgUf x\£ COIl'lfÁT) tCxVC" x^Uf x\g C11|\ 

AOiDmp a\\ xm ófoi'óe " 

11í pécVopxMtin utÍÁó x\ cu-p 111 ffi é XMriipxVo m^|U iroéAti- 
y\\iy pí x>4 coil péin é. Ce^p^Af í bféxj^xvó. 

;í Htit) x\f\ bic ip mtAii te.AC geouxMf é, x\cc xmi xxAiíif-A a 
x>éiMixMii 50 111xMC." 

^ ei I5 f 1 501CÍ uiffi pém. 'Sí bí 50 te-Aiib-Ac x\f nóp pe^c>A 
ócaX) A^ uffxMX) cuiiiinexVógoméxMi bjiéAgán ix^fi\<vó pí x*f a 
niÁtxMp. Acc 1110 tftixMg ! 1f xmci a bí a fiof ^orné xMl |\u*o 
a bí uxMcl A5 bxMtic ,<\fx\m a X)\ fí. A5 cuf x>x\ltóise x\f nio 
fúitib bí fí a-\\ pexvó xMi AóxMf. 11x5, cex\p, & HéifíHí 50 
bftnl buxMXJce a^av a\\ 1Í111A01 50 T)có x>eó 50 bfeicfit) cti 

f*Ml ILMg í. $CWtl>Af xMl lOWAX) fCÓIX) -AgUf bfé^ÁH X)1 T>Á 
iroCAHfAX) f í xMl X)xMÍipx\. 

4 'x\n X)Á iiACxMf mttie T)óx*;$ á bfonn bAMnfíogxMii 11 a £>ifix\ 

0|\m, ^(MttMlf UaMIII MX)," A\\\>A 11l1fC, " tlít AOIl ÓC.A1111 -ACxN 
^f AOn OxAt 11Á A]\ AOIl ^\01| A 1lx\ x*f AOIl COIfC 1l4 x\*|\ AG11 CÓllt 

lc ccvMin cite. OiX) con'i lioilce fni 50 X)Cij; U,\c ftx\bfA 
beó lotOACAc a 'óÓaMumíi X)íob uitc ^guf é cun fxjoi 00 Coin 
m&fi cfiof " 

C|\AlC pí aN CCaMIII. 33 " O occa-[\ mogA bAtb A*5Atn : ca nA bocc feAn-£éijvo 
a bí Ann ó tofAó An cfAogAit aca mAf\ cÁ 'ofAoroeAóc, 
THAbtAróeAóc, fiti'óeACC, CAttfiAi > óeACC, figT)eóifveACC, 
niAtAAi'óeAcc, pAi*oneóifeACC A^nf CAbAifc ha tmonn." 

tlíof CAitmgeA'OAf téiti. 

" tlA lieAtAí' 'OfAoróeAóCA acá a-|\ tmn Ati T)á 6if5 1 
gCfíoó tílóAb. . . . ." 

t)A fnAfAó téiti iat>. Tlí t>Aib \iaici An tMtnfA AfAbAó 
a t)éxMiAm *oe «[\éit\ cofAtntACCA A^nf ní feitfeA > o Aon 
T)AtfifA eite *oon ócÁit). 

*ÓeAttc fí fAn éA*OAn of\m Agnf TmbAifc : 

" Uéi*ómíf beifc ^nuc 50 gÁif'oín An cSnAimnif Agnf 
bímíf a^ finbtóm Ann fAOi ha cfAtinAib AOibne Atmomne 
acá Anoif f A01 btÁt A^nf a"£ pó^A'ó nA c*[\éAf ói^e te trtéro a 
n-tiAtAó ÁitneAóCA : cá Ati geAtAó 'n-A ftnt)e, 'n-A 
bAin-j\íogAin cunn mótvúA A-t\ tiA féAtcógAib, A^tif néAtCA 
^•[ncteAnnACA AifseA'OA ^^f ^1^^ '^"^ cmióeAtt. CÁ ha 
béAntAit 50 ceótmA^ fnA cfAtmAib pomAgtuníc A^ttf 
bAtVAttiAVt aca 50 bfmt fé 'n-A tÁ teif ah fotttf longAnCAó 

ACA Ó féAtCÓIS ^S^f Ó t^ e " 

" An T>AmfA AtubAó acá nAim," AffA mife 50 bofb 
téiti. t)A móf An CAtngA'o é, a ftéifín. ttlotCA|\ mé nÁf 
géitteAf. 

" Uéi^ómíf AmAó, a teACfAi-ttc, A^nf -ptntmirp fAoi btm 
An ófAtnn ft^e ÁcÁ Ag ceAnn ^ÁM(Wm An cSnAHfmif, A^nf 
CAnfAt) ceót *omc, CAnf at> AtfifÁn sjU'óa 'ómc a mnmeAt) 
•ootrf 1 ^Cfíoc ttméA fA*o ó ; Agnf An fAX> 'f a béAf ctí aj; 
éifceAóc teif An AtfifAn fm ní bet^ó cnnfmeAtfi AgAC At\ 
Ó3ót nA n-éAn a béAf a^ CAnCAtfeAóc 'tk> timceAtt, ná 
Af cnrhfACC nA ^cfAnn, nÁV Af AoibneAf nA noiT>ce nÁ Att 
imm^óe An CfAOgAit, nÁ At\ t)ótÁf nÁ Af 'ónAi'itceAf ; ní 
beró cmmneAm a^ac acc a|\ An AtfifÁn Agnf Af An 

Atii^ÁnAi'óe UéAnAtn, a teACtAAtfc nA ^Aitití, céAnAm 

^o J^ 1 ^^ 1 -Ati cStiAimnif tiom-fA, céAnAm ! céAnAm ! " 34 

bíof 'mo tofc CAWAtt. ÚÁ1111C T)Á Aiftiíig óf con'iAif 

idii yu\. ^áhvuíii ah cStiAiifmif S-Atomé 

mtpe pAOi 0111115 fíotXA, £aoi ÓUH15 feif\ce aíci 50 "oeó xuó 

Af\íf Sm, 110 mé '1110 fíg 1 imÁfífib . . . . í fém 

Ajjtif a mÁtAif *oíbtngte tiAim . . . . aii pobAt tnte a^ 

CAtt|tU§d , Ó tlOITl .... ftllACU A5A1TI Af An UÍf 

CuAtAf ^tóftA 11A bfeAf ^ W 50 fStéipeAC 1 11-Atuif tia 
bfteA v ó. CttAtAf glójA 6óm "ÓAiftje A£T>ut 1 méro A^tif a^; 
rmt 1 tAigeAT) Aguf é Tjom mAttAóuugAT): 

" toifSfeAf a teAC of a cionn. CiocfAiT) ha cmeATJCA 
AttUA ifueAC 'n-A fíogACU Agtif ní fÁSfAf ctoc Att ctoic ; 
ní beiTj pÁifrje nAó n^otfAiTj ; ní beiT) beAn Atm hac 
fUfACfAiTj An fotu tjá ceAnn tjá tfiAttAcuugATj " 

" An *OAtfifA ! An TjAtfifA AfAbAC, a ÓAtomé ! $eobAit\ 
ftro Af bit acu é TJéAnAtfi. teAt mo fíogACUA, mÁ 'f miAti 
teac é ! " 

" Acu mÁ lAffAim ottu An u-iotAf Tmb T>Att a bí a*s tjo 
mtnnnuif ó Aimfif TJÁití ? " Af fife 50 teAnbAé. 

' : ^eobAif é. CtimA céAtvo lAfffAf uú, acu ati T>AififA 
a T)éA.nArh ! 11ac bftnt mo bfiAUAf fíogT)A a£au 

Alf?" 

TVéifig fí A^tif T)o TJAtfiAf. 

1lí tnffi a bíof a^ féACAmu A^tif í a^ TJAmfATj. tlí Af 
iia feAfAib a bí 'gÁ bmfitiCATj te ftnttb T)ftíifeAtfitA fAOi 
tfiAtAíb ufomA tjuda bíof A.5 féACAmu. Tlí Af ati 
bpfíofiniAc a bí cttroAigte te cfotcmb cÁtfiAtt A^tif a bí 
x;téAfUA 50 niASAtfiAit a\\ nóf fAig*oiúif\ tlómÁnAig — ní 
off a a bíof a^ féACAinu, ní offA a bíof a^ ctnmneAm acc 
Af fíogACU ttióif teAUAin ó T)aii 50 beeffébA, Af fíogAóu 
a béAtj f^oi mo fniAcu A^tif fAOt mo ctmiAf fém, Af CÁit, 
Af ctiú, Af cumAcu a bíof a^ ctnmneAm 

Di aíi TMtrifA tAttu. ÚÁmic An beAT^ £1154111, 

; ' T^^tcinnge, a Vx^aii," AffA mife. 3B ' ' . 

ÍC CeAtrn Oóm tDtátfoe Af riiéif ," Af fife. 
b*\ tétfv ■oom go -|\ai fí 1 imÁíUfio. ttnjjeaf Sufub é 
pm a bi uaici Af foAt) An auia Agtif uac fAib aoh iíiaic t)om 

A OeiC A£ lAfjtAm í D05AT). t)í 1110 bjUACAf A1C1 Alf. 

CtHfeAf CO^Af 1 jgCtUAIf 510 tlA. Uu^AT) AT1 pfíOfÚUAC 

auiac. teAn ati beAn é. ÚofAig ati ctnoeAóCA a^ ati 
bfteiT) AC-tiAif . 11í OAiteAó a bí AtfifÁn ^AbcA a^ mnne 
aca 50 ocÁmic Sotomé ifceAó Afíf Aguf An ceAnn tiAfAt 
ftntceAó Af lomcuf aici 

T)'éAtAig An cm'oeACCA uAim 'n-A T>ume A^uf 'ti-a ^ótnne 
A^tif fÁ^At) 1 m'AonAf mé 1 nAfuf nA opteA^ó. 

An fAib cú AfiAm A5 fCf ApAT>óif\eAcc imeAf^ cnoc ^Af 

flA^ÓAin, Ctllflfe OfC A^Uf OCfAf A£t1f CAfC, A^Uf fÚlt A^AC 

50 n-éifigeAT) teAC fóiftín fÁgáit x>Á bféAT>cÁ ua cofA 
CAOAifc teAC, A^uf Annrm Af ffoicmc ua íiÁice a' fAib 
ftnt a^ac te CAbAi-jt ^au aoti ní feiceÁt acc Aibéif *oub 
TOirhm nAó fAib fé '"oo cumAf a tfeAf nugAt) ? 1f AmtAi^ó 
bí au fgéAt AgAm-fA au oi^óce fm. An fíogAóc rhófi, An 
cuuiacc, au cÁit, An ctm connAiceAf im' Atftm^, f^ApAt) 
ofm iat) mA-jt f^ApCAf ceó foim gfvém ua uiAirme. . . . 

****** 

1f cfÁCAtfiAit a cuifv cú ati ceif c, a ftéifín : 501*06 ah 
^nóCA bí a^ mAigom 015 mAf í t)e ceAnn fuitceAó > óÁ 
f AgAf , au eAt) ? Hí te n-A UAgAi^ó f ém T)'iAr\fv fí An Aifge 
fm. 11í fAib fiof Ajy\m A11 oróce fm é, acc cá fiof A^Am 
Anotf é, monuAf ! 1f ioutóa f^éAt fjgéit a bí a^ ^AbAtt 
CAjtc fAOi obAi|\ tfnttcig ua tioi^óce fm, A^uf if féitnri 
^uf f[\otc ceAnn Túob nA féA^úm AttCA 'n-Af CAit cufd T>o 
fAogAt te fAt)A 13'Aimfi'jA : acc uÁ C'iAem Aon ceAnn t)íob. 
1f A^Am-fA Aguf if A^Am-fA AmÁm acá fífmne An fgéit. 
.... foigm, a néifín ! lerg *oom é mnfeAóc iduic Af\ 
mo beAfAC fém, 36 11í ImiWwó .v bí aii COíhtUAOA'p (\\tAigro tiAim, \Ag\lf mé 
pAsCA Uom péin i n-Afuf móppofvód iia bpte-A^ógo *ocÁinic 
hepomAf ipceAC. Híof\ LeigeAf of\m 50 fAib twrimi 11Á 
imnróe of\m f<\oi gníoriiAftAib nA noiT3óe. X)a T3óig Le 
•uume Af An mtiAoi nvN-jt óuaLa fí Aon ceó fAoi'n T)í- 
ceAinuvó. 

" T)o be aca Ajguf t>o fLÁmce, a teACfAifc ha JaiLiLí ! " 
Af\ fife 50 CAOin moTjifiAiL. " Mac LtiAt rj'imtig ah cotn- 
Iuatm-|\ uaic ? Cé nÁf tAitnig Ati TJAriifA AfAbAC Leó ? 
. . . . Óó ! CéAjvo f eo ? £tnL ? Tlí bfeÁg Liom ftnL : 
ctnt\ fiof Af gioLLA Letf Ati ufLÁf A gLAHATJ. 1on;gAncAé 
Lioni hag f émttt Le T)f eAm f eAf a teAcc Le cétle ^au Aéf <\nn 
óeit eÁcoffA ! 

1 tlí jUMb Aon AófAtm Atm, a fíogAin," AffA nnfe. 
" Sin futL fÁme." 

" ftuL fÁróe ! tlíof ceApAf ;go fAib aoii fÁit> fx\n cíf 
feo Le 11 a ccatjca mófA bLiATJAti." 

" Sm ftuL T)ume.T)Á tjcu^ cti ftiAt. Sin ftnL Cóm 

IXMfOe A DÍOTJ T)OT)' tflALLACCtlgATJ *oe fíof . "OíceAtmAt') 

é Anocc." 

" ~CÁ fiof A"£Atx\ fm. t)fonn SALomé a ceAnn oftn niAf 
geALL fí . . . . acc ní f Aib ceAfc A^Aib An cÁfuf bfeÁg 
peo a fALugA'ó Le n-A curo foLA." 

" A^uf bfonn SALomé a éeAnn ofc ! " 

"t>j\onn." 

t)í fí 'n-A COfC Af feAT) f^AtAim blg. ÚÁ1111C ACf tlgATJ 

gné TJ1. Ctib fí í fém Af An tifLÁf Af nóf Amriiróe aLLca 
o ^35 fAife Af a óuiT). 11í fUMb Le feiceÁL a^aiti fAti 

POf\ÓA*OAf ACC AgA1T) bÁtl A^Uf ftULe HimtieACA A bí A^ THlL 

Cfíom. 

" t)f\onnA*ó aii ceAtm pj\m, a ceACf Aifc," Af fife, " acc 
t\Á ceap };uf mAf geAlL Af a bfiAtttAtb bAOife bíof 'gÁ 
lOfg. 1U cca|i Aót oifeAT) 50 fAib Aon eA^LA ofm go 37, 

troeigilfifte fmn-ne x>Á mbÁtvjt UÁ st^eim 1llo f 

T)Ain5ne AgAm oj\c, a fit\ gAn céitt I A^tif ní aj\ niAice 
teAC acá An Sfeim pr\ AgAm ot\c. Hí fnAi-óm feittce bí 
'gÁf ^ceAngAt te fAT>A acc fnAitim t>o-f5;Aoitce ftiACA. 
t)í tÁ Atiti .... acc cé'n rfiAit beic a^ CAmnc f aoi fm ? 
te btiA'úAm bí cú a^ cnúc te m'mgm. 11 í tuib Áitvo a^ac 
ottm-fA — 'fexvú, 11 ac bftnt ctntfine a^ac a-}\ An tÁ caic cti 
mo tÁrh uaic ntiAift a fíteAf a beic tAgAC mtimnceAtvóA 
teAC ? Ón tÁ fm ní tuib Aon ní a;s; T)éAnAtfi imnróe T)om 
T>e tó nÁ T>'oiT)óe acc beAtAó t>o rinttce a ceApA'ú .... 
t)í cú A;g cnú c te Sa tomé Af\ f eAt) ha btiAtmA f m. tlí f AbAf 
fém a^ cnúc acc te TriogAtCAf ! SAtomé — b'í av\ bAoice 
Áttnnn A^Am í ! t)íof uttAtfi te lo^óbAifc a t>éAr\A\f\ tm 
Af Atcóif An T>íogAtCAif T>Á mbéAt) ^ÁbAT) teif . Acc Attoif 
cÁ tiom, a teACfUitAC ha gAilttí ,!" UÁ t>o nÁtrivoe 
cutriACCAtfiAit, ní tié AiiUin f Ati cíf f eo acc fAn Rónfi A^uf 
1 nUftifAtem. 1 méiT>, 1 scuriiAór; Agtif 1 tíontfiAi«f\e béAf 
fiAT) a"5 T>utT>e bÁtvjt oibfe nA hoitVce ÁtnriAit\e feo " 

W -j\Aib acc t>á ctuttfeÁn beA]g fottnf fAn feómttA. 
t)fifeAT) ftnnneó^ te ctoic. tTltiCAt) ceAnn T)íob. 

" 1 tíonrhAttte béAf fiAT> a^ T>ut, a teACtutttc. TIac 
Scttim cti tticc teAnAtnnA Góm 50 bA^A^tAó feAf^AC 
Atioif fém ? Anoif, ó cá f é mA|\b, ctnT)eocAi > ó fiAT> te x>o 
nAirrroe, te fíg pec-jtéA acá a^ ctif co^Ait) o|\c Agtif teó 
tnte. UÁ eótAf a^ac Af Ati bpobAt ItroAó, At\ Cfmínig, 
a-ja ScAt\Aig Agtif a^ a bftnt Ann t)íob : nít gtAtt a^ac 
Anotf te n-A fmACCAt). UtocfAiT) pAX> ofc 'n-A nt)eicib 
mí e fAoi At>m Agtif fAoi feifg .... A^tif bett) t)Aome 
fAtt Tlónfi, Agtif ctnttfit) fiAt> co^Af 1 ^cttiAif An 1mpi|\e 
A^tif cttemfeAjt 1AT) : An T)óig teAC nAó ^cttei'Ofit) An 
clmprjte 50 bftnti-jt A|\ btnte A^tif Á-ft A^tif Aó|\Atm fAn 
cí-j\ t)e t3v\-j\-|V Ati AmAT>Ám a ctn-|\ ctl ónm bÁif ? " 

SíteAf cof*£ a óu-|\ te 11-A ceAn5Ain, acc 111 ]\m\i aoii 
niAic Atm, a Uéifín. 11í t^Aib tonnAm C3f]Ung. v . t)í 3S x^unor'hwcc 615111 'n-*\ ftntib nimnex\éx\ a gitex\mtng x\nnf 111 
mé Ajuf ah pobut A5 cex\cc 'n-Á|\ t)ciméex\tt ó 5x\c ÁifT). 

" .A$;iif cuijtp'ó ah c1mpiite fiof ofc ctim nx\ Tlónfie xvgtif 
bAinfexV|t *oo fíge ^tif t)o f tx\itex\mnx\f t)íoc ^Stif 
TnDfeócAf ttí 50 cfíoc coimtigex\c x^tif buAitfit) x\n lomxvo 
>v\lAf x\v;tif x\icít> ttí . . . . 1 11-xMftmj; óím feAn-feAf 
lootA bfocAó 'n-x\ ttnge ax\ cíb ftéitie 1 bpóiftm x\x;tif 
tua céx\*ocx\ míte cftitfi x\£ cocxMtc 'w-a ctnt) feótx\ xvgtif 
x\£ cottAt) a cnÁm. UÁ fotc ^ax>a tut x\if, x\cc C15 ^ac 
f tÁtn *óe teif x\$tif é 'gÁ toóx\f fém. flít tnnne x\nn te 
fóiftín x\tf . An ftm téit)ex\f 'n-x\ béx\t 1 bftiifm bít) C15 
fé x\mx\c x\f 1 bftiifm mionnx\ mófu " 

S^AifC fí a^ 5Áifit)e. 

" A^tif cex\px\nn cti 50 mbem ftix\imnex\f x\;gx\c ntixMf 
nx\c mbei > ó mife '*oo gx\f ! fU cex\p fm, a xMTTxVOÁm ! tteit) 
mé 't>o gAf. t)eit) ! t)eit) ! A^nf ní Deit) T)e ctifx\m ofm 
XM111 acz a ctif 1 jjcuirhne 'útuc ó x\m 50 nx\m ^tif mAf 
ge^tt x\f x\n mnAoi VÁ ^octig ctí gexMT tixMf azá ax\ b<Mt fin 
OfC " 

* * * * * * 

CxMttexVó í mí ó fom, a tléifín. flíof fgAf V* Lioni 
AfixMiT x\cc T)om cfÁt) T)e tó x\^tif t)'oróce. 1on;$x\ncx\c 
Uom ftix\t x\^tif éAX> nniÁ a cféisexVó, x\ tléffin, a mic 
x^tcfomx\, x\cc if ion5x\ncx\ige tiom 50 móf An fx\g*\f 
fe^ttfx5mnx\óCx\ x\cá aca yAr\ ftónfi fx\oi tÁtxMf ; f tim 
x\nnfco 1 ii-x\ice Uom x\^tif innif T>om bex\<y\n eile fx\oi 

f( ^Ll]V\1Í111x\CC 11x\ ScÓ1CCx\C x\f x\f tfÁCC Ctl CCx\11x\ . . . 

x\cc fx\mic tti fém x\f 11 a cjttntfi : záw cimceAtt ofc 1 
n^x\c tnte Áic bAlHCfieAtDAC Atl píOtlA A$Uf 
A tTlAC. tJtiAt)Am 50 leit 1 tTouit) bÁif CfíofC ctti|V bAinci\eAbAC 
f úiti 'fan mbAite beAt; t)etÁniA acá fUAf te T)Á míte CAOb 
toi-jA T>e lAfúfAtem. t)í a ceAó a-ji tAob An bót-áif móifv 
acá 1T)1^ leficó A^uf UftifAtem, xvguf tofuig fí a$ Tríot 
fíonA Ann te tucc CAifTnt An úóúaijv. ÍMoT) An lomAT) 
cmeÁt fíonA A1C1, fíon ■oeA-pg nA 5f e1 S e > P orl oo-|tb 
meifse-Aifi-Ait nA n6AT>Áite, 1 ^com^if iia fAigT>iúiní 
RómÁnAó, fíon T>útcAfAó ha n-1nT)iACA a bí 5éAj\ feAf\b 
te tiAgAiT) mumncife wa bÁice ; ^uf ó bí An 111 te fíon 
t>á jiAib aici Afi feAbAf 'n-A beAtAó fém, ní fAT>A 50 fiAit) 
cÁit ua b,Ainqte-AbAige fgAptA a^ fuT> ha cí|\e ón íTluifV 
ÓAtAinn a-ji An CAOb toi-|i 50 T>cí bmiAó nA TTlAfA tTiói-jie 
tiAf. T)'feicteÁ aii fAigT>iúif RótfiÁnAó 'n-A ceAó 50 
mmic ; bíot> 1uT>Aig Aguf Sifímg A^uf St^S-^S ^tice 
Ann ; AftAbxMg av\ fÁfdig te n-A ^ctim cÁtiiAtt ; ceAn- 
ndróte ó tíjte Aguf ó'n Aifmc, Aguf iat> uite ^téAfCA T>e 
j\éif a nófAnn A^tif a mbéAf fém. x\guf if mmic T>'fAnA*ó 
T>-{t3Am T>íob aici Af\ feAT) cíiptA oroce, iat> fém A^uf a 

SCU1T) CÁniAtt AgUf A gCtHT) Afdt. 

GditeAT) ctnT) mdit AifV$iT> ajv &x\ mbAite bexVg ^ av\ nóf 
feo, acc ní mó*[\Án bdmce bíot> «ag t)Ainc-f\eAbdig An £íoha, 
mAfi ctt^At) uijvti, te mumncij\ nA bÁice. tlí -|\Aib uaici 

ACC A CU1T) fíOUA A T>Í0t, A^Uf A CU1T) A1f\]g1T) A gtACAT) 

50 beAnnACCAó T>e -|Aéi-ji T)eAttfdtm ; acc bí" TXdome Af aou 
xeAó téiti A^uf bí fiof aca nAó te fíon a T)íot AmÁm 
a cui"[\ f í f úiti 1 mt)etAntvA coif lAttúf Atem. An fif\m beA^ 
T)ub-ciuiceAnnAó a bíot) a^ T)éAnAtn bAinifceói-|\eACCA *ói, 
A^uf A|\ A-p cu^AT) An X)Att m.\\\ te,AfAinm, cé *5> |\dib 
1\AOA|\c ha fút Aige fÁn Am feo, bí feifeAn 1 n-An f^éAt 

39 40 

eile innfe-Aóc p-dei tX\inu',te,AbAig aii fíon-A x>Á touosfóe-AX) 
pé. 1f mimc t>'feiccí í fém -A$uf tíon x\ uige x\j; 5^0^11 
bótAf 50 ii1,AfvtifAtem t-Af éif *óut f-Aoi *oon gfém ; A^tif 
bí cofvfv-Tjtnne -Ann a bí 1 n-,Airhfve,Af oftA. T)tib,Aifv.u xVoát, 
ftnnueóifv -a bí 'n-A comnxM > óe .Af .AgAitj 4 uige -Atn-AC, 
TmbAifvU fé te SetÁfiA av\ cfixvoóif 50 sctnffe-ATj fé t)-Á 
btnlín t)é^5 *oe fe-An-eófnA 'S&Iawa 1 n-x\g,Ai > ó *oá Á]\t&c 
*oen cmeÁt b.A rhó fvmne x\n Cj\ixyoóij\ 50 fuMb t}Amufvex\b,AC 
«án píon^ -Agtif a mummuifv ,Af tticu tex\nAmnA Cfíofu 
a cé-Af a*ó Ag CAtbAife A^tif ^tifvAb é ^n fÁt 50 T)CAmit; fí 
jwn Áiu te beiú 1 n-xMce te 1,AfúfAtem ; bí x\n CfvtATNDifv 
cmnue 50 fuvib fé a^ t>tit .Amti'áA — n-Aó 10111*04 Áft-Aó 
bfeÁg cfi^o cexvnnuig fí u-aitj ó úÁmi^ fí fx\n Áiu ^gtif 
n-Áf íoc f í 50 cneAf > o-d 1 scotíinxM'óe ? 

" t)itex\mn,Aig azá mf n.A CfíofUAmte feo," ^ff ' x\n 
ftnnueóifv ntiAif a bí An x>Á xx\á\,a teáúAif tíoncA ^i^e te 
ntnfge -Af ax\ uobAf a bí 1 n-<<vtce teif aw ccac 'n-xx-f 
comnxM'ó TTlÁirve -Agtif TYI.ÁfCA, " T>e.AfS-bite.Amn,Aig azá 
mnncA, -ATjeifim, A^tif b^\ cóif iax> a fvtiAi^exX'ó Ay av\ cíf ," 
«Agtif cfvoc fé ^n t)Á mÁtA ^\f /oftnm x\n x\fxMt. 

ttig A11 beifu fex\f ^n bótAf móf oftA fém. T)'imtig 
teó beifu, mnne ^\f ^ac CAOb T>en x\f-<\t -Agtif 5A11 focAt 
te f ÁT) aca Ar\ feAt) 1 bpvo. tÓíotXAfv a^ *otit 1 11-.Ag.Aro A-n 
Áifo A^tif bí uex\f móf An Cf.Amfv.AiTj ann. Tflottnge.ATj.Af 
s n uex\f 50 mittuex\c. t)í f péif gofm ^An néx\t t)Á t-Aige^t) 
te UAbxMfu f aoi *oex\fvA mnui óf a gcionn — f péif com ^ofm 
1" lu\on r>Á bf<\c<\ ftiit fif x\fiArh ; gfun rhófv btiróe 1 
bV|\ btutt 11 a f péifv e f m Agtif gx\n fmAtAtti £<\oite x\nn te n-x\ 
n-^g^róo ceó a fionnf tiAfvAT) ; av\ ux\tx\rh x\f cti-AtÁn x\n 
ónuic acá óy cionn t)etÁnix\ 'n-x\ b,<\tc x\^nf iia ctocx\ x\oit 
AJ < r,\ige x\níof Af . Ctoc^ I ctoóA ! ctoóx\ ! ílí fAib Ann 
acc ctoóA CLvApfA 1 r>cof<\e ; 11Í f<\CA A11 beijtu A bí A"s 
m An i» r >CAf n\ ctoóA fém. t)f a gcmn fúúA Ag 

T>'\\n*\m All Y) -AtvMg -ó.')lb ; bí A CiAiin fA01 Ag Atl AfAt *, 4 1 

a^ fé\Aó<Ainc oft>A ó b-Áff ah cntnc *oo ce-Apf-Á iiac jtAib jmii 
.AfAt A^uf f-An mbeifc <a bí te r\-A coif .acc bfé-á^Ám 
pÁif > oe > o'oibf\eóc,Ai > óe te nmne-Att. 

t>>A mótt av\ fonn CAmnce oe^t) .Af An cé > oé\Anf,A > ó CAinnc 
,a teitéi*o fm x>e tó 'n-A teitém fin t>'áic ; b>A rhó-p &r\ 
fe,Af\ CAmnue-A bífAn bftimceóif\,.Acc ni Abftnge.A'ó fé acc 
án focAt "bite,Atfin.Aig," ÁmtAó, bí ah tÁ corh ce fin, A^iif 
•oo bti-AitexVó fé ,ah c-Af-At te n-,A boif Att ^n 5ce,AttVArh,Ain ; 
.Anoif A^tif .Afíf x>o bti,Aite,A > ó f é te 11-.A itof n 'f n.A rtAf n,Aó,Aib 
é, ^gtif x>o cttnnfcÁ ^n focAt " T>e,Aiv5-bite,Arhn,Aig " u-Aró. 

t)í fof^A-ó ó te.Af 11-A 5f\éme .aca ,aj\ ffÁit) t)et.Áni,A ; 
br cfomnce fí^e -Agtif Cf\omnce otA Annfeo Agtif annf ti*o 
-áf te,AtCAoib riA f tige ", ,Ati áic n,Aó f,Aib n,A Cjiáinn bío'ú 
An ftnnceói-rt 'n-A tofc, ,acc ntr.Aif\ a bro'ó fofg.A'ó n^ 
SCftAnn aca 'fé ctiifexVó Ar\ c,Amnc tiAró. 

" t)ite,Arhn.Aig ! >oe,Af\5-bite,Amn,Aig ,acá tonncA ! " ,AT>eif\- 
ca'ó ax\ f tnnceóifv, " ,acc ctnffró S,Atit ó Ú,Af\f tif > oeife,A > o 
teó. Sm é ,ah f eAf ftóib. Ctnf f é av\ ftiAi^ ,Att a tÁn tríob 
ce^n^. T)'imtig teó tA-rt te,Att. Acc if X)eACA\y\ a n-.Aitne.Ac- 
cÁit. Oro gUc. Oro <Aii-gUc. ttto rh^c-f a nó vo \r\AC - 
f^, b'féroif, 50 mbcA'ó fé o-rttA 1 n^n fiof " 

T)'imttg at\ c-^fAt avúac ó fOf^A^ó r\A ^cfAnn otA A^trf 
ctnf fm 'oeifteA'ó te CAinnc ^n ftnnceó-rtA 50 ^aoaua^ a\\ 

AV\ bfOfg^VÓ Aftíf. 

44 S.Atit ó t.AfVf uf ! fin é An fe,Af\ a ctnftfe^f > oei-(\eA , ó 
teó, n-A biteAtnnxMg ! " Attf ' Ar\ f timceóif. <; O fé toif 
f^n bfÁfAó a^ bftiAó r\A HlAfiA SxAtAinn A|t a T)cóin te mí. 
T\a ^oeAfS-biteArhnxMg ! " 

t)í fé f^oi'n ngitém -A-jtíf. A5 ^otit -Af\ <An bfofgAt) 
'óóib Ar\ x\t-tixMf\ t)tibxMf\c : 

lí SauI, fm é Ar\ fe^f a ctiif\feif Dei^e-A^ó teó. <CÁ 
tticc a T>c-!\eófUiigte 1 nív\fti]Mtem 50 fóitt, ct\eit)cex\tt, 
Agtif nít f iof cé'n T)iAbt^róeACc bíof a\\ fuib^t aca > o'oi k 6óe, 
nuf\A bftnt fiof ajs t)Amc-|\eAb-Aig An jptonA é. Cé'n 4^ 

C-A1TW1 &CÁ ACA Af Atl Cé ÚT> AUÁ 't1-x\ éeAnilAlfe OftA A1K)1f ? 

Paií — ciuMX) pé ah beAtAé feo tiAif\ 1 scumeAccAin Cfíof c 
péiti .... Oío'ó fé 'h-a lAfSAipe cfÁt T)Á fAogAt fAn 

Cijt Úuait) lló ! tió ! nó ! lAf^Aine 'n-A fíg ! " 

.\51if leig aíi fumceóif a feAn-f5Aifc. 

t)íoT>Aj\ mif ceAó tia bAmcfeAbAige A^uf ceAó ah 
f umceófA f AOi'n aui feo A£;uf , ó 010*0 An ctunn fíge a bí 
AJ coitméAt age tia bAmcfeAbAige At;uf au ctiAnn otA a 
bí a$ coitméAt cige x\n fumceótu A5 pó^A^ó Á céite óf 
cionn au oóCxMf Atm, bí fOf^At) bfeÁg fionnfuAti te 
f AgÁit aca. t)Am au f tnnceóif av\ c-uAtAó uif ^e T)en Af At ; 
f$Aoit ifceAc 1 mbotA é ; T)'fÁ5 f tÁn a£ a óAtuiT) au ctUA- 
T>óif Aguf bí Af cí >óut tfceAC A-bAite nuAif a cuAtA fé 
^tóftA uAibfeACA feA-f cmge ón ceAC tA tt T)'iompuig 
fé Af a coif Aguf xMionn teif . A5 ^AbAit tAf x\n CAiffig 
t)ó éAit fé fmugAifte uAit) Aguf TmbAinc : " t)iteAmtiAig 
iaT), T>eAfS-biteAmnAig." 

T)Á bfAUAt) fé fS-At-Atíi DeAg eite Aimfife tk> cttnnfeA'ó 

fé au fuT) a xmbxMfc a óAfA SetÁfA ctUATtóif Ajuf é a^ 

lAffAit) a beit a^ cumineA'ó Af nx\ focxMt : " 'tlÁ cuin 

úf-fíon bofb 1 feAn-foitigib Af eA^tA 50 bptéAf5fA > ó nx\ 

foitig if 50 ^Cáittfme at\ T)eAg-fíon." peAf T>éAnCA 

foiteAÓ mife. tYlAtt at\ focAt é. totiSAtiCAC av\ foCAf 

é. ' 11Á cuif úf-fíon bofb 1 feAn-foitigib ' — Á ! T)Á 

n^tACCAÍ x\n couix\if te fni ! " 

* * * * * * 

1lí f^n feómtAA A tToe-Ac-A x\n funiceóif ifceAc x\nn a bí 
tticc n-A n^tóftA n-uxMbtUMC, A^uf nux\if "o'xMfig fé x\n 
cin'edt \.x\tone a bi x\f fuibAt x\ca bx\ téit.\ *óó 50 mbA 
fxMgX)iúi-|ti tlómÁnx\cx\ x\ bí ifcig ^tif iiac fÁitce mótA a 
béA*ó aca fonii ItiTMó uMf é. 1T1x\f fin T)(^ furó fé x^^ a 
gogAme cotf bAtU A11 cige ; T)'éi|ug ah ífé tro a\\ i\\\ 

CU^A'Ó A11 T)Att, fU^ Af ÁftAC cfiA-6, U011 te fíon é Af 
mÁtA A bí T)éA11CA T)e Cf A1CCA1in ^AbAlf A^Uf tu^ T)Ó é ^A11 43 

foc-At a fvdt). ti>í av\ -diu 50 b«|teÁg gLAti fionnfti-AtA 1 11*01^1*0 
bttotAiL n-A stAéme ; bí ^n fíon 50 fti-dft ^gtif 50 fe-AtAb — 
ó ftnnexVó -AfÁn 1 T)UOfAó ní *oóc-a 50 f-Aib ftnnueóift -Ann 
11AÓ > ouiocf-A > o Aoibne-Af ^f -a ctAoi'óe ^g ót fíon-A ftiAitA 
fei|\o "óó tÁ bftotAtAó -dStif ^An aoh ní a£ ^oéAn^tri imnt'óe 
'óó, -A^tif támic ^oibne^f -A-jt cfoi'óe At)-Át ftnnueóttA m-Á 
bí fé 1 T)ue-Ac CfíofCAi'óe fém. 

11íotA b'fAUA ATiíi é ^tif btiAit fe-Ajt eite ifue,ac. X)Á 
bfetcuí av\ ué feo bti^it ifue.AC 1 n-Aon Áiu -Af 'ótttnm 
An T>otfuMn ní ctterote-Á 50 mb-d Mávac x>o bí Ann 
x>e féifi cmro, bí fé corh n-dtvo -<vgtif corit CAOt 
^S t1 f cotfi Hu-AT) fm. t)í fé a\\ te-AU-ctti-Aif, -Agttf bí 
fun ctAi'úim te feice-át -Af a éxVO-An ó n-A bé-At utAe-AftiA 
50 >ouí av\ Áiu a mbA cóha av\ ctti-df -a beit. Ce^pfÁ 
ti-AHAe-Annu-A a^ a lomctitA, 50 tAAib fé 'n-A f-AigtrttítA ufÁt X)Á 
f-AogAt -acu n-dtA cteAóutng fé av\ céifvo fm te f ax>a -ah IÁ ; 
50 T)eimm b.A riió ^n cofAtfit-Acu a bí -Aige te s-atmia x>o 
btiAitfi'óe 50 u-|tom -Agtif 50 mimc te b-dU-A r\Á te f-AtgTntíitA 
Hórii^nAc Att fttiL ifueAó 1 t)ue^c thMnutAe-Ab-Aige av\ píonA 
*óó. X)Á mottiige-<yó f é *otnne -dg ^oeAttc^ -cMf, t)o LAg > oócA > ó 
a t>Á f úaL A*5tif x>o bfte-Atnóc-tVó f é 1 *outteó eite ; avi pÁifoe 
bA ttigA a bí x\*5 £A0-<mL ff-dit) t)etÁm-A, *oÁ tei^e-A'ó f é 
fSjte-At) AitA t>o OAín fi'óe pfe-Ab at- . 

t)e-Anntng fé 50 f AiueAó T>on ftnnueóif Agtif *oon DaLL 

A bí -dg f|\eAfUdL, A^tlf T)0 btlAlt fA01 Af\ AV\ tltAtÁtt X)0 

féitA nófA r\A n,Aimfitte. Ómig ^n T)-dtt ctnge -A^tif 
foite-Aó 'n-A gtAic -A15C SÍ11 -Ati ^otime contitigeAC a tAtn 
AmAt te b|\eit -dif ti^i^ó, acu Af, btAe^tntigA^ó A|t ^n TXAtt, 
t)ó, tÁmig cjteAt-d^ó bAtt AitA -Agttf ttnu An u-ÁtAtAó ti-Att) 

-AtA -An tltAt-AtA. 

;í 'Sé uÁ Atm t^t,t a bfAC^f A-|\iArii," a\\ feifex\n óf ífC-At 
A^tif é cotAfttngte 50 mótt. ÍAbAi|\ fé a\\ nóf mrtne nÁf 
cteAóutng An cAinnu te acaj\ \:ax)a. 

" Oim cmnue gtifAb é auá -ánn," .aia feifeAn teif fém. 44 

Di An OaU Af a gtún-Aib a$ sLahatj aii fíonA a x>c\\\zca\) 
w\\m\\ o'étftg Ati pe^f coniitige-Ac *oe pfeib, juig s^eitn 
■OAin^eAn a\\\. -ooAitc ifceAó '11-A tjá fúit ^tif tÁims ah 

CfCAtA'O A11 AC-t1A1|\ A1f. 

" An mbíteÁ-fA A|t totvg Tjéifce 1 scoriiAffAnAcc 
UftifAtem cá cúptA btiAtJAm nó cfí ó fom Ann ? " Aff ' 
Ati FeAp coniitigeAc. 

" ttftw," Aftf' an T)aU. 

" t3í moitte ttATjAifc oj\c ati uAif fm, uac tuib ? " 

V ftíof '1110 'óaU." 

T)'féAó ah bei-jtc aca Af a céite 50 ^éAjt A-jt feAT3 
fSAtAttfi 015. UofuigeATj Af ceót a fpfeAgAT} Af gciít 
iruvp a 1U10 ha fAigr>itíi-|U ; ceót Ar\ nebett a bí Af fiubAt 
Attti, Agtif fítfeÁ 50 f Aib au ceót Ag ceAnnATj teAC 5AÓ 
móimé\AT>. t)í piteiftn ; fAn bpÁiftc Af cút ah cige 
cof uigeA*ó aj\ ah gceót, acc bí au ceótcóifi a% ceAóc cui^ 
ah cig Agtif a gtéAf ceóit Att lomcutt Ai;ge. ConnAic ati 
T)aU é, Agtif T)'Aitmg. CtiAtA f é ua f AigT)iúit\í T>Á motATJ ; 
T)Á 5ct\eiT>cí av\ motATJ út>, níoft -jtugA^ó AiUAtfi aou ceotcói{\ 
& bí corii ctifT>e te S.AUt ó ÚAffUf. Acc níof cuAtA aii 
f eAf confitigeAC ah ceót ; m f aca fé Aon tií acc ah 

TMtt a bí Óf A COtílAlf AUIAC. 

' ; An ctiirhm teAC Aome ÁittuT) fé nó feAóc T)e fÁitíb 

ú fom ?" Af feifeAii, " céAfAt) céAfAt) cmie, 

céAftfó cime ATmbAifc 50 tuib fé 'n-A j\íg A-jt 1úT)Aigib aj\ 
Cnoc ÓAtbAife. CuifeA*ó fáigeAt) ifce^c 'n-A tAot) " 

T)eAfc A11 TMtt 'n-A cmiceAlt 50 fAice^c imm^óeAó. 
V)l fé 1 11-xMmtteAf Ap An bfumceóif, acc bí ati *oume fni 
nncigte. X)í fé 1 n-xMrhfe-Af Att au bfeAf coimcige^c ; ní 
|Utt pof Ai^e v\ac bt\AtAT)óif a bí Ann. 

.... OUIfOAV) x\11 fAlgeAX) tttí Ví-A tAOb," x\ff' Atl 

i é ú*o Agtif ;v\n ^i-j\t) aige Aóc a-|\ a cuitj CAmnce, " f"n>; 
f é -A ótilX) f OtA .... if cuimin I10111 ,\n t.Á 50 niAit 

( 'uifL-A'Ó -A11 ]\AlgCA*0 1 tÁIIÍl XJAltt A bí fA tÁtxMf, «Agtlf 'fé 

\\ 11111 e aii gníom. UÁ A11 TjAtt úx) fA tÁtAif Anoif." 45 

" VTlAit Tjom é ! ÍTlAit 'óom é, a Cfíofu ! " Aftf' Ati T)aU, 
A*gtif bA 'óóig teAC 50 gctiiffeA'ó fé a AnAin AtnAé te 
CeAtin b<j\óm Aguf Aitmge. 

" í)í feAf eite Ann," Aff' aii feAf coimttgeAC £Ati 
uacxVó te CAmnu An T)Aitt, " fAigT>unr\ a 01 fAn bfeAfv fin ; 
feAfv uforjA, feAf\ eAf]gAine Agiif mionn móf\, f eAfv •oftiif e 
a bí Atm ; Aguf Ú115 Ati ué fm bínéA5Af\ X)e bÁff giotCAig 
t)on ué a bí Af at\ ^Cfoió te t;r\eAnn A^uf te fonotfiaro 
A^uf te mA^At) a 'óéAnAm fAd " 

" Ún^ ! tug ! uac mmic a cuAtAf Ati fgéAt ó fotn : 
' un^At) bméASAfv T3ó nuAifv rj'iAfvf Sé >oeóc .' ; mo bfón ! 
mo brvón ! " 

" An ué í\x> tu'S bméASAfv T)ó, bí fé caoV Áfvt) juia'ó — V)í 
fé cotú fvtiAt) fm gtifv uti^AtJ au ÍUiatj niAfv teAfAtnm 1 
^coiuceAnn Aif — (x>o 'óeAfvc Ati T)Att Af ceAnn fvuA'ó ah 
fif eite) ; bí fé Af teAt-ctuAtf ; (teAx; fé fém tÁtii Aif 
Af Ati Áiu a mbA cóif t>á ctiiAif a beit) ; V)í fiAti ctArónfi 
Af a gnútf " 

ÍU15 An ÍIuatj Af tÁtrh Af An T)aU Aj;uf cumiit tjou tou 
a bí a-|\ a gnútf fém í ; ^óeAf c au beifu feAf Af a cétte ; 
rj'AitntgeATjAfv a céite, A^uf bí ti-a vjuofu. 

ÚÁmi5 t)AtnufveAbAC au fíonA ifueAó Af au mbAtt 
Aimftj\e feo. T)'f éAó fí Af au mbeifvu. T)'f éAó au At-uAif\ 
Af au Huatj. T)'Aitntg fí é. Úofmg An gfvAm Aguf A11 
fuAt a£ stuAifeAóu ufeAfnA a ^nútf Afv nóf f^Áit nA 
néAtUA tA|\ liitiifi git tonnfAig. t)í An UtiAt) a^ féACAtnu 
tnfvti, t)í fé a-ja uí tAfjAifu téitt, acu óAit fife rmugAiivte 
tetf , Agnf 13'iompnig uAift. T)'tomptiig f í nAró 50 uotoAnn ; 
óAit fí An fmn^Aifte 50 uobAnn ; fnAtf\ An gfÁm A^nf 
An ftiAt An huAX) tnftt 50 uobAnn A/guf x>Á nAim^óeóm ; 
tf Atmfm a cmmnig fí aja An ^corhAtfte úx) fttAi|\ fí 50 
mmic te Ufií bttA*ónA ó tféA^OAi'ótib a beA^tAife, " rriAit 1 
n-AgAro An mtc." ÚÁmis ctvoi'óe-bfxngA^ó mfti nÁf gt^c 
fí An corhAtfte. Hinne fí córhA^tA a^\ a béAT^An, córhA^tA 4& 

A oleAcctngexVó 50 nvmic Afv ftiT) aii TjorhAm 'n-A > óiai > ó fm, 
.1., Cón'iAftA 11 a Cfoife. 

M A nu\tAiiv ! A n'iÁtAifv ! " Afvf' An Utuvó. 

M A rhic ! " -AfVf' ah tJAmcfveAtJAc Agtif teAtm fí téici é. 

1f féiT)i|\ te mÁtá\f. mófvÁn a rhAiteAij T)Á riAon-rhAC. 
1f ionn')A ^ofoc-gníoríi a fvmne a itiac fitíT) te n-A tmn nÁf 

lllAlt A 1Í1ÁCA1fv t)Ó gtlf CttAtA fí CfvíOfC A% CeAgAfS AVl 

pobAit ; acc ntiAifv a cti-AtA fí t;ufv cti^At) rjmé^Afv T>e 

DÁffv glOtCAlg T)0 CfvlOfC A^tlf e Af AVi ^CfvOlf , níof féAT) 

fí An cé a fmne aii ^níoríi tíT) a rhAiteAt) ; A^tif nuAifi a 
cuaía f í uti*\ifvif5 ^ n PV f 111 ' 5° t^ 1 ^ fé fu.<\T) teAt-cUiAf ac 
^5 l1 f t^ 11 ctAi*óirh Af a éAUc\n, tjí f ;of aici 5tifu\tj é a mAC 
mí-Á'úArhAit fém a tjí ^nn, A^wf tjí avi oifeAT) fm T>e ctirhA 
Agtif t)e ce^nn-f aoi tnfvti nÁfv tei^ fí a fvtín te hAon neAó. 

t)í lor^nAt) móf Afv x\n TXAtt. T)o fít f é nx\c fw\itj ftm a^ 
aoii CfvíofCAiiJe nÁf timnfigeATj T)Á com-CfíofCArótirj. 

" <&"S U V 1 f T>eAfvtj-rhAC utnc-fe An fe^fv feo tug ah 
rjméA^Af T)o Cfíofc ^gtif 6 a^; fAgÁit tjÁif •? " Af f eifeAn 
teif ah mtoAmcfveAtJAig. 

" 1f fíofv-rhAC T)om é," ^fv fif e. " A^tif if mAC AtcfomA 
tiom ttifA a fÁit é." 

" ACC tjlOf T)Att, tMof UAtt," Afvf' x\n T)Att, M 111 fuvitj 

a fiof A^^m céx\fvt) a rjíof A iJéAnAríi. ítUit Sé ijom .... 
A^tif nuAif a tjí ah T)é At; imteAóc Af , tjfveAtntng Sé 50 
CfvtiAigrhéAtAC CfvóCAifveAc ofm fém. CtiAró furóAfvc & 
T)Á ftít ifce^c 'mo fúititj x>aIIa fém. A fvATxAfvc-fAn azá 

A"£AV(\ x\n01f," -Afvf' An t)Att, -Agtlf CÓgtJÁlt CfvOlT)e Agtlf 

me^nmAn A^tif fpiofvAiT)e Aif. 

" A^nf miitf e^fv T)tnc-fe, a rínc, mÁ tjíonn Aitfige ofvc," 
Afvf' aví tJAmcfveAtJAC te n-A mAC fém. M Cá Cfíofc tÁn 

T)e tfvóCAifve A^tif ue gfÁT) uo T)Aomitj AbAifv iia 

focAit, ' mx\it T)om a Cfvíofc, mAit T)om mo T)fvoc-gníoríi, 
m^rt "ótnnn Áfv nT)fvoc-gníorhx\fvtA tnte t ' ' 47 T)nbAif\c An tlnxvú r\A focAit 50 TjncfACCAó 1 titjiaitj a 
mÁtA^. Annfm fuig fife aj\ a lÁnfi Tjeif A^nf fmne fí 
cón'u\ftA r\A cfoife téici a-\\ a éAT>An. tlmne fí av\ At- 
UA1|\ é te v\-a tiitímeATj. 

" Cm-fVfeAtt f^ot te^^Af^ Aguf bAifceóéAfv cú, a rmc," 
Aff ' at\ b^inuf eAb-dé. " tJéiTj pedTMf 1 nt-Af úfAtem xvnocc. 
Uacax) fém ^guf av\ T)Att cuige te cótiiAifte a gtACATj 
uaitj 'tjo tAob-fA. Acc f é^ c leif au ^cóniAftA a Tjé-dnAtri 
^noif — uaic fém." 

" Ú05 Ar\ tluATj a LÁm A^nf teAg Af a bAtAif é. 

" 1 n-xvmm Ar\ AcAfi . . . ." Af feife.<m. 

" .... Aguf An ttlic," ^f fife. 

" Agtif ^n Thic/'^ffeifeAn 'n-ATjiAiTj. 

" Aguf at\ SpiofuMTj TIaoui," A-jAf ' Ar\ tluATJ uaitj fém, 
A^tif ^nnfm TjubAifc An cfitífv te céite é. 

ÚÁmig fAigT>iúif a\y\ac at- at\ feómtu ifcrg. TJeAfc A$ 
at\ UuAtf. lei^ a fe^n-f^ift sÁifiTje. 

" TD^f tÁnfi m'ACAf f^n uxMg," Af f eife^n 50 bÁtvo- 
gtófuc, " nít A^Am av\v\ acc Ar\ tluxVó. An tluxvrj móf ! 
An Uuatj cnm^fAó ! tluATj r\A gcomtuc Aguf r\A '£CAt ! 
tluxvo n-d mbfé^s ! tluxVó Ar\ gfmn -<vguf ^ tti^H Aro • 
ttuATJ r\A mb^n ! A tluAiTj ! A tluxviTJ ! cÁ fábxvif te ua 
btiATJxvncAib uAinn ? " 

Cuaitj fé T>e téim éAfSAiTj meiTjfig cui^ ah uofAf Agtif 
tjo gtAotTj cm^e Áf beifc nó cfiúf tjá comfÁiT)ib. tóí Ati 
oifexvo ÁcAif oftA fitíTj Af Ar\ Tuiatj feiceÁt Tjóib if bí Af 
Ar\ ^céATj feAf. CuifexVOAf 1 n-ÁifTje Af a n^tiAitmb é, 
A^nf fn^ATjAf ifceAó f^n feóm-f\A tjá AittiTjeóm é. 

TJeicneAbA-ft feA*(t a bí f^n feóttiftA f 01111 Ar\ Hhatj a\\ 
TjntifceAcTJó. T3'Aicmgfé a bfnfttióf , A^nf Tj'AicmgeATjAf 
é. t)í b:ifc feAf nÁfv Aicmg fé 'n-A fmTJe 1 sctimne Tjen 
CfeómfA ^S u f 1A> ° Ág cn-f cnffAiTJe An cf^og<Mt cfí n-A 
céite Af B^ST- ^n^ATj ^n-omóf tjoh betfc tíT). S^nt 
a tn^ATj a|\ Tjnme aca, Af An T)time óg gtéAfCA a bí n-A 4 s 

lui£e 50 fAtm cuifjxwO i n-^jAit) <mi b*\tU\. tjí <atxaij\c 
ywo) n-v\ ceann Twb T)e,Ag-cumtA cacac ; cnóT).A 5,AttT)x\ 
A}\ rnéif te n-x\ tAob. t)í fé -aj; CAinnc 50 mAtt |\éi*ó ; 
Anoif Agtif Aftíf t>o etufeA'ó f é cofS te n-A cuit> camnce te 
cnó a ójtifeA'ó fAoi n*4 fUdAib, «A^tif fítf eÁ 50 mbx\ rhó 
50 tnóiv <\n Cftuni a bí -Ai^e 'fiiA cnóTXAib 11Á fAn ^CAinnc. 

" O fomnc riiAit T>en óe^fc -a^ac," a^ feife^n teif avi 
bpeAf 05 eite -Aguf cnó 'gá coit;itc -Aige, " nít fex\tt- 
fAtiin,ACC T)Án cex\p,AT) fóf n«Aó bf mt ffigiT) ^n cij\c 'n-A 
lÁfl ifag. ptACón, SoCftAic, TMo^en, Sofo<Afcej\, 45tif fAii 
cíf indtttngte.feo n-A ti6ffemg, ha S-ATvoúcAig, iu\ SiOAfig 
fém a cj\eiT>e,Af iix\c bftnt ^on c,aoi Ann te iwa 
*ocíj\ Ajjtif te 11-4 x;cfeiT)e.Atíi a fu^f^Aitc acc ak 
fgidn fx\T>.A gé\A-|\ <a fÁice^'ó 1 n*o|\om-Ait) a n-Airiroe— t'rí ^n 
tnte tnnne «Agtif x\n tnte 'ófCAm Tríob ceAfC niÁ Tm-AiiCA^ 
niACcn-Atii Aif. 11í fAib \\AtA -acc ut) fém 4 cuf 1 ^céitt. 
ttí fAib tix\ic-fe, a ÓAiuf nx\ Trítcéitte, -dcc tú fém a cuf 
1 ^céitt nux\if a fít cú éAló*ú te beAn aii cóm^iitteófA . . . 
acc níof eifig tex\c . . . .TríbmgcAt) tú . . . .Oif ^nnféo 

AflOtf 'mo fOCA1f-fA, 1 bfOCx\1*|t S-AUt Ó ÓffUf, f51ÚffÓ1|\ 

tia 5Cfíofc^i*óte ; S^ut n^\ó gcfei'oe.Ann 1 n-x\on ní, — 
A^tif cé CeApipA'ú ofc 50 fx\ib ^AOt soifiT> x\^ac te 
Uitoéftitif mótt 1mpife ^n T>otftAin ; cé ceApf a*ú ofm-fA azá 
a% *oéx\nx\rii 5éx\f-te^nx\riinx\ x\f CfíofCAi'ótib 50 ^cfemim 
%a£ fex\ttf<\mn,<\cc x\f uAittib x\^uf nAó ^cfemim ^on 
cex\nn aca uai|\ eite ? " 

Cui|\ x\n KóriiÁnx\ó 05 ifcex\ó ^if, -<\cc níof ótix\tx\ S-Atit 
é ; bí a 1)Á fúit -Af 'óún^'ó -Aige, a cex\nn tei^te fi-A^ 1 
n-^gAró n-A tiAYxAifce «A^uf cofx\riitx\cc -An cfóg-A x\f a gnúif 
Tj^t^\riix\it. t)í fé a^ cuf 'óe a^ fexvó -An aCai^. 

" TlÁite 1 bfÁf-Aó 1úT)éx\ 1 bf-At) ó TMOimtt, 1 bf^\T) ó 
te^btuib, 1 bp-AT) ó rhíne>Aóx\f ! ttc ! tli f-Aog-At T)o T)tnne 
Itldjt mife é -A^ ÓO|t -Af bit," A^fA S-Atit, " -aóc nux\i|\ a 
fftoiófeAf mé 1^\«|\úfAtem f^fíobf-AT) teAb.A|\ fCAttf^riw^cc-A 
A t^fbÁinfe^f. . . . ." 49 

" ZÁ tnTiA Ufvúf-Atem go niongAncAC bfeÁg," .Aff' ^™ 
RótfiÁnAó 05 ; " cá -a ftnte cofArhAit te mAfm^fv mit) 
cumfAi > óe 1 n-urfge OfvtAnnÁm, aguf a cfviomócfxM'óe fÁ 
gfvém An fogrhAifv." 

" Í1u^if\ -á ff\oiófe^f mé lAfvúfAtem .... ní't fiof 
a^axw . . . ." aí\y-a S-Aut, acc ctnf\ ^n fe-Af 05 eite ifce^c 
Aif. 

" bíonn a ^cne^f 50 bog curiiAfvtA xv^uf 50 f teAiriAm 
f líoccd aí\ nóf ffóit Ofe ; bíonn a n^tixMtne 50 ctuixM'O 
tÁiT)if\ T)eÁg-ótimt>A ; a ^cíoca 50 cfvumn bÁn -aguf 50 
tonntvAc bte-áccrh-áf, — Aoibmn *oon tfiAC, bíot) fé 05 r\Á 
bíot) fé cfíontiA " 

" tlí gAbfAit) mé 1 x\-éAT>AX\ av\ te^bAif feAttfArimACCA 
út) 50 cex\nn CxmixMtt, a ÓMuf a cfoi*óe . . . .", Afvf ' 
S^ut 50 fm^omue-AC. 

" 1f longAncAó 14*0 mgeAn-áCA l^fúf^tem I " Aff ' ^n 
RóniÁn-AC 05 ; " if gleóice a gcof a Aguf a gceACf Arim-AÍ 
nÁ ce-ACfArhn-AÍ gÁfeit n-A ftéibce ; if bmne a n$tófv r\Á 
gtófv cotúirv IÁ e-AffAig -Aguf if gfiA-órhAifve " 

" T)x\mAf cuf — fexvó, mAit)if\ te T)xvmAfCUf . . . .c<vc<Mf\ 
Átumn í 50 cmnce, a G<MUf, acc ní bACfxMt) mé te *out 
x\nn 50 fóitt be^," a^a SaxaI. 

" 1f cú feAfÁ r\A céitte," Aff' ay\ ^oume eite, " TOÁ mnÁ 
1^f\úfAtem . . , . mun^ mbe-<vó edgtd a beic ofm £0 
bftngit) Uibéfiuf bÁf obAnn /Vguf 50 gcuiffi'óe 'ouinc 
éigm eite 'n-A ionA*o 'mo teAbAi'ó-fA cof ní teAgpMnn 1 
^CAtxMf v\a tlónrie Afíf 50 *oeó." 

"O'éitug SauU X)Am fe^ffA'ó av- fém, Aguf *oo bu^it 
ári beifc ói5fex\f\ Am*\c fAn bp^ifc a bí aí\ óut at\ cige. 
t)í A11 móft)Ait -Aguf An mófvótuf, Ati pofCArhtAcc te 
CAbAifc fA'01 *oe-A|\A 1 fiub^t ha beifce ; bl av\ *otnt f*vn 
f UAnrine-Af Ajguf f^n fóg te feice-dt 1 rmbAt SAut ó ÚAffUf . 
" 1f-cumA-tiom " 110 " nÁ-*oéxMi-fAic " a beAt) m^f f°fS 
cáCa a^ A11 cé a riúib at\ f inb^t f m f aoi, fítteA, ^cc beiceA 50 

a^ t)ul aiihi'óa. t)í teACAfÁn -Aguf Cfomnce fAitme Af j;aó 
CAob v óe Ag f íneATj AmAÓ ó *óottAf ah cige. ÍH Ati teAtAtún 
peo niíle Afl a fAt> Aguf é cotíi T)ífeAc te fAigeAT>. t)í 
•ofeAmAtmA beA^A fAigDuíif ctnfreAc 'n-A ttnge 50 fAim 

f A01 f OfgAtj 11A ^C^AtlH n-ÁjVO Tlgé-ASAC ngtAf *, bí CU1T) 

•oíob 'n-A gco'otAt), cui*o eite 'n-A teAt-*óúifeAcc A$uf 
THiitteAbAf íiit cfAttce óf C101111 a n-Atgte, cuitj eite aj; 
imif\c cLtuce a\\ a-ja tusATjAf "fgAott Af ah gCAfCAif mé " 
1 tDcexMi^Ait) iia cífe. 1 n-xMce teif A11 ceAó, 'n-Áic iiac 
fAib aoh fOfg.A'ó aca ó teAf móf ha Sféme, bí cfiúf feAf 
Agtif beAti 05 ceAnSAitce te céite te ftdbfAíb A^uf iat> 

Ag CAtlA'Ó X>U AnCA 131 ATJA. 

X)o Ung SAUt fAn bféAf fAt>A fAOi bun ctuinn fí$;e. 
Cinf fé a x>Á tÁim fAoi n-A ceAnn te AtóAifc a TjéAnAtn *óó 
fém. t)í ^ca^a íoóCAfAóA ah ófxMnn a^ cuimitc te n-A 
ffóm beÁjjiAC, nuAtf a túbATj Ati cfAtm. Annfin tjo 
TjéAnfATj fé lAffAóc Af bfett Af cnuAfACC fíge te n-A 
béAt g-An a ceAnn a tógbÁit acc hac n-éiftgeATj teif. 
t)í An TlómÁnAC 05 A5 féACAtnc aha Aguf siteAtm 'n-A 
fúiUb. 

64 t)eif\ oftd," Af feifexMt. 

" 1\ó-tuirvpeAc," AffA SauU 

Tlíof TjubfATj a tmtteATj. t)í ha f^Átt A£ *out 1 bfAT>. 
t)í ah gfiAn a^ ceAnnATj fiAf. t)í fmACAtfi beA£ ^AOite 
a^ x>éAriAm ceóit 1 mbAffAtb ha sctwm *oob' Áitvoe. 
Uof uig éAn beA£ txmn aj; femnm Af géig 1 bfo^uf t>o'n 
oeifc fe-Af 05, ^guf *oo meAfgAX) ceót av\ éin A5uf ceót 
nA gAOite A^uf ceót n-A gcime a X)\ ce^ngxMtce te b^tt-á av\ 
cige 1 n-^on éfónÁn AtfiÁm. SémeA'ú bumneÁn tíof uaúa 
j\an n^teAtm. Cotm-Aicte^f t)feAm be^g fe^f oibfe a% 
t)é>ánAtti -Af te-Aé An cfiADóf a te ob^Mf An t^e a cfíocnugA'ó. 
V)í xmi nAottiAf) ti-Aif x\nn. 

Uaiiu\IL oeA'S 'u-a X)1A1X) feo cu^tA Ati beifc (3i5fe<Ait 
cofAim Agtif ^Lóft-A fe-df^Ac^ cuca ó'n ce-Aó, A^tif *oo 
cotinAicí'A^Af Tjfe^m fAigT>iúif -Aguf feAf 1 n^tietm aca. *>l ■*' An gAtACigeAó bfA'OAc bféAn miAT) úv acá Ag 
cóg'oÁit ctAtnpAif ," AffA SAut. " Cuit\eAnn A11 cmeAt) 
fm 5iúm oftn. péAó 1110 ^ótime : é fém Agtif a teAC- 
cttiAf A^tif a ceAnn juia'ó mi-cttmcA Aguf a féACAmc 
fAiceAó ! tlc ! CmfeAnn fé cmneAf Af mo fúitib, a 
CAiiif, *OAome T)foc-ctimcA mi-fpAmACA feiceAt," — •óú-n 

f é A X)Á f ttlt AgUf t)UbA1fC, " 11UA1f A béAf cuf a tc' rnipif e, 
A CAfA, 1f t)ÓCA 50 gCtUfftÓ CÚ A teitémí Ctm bÁ1f 

^oéAnf Ait) cú Af mo fon-f a é, a CAiuf , Aguf T>éAn féi-óceAc 
1T>1|\ ua 1iAmAT)Ám feo A-f mo fon-fA Anoif, niAf t)Á 
n-ofgtócAmn n4 ftnte Afíf Agtif /oÁ bfeicfitm Ati *otnne 
SfÁtl'OA ÚT>. . . . ." 

X)\ riA fAigtuúifí 'n-A bfoóAift f Án Am f eo Aguf ah lltiA'ó 

'tl-A prvÍ0fÚ11AC ACA. 

íl CéAfo f eo ? " Aff' An RótfiÁnAó 50 pofCAtfiAit 
teici > óeAC. 

Ttf fAiD tiAm a^ émne *oe nA fAigtntnfi fÁc An AófiAmn 
a minmgAT) *óó 50 nxDtiDAifc av\ Rua'o t)e gtóf\ móf neAtn- 

eA^tAC. 

-" CjtíofCAráe mife. OjnofCAi'óe mife cti^ oméA^Af t>o 
Cfiofc aj\ cnoc CAtbAif\e. TÍIaic Sé x oom. 1TIaic Cfiiofc 
ttí ah T)oiiiAm t)om. TTlAicfeAf t)íb-fe, a bjUicfe. 
ITlAicfeAn tnnc-re, a SAut ó ÚAfftif " 

THofV > oubAifvc fé a ttntteAt), ctii-ft f Aigtmnf a t>ottn 'n-A 
DéAt. T)'of5Ait SAut ua ftnte a\\ ctof a Ainme fém *óó, 
acc mÁ bí ceApA'ó Atge 'otnne srvÁntM mí- > óACAmAit teAC- 
CttlAfACf feiCeÁt Óf A COtÚAIf bí fé Ag tmt Amti'óA. 'Sé 
An lluAt) mi-ctimcA teAc-cUiAfAó a dí Atm, acc teif An 
tommtt aic a dí 'n-A f tntio A^ttf av\ oeo^óAóc neAtn-gnÁCAc 
a oi 'n-A gnnif ni féAT)fAi > óe a gfÁn'OAóc a tAbAijtc fAoi 
*oeAfA. 

4Í ITlAicfeAit T)tuc-fe, a SAttt Vjoicc nA ^oiccéttte," Aff' 
av\ RtiA'ó ntiAi-tt a bAtneAt) An T)ottn ó n-A DéAt. 52 " tHA'f CflíofCAfóe é ceAnJSLtngfce-Afl AtmfúT) tAtt te n-A 
óm'HuATMf é," AftfA SauI, Ajjtif 111 béAffAroe CtimA-tiom 
iik\-|v lcA|\\nitn Atjt aii iivMtA pn. 

UmneAT) au'Uait>. toftng Ati txtiATJ Agtif a cotii- 
C|\íofCAi*óte Af A 50111*0 ^nifÁii tuatja a gAbAit óf ÁfT), acc 
if beag Áitvo a bí -áj ha fAigTntiifí ojttA ; beA5 ÁifT) a bí 
A5 SauI oftA acc ah oif^AT) — bí co*otcVó A5 ceAóc Aif. 

t)í 10115114*0 Af A'ti RótnÁnAC cé'11 caoi 5tif ffíteAT) ArtiAC 
50 tw\ib ah Uuat) Af lucc teAnAtiinA Cfíofc. 5^01*0 fé 
01115 i Afl f AigTmuf x\5tif ceif cmg é. 

" l3í fé x\5 Cx\ffx\Hi5C Af au nAOtrtAT) nAif," Aff' Ati 
oume fm. " A^uf bíoniAf tnte 45 ót A^uf A5 TjéAnAtfi 
5jtinn ntiAif a U011 Áf ^eoríituAUAf aii TUiaT) foiteAC beA5 
te T)foc-bméA5Af a bí Ai^e 1 mÁtA teACAif . Tlí mé au fAib 
ah bméA^Af fó-géAf tjó, acc Af CA01 Af btt, tÁmi5 cfeAtAT) 

A^tlf SAOCAT) A^Uf f1AfCf\VO A1f\. tlí fACAf A teitélT) T)6 

cuuia Af A011 feA-jt A^jtiAtn. tDfón mó|t a bí Aif, fítteÁ — ■ 
foA*ó bftón A^tif Aitftge. ívinneAtj rriA^ATj móf fAoi. 
TjubAifc fé nÁf tei5 fé tÁ CAimf te btiAt)Ain nÁf ót f é 
bméA^Af Af A11 nAorhATJ uAif — A11 nAijt a f tiAif Cf íof c bÁf 
Af Ati 5Cfoif — te mAiteAmnAf fÁgÁit uaitj." 

11 í fAib a f^éAt cfíocnmgte 1 gceAfc A5 av\ fAigT)unf 
guf TMiftfiA'ó teif imteAóc. t)í focfutgte A5 An TlótnAnAc 
05 a *6ut C1115 ah ^CAtAif rnóif au oiT)óe fin vá mbeAT) Aif 
a *ótit Atm teif féin. tÁini^ 5lóf au TIuaitj cm^e Af ah 
ngAott *. 

CiurvpoAf 1 n-ÁifT)e Af cfoic mé ; ctnffeAf CAifn^í 
ip-<vr c}\\ mo tÁríiAib ; fÁitpeAf te f AigeAT) mé ; feicfeAT) 
Cpíofc 5/1 b^te-᧠1 mbÁfAc. 111otAT) te T)ia tflóf ! 
motAt) W 1 Cfíofc 5 k Ai bfc.Ág ! " 

tÁim5 1011511^-0 Af aii UótnÁnAó, acc níofb' fAT)A ^uf 
inttig An r-H>n5nA*6 pn. 1n Iuat) ha Cfk)fCAit)te a bí 

( | AH5-AltCe COIf A11 l')AltA A bí Of COrílAlf A fúl \ 11Í gtÓ fl 

A11 Hu/nj a bi '11-A ctuAfAib ; ní 1icaT) — mtU T)ubAf5iAríiAóA 53 

A bí Óf COtÍUMtt A fÚt, tt\í\Á T>tlb.A f51AttU\CA £0 t\~A ftlltlb 

fotttfeAéA, 50 n-A bfofCAib cíofiJtit ! u\ ? £0 n~& nStófttAib 
CAome grtá'oirtAitte 

t)vnfig fé SAtit ó t^fftrf . 

" O tnife á"S *otit 50 lilAi\tif\\lem Atiocc," At\ fé. 

llíof ttng SauI 1 sceAtvc é, uiau bí ái\ co*otA*ó fó-tfom 
Aif . CtuMt A11 1\ótiu\iuAó 50 mójv é. 

" U.Á mrpe a^ T)nt 50 lilAfúfAtem auocc, a ÓAttt," Af 
fé Ati At-ttAit\. 

" Cuuia tiom," AffA S*\ut 1*01^ cotHa'ó Aj;tif •oíiifeAóc 
*úó ; acc 1 tiTUAró CAtiiAitt T>ubAit\c S^tit 50 uibeA'ó fé pém 

A^tlf A tfll111lC1f '11-A fOCAIf. HlAiTUfv te UAmct\eAbAig au £íoua, T)'fÁs fí féin At;uf 
Ati X)aII au ccac au ah occtiiA > ó tiAif te cuaiuc a tAbAifC 
Af A11 scAtAif riióiu céATuiA. An bótAf foif bA cóif 'óóib 

A gx\bx\lt, ACC 1f f1x\t\ A CUATXAfv 1 T>COfAC. l1ÍOt\b' £a*Oa\ 

fiAf Tjóib ÁiiitAó, ^tif fÁSATMf An bótAf, A^tif gttiAif teo 
ó -óeAf tAf ua cnocAib ctoó^óA ^At\bx\. T)'mitig teó 50 
niAtt foigm uéi'ó ct\om-óofx\c Aguf a gcínn fútA ; Auoif 
^5 l1 f ^rT ^ 00 ctiiueAti) mnne T>en beiuc thiau nó pAroif 
uait') óf Átvo, Agttf x\nnf 111 broíf 'u-a T)COf c au f eAti) fSAtAnii 
ríiAit. 1 11-Aice te bettem, mAf au fti^t) Cfíofc, CAfAf) 
AO > áAit\e ot\t^\, A^ttf a tféAt) AmAC ttoniie. 

CAOfAig Agtif ^dbAif & bí At-ge ; ua CAOfAig beA^A bÁtiA 
a'óaucaca au a tÁnfi Tjeif Aguf n^ ]gAbAif\ *óiiua au a tÁnii 
cté, A^ttf iat> a$; fmbAt 50 mAtt, ^AbAf 1 nT>iAit) ^AbAif 
1 11-Aon tíne AtiiÁm. í)eAtintiig fé t)óib 1 n-Ainm Cfíofc 
T>'éit\ig ó tiiAfbAib. 

Útnc aw oróce ontx\ 1 n-x\ice te t>ettem, acc níott ótnn 
fm Aon bAC oftx\. Af\ bÁt\t\ An T)t\omx\ cnocx\ig acá roin 
UnúfAtem A^tif tjettem a bíoT>Ait ntix\i{i a tmc An oróóe 54 

go cot>Ann; Agtif nuAif t>'énti$ aii geat-dé bunv úa-|\ 
t » ,\ |v^\ v \i l> pléitice T>i\AoróeAcuA 1ÍV>aI>. Ómts ha ihwWo^a 
awaC, néAtcóg i irou\m né^tuóige, Ajjuf b'jlwctAp 'ooti 
l\\ll 50 fAib 'Át\ ceAiin a tféoiung x\A TCigte ón OifteAtt 
'$á ■ocfteótttjgA'ó Anoif ; «acu bA *óói§ teif <ah mb-Amufte-AbAig 
hac f\Ait) 'fiiA b-Aitt fottnf a bí óf a sciorm acu ftuntieó^-A 
nettfie *Oé. t)íoTXAt\ beifu Ati-gAf tjo TDia A^i\y t>o neAtíi 

T)é An oróce fm 

CuAtAUAtt ^Áif toitmÁn<Ac ah bunn-Ám 1 ^céin ; cti-AtAUAft 

f 5fé-AÓ 11A tl-Af At bflxVOAm -A DÍ UOIf UAtA f-Atl bfÁfAC, ACU 

111'of ctnf Aon tií X)ac teó av\ oróce fpéif-ge,AtAige feo, 
Agtif níof cuif -Aon ní cof^ te n-x\„ scuro tjuahca toiatja. 
tVféroif 50 DféA^of AiTJe cofg -A ctnf te mÁtAin -a be-ATj aj; 
comneÁt Arrncón mbÁf , acu ah mÁtAitt a bexVó x\g ix\tv|tAiTj 

a conmeÁt ón mbÁf fíoftuiTje 

T)o timceAttATOAtt CAtAM^ mójt lAttufAtem. CuxVOAtt tAtt 
Jeufimmí -Aguf tÁmig uottmÁn nx\ CAtttAó cuca Af x\n 
n£AOit AtHAf . THibAifu fex\n-beAn a bí 'ti-a f uiT3e 1 n-Aice 
teif ah ngeAUA teAf teó, ^uf motATj tjo ua CfíofUAiTJtib 
^ah féACAmu aj\ a Tjut ifueAC niAf geAtt Att mumnuitt 11 a 
cAtttAC a beit Af btnte A]guf a^ lAttfAiT} a beit Ajg uógbÁit 

Ct-AmpxMf. 

ConnAiceAUAtt T>tteAtn beAjc; fAigT)itnttí cuca. T)'Aitnig- 
» AT)Att at\ feAtt a bí óf a £cionn ; T>ob' é SAut é. Cuatmtt 
pétii 1 bfotAC. T)'f au SAtit -A^tif a mumnuif Aguf a ^cuit) 
ctme Aft ati bptÁf móf teAtAn a bí uaoO Ammg t)en ge-AUA 
t(Af ^o n-ofgtóó-Ai'óe av\ ^e^UA *oóib. T)o tiofgtuigeAt;) 
g-Ati mófÁn ACAif, Aj;uf fiúT) -AmAó cuoa ftu-Ag móf MáX)ac 
AJtif tmit aca 1 bfuit -Aon CfíofUAróe T)o c-AffAi'óe teó. 
ronn^iceATMf iia cimí. TlmneATjAtt oftA 50 fíoómAf. 
ftwtie S^ttt -A^uf a mumnuitt a nToíóe^tt teif tiA cimíb 
<]\Ainu x\f av\ ftuAg, acu bí at\ ftu-Ag go móf A^Uf 50 
miiincAc Agtif 50 feAf^-Aó. t)í AT)Át fumueóif Af -An 
f UuAg ftn, Agtif ntiAif a cuAtA fé n-A focAtt -a bí Ag ue^óu 55 ó béAt a\\ cmie bA mó Agttf lu\ fvtiAi > úe a bí ahh, fít fé nA 
focAit tit) a bfvéASntigA'ó. 

" CtnffeAfv 1 n-Áijvoe Af cnoic mé ; ctnfvfeAfv uAinn^i 
ifueAó ufí mo tÁriiAib . . . ." Aff' An tltiA'ú, acu ní fAib 
tiAtn Ai^e Ajt a útntteA 1 o a fÁT) gtijv bnAit A*oÁú ftnnueóif 
Y^n mbéAt é te ctoic riiAnnuAig. 

UormgexVó Af nA ctoóA a CAiúe^vo Annrm. t)'éit;m *oo 
nA fAigoitnfíb nA cimí v'fÁS&it 'n-A nmditD Agtif a *ótit 
irueAó f An gCAUAif te CAbAift T>'fAgÁit ó iia nuACUAfvÁm. 
T)'éifig te mnne *oe nA cimíb éAtugA'ó. teAti An fUiAg 
é. T)'imúig nA cimi eite, acu AriiÁm An ftuAt). t)í f eifeAn 
'n-A ftiróe Af An UAtAiri Apif é a^ UAbAiftu a cum fotA. 
t)i fé 1 n-Ann imúeAóu acu níofv úo^fvtng fé é. 

" tTlotA'ó te Cfíofu ! ÍTIotA'ó te Cfíofu móf nA 
gtóijte ! " A-jt feifeAn T>e gnú tA^. 

"CAims feAjt A-[t a cút. t)i ctoc móf rinttueAó 'n-A 
gAbAit Ai^e. teA^ fé An tltiAt) Af An UAtArii A^tif x>o 
ptéAf^ a ctoigeAnn teif An gctoic móif . 

" t>iueAriinAC eite Af tÁf," Aff ' An feAf a fmne An 
^níom, " t>eAf5-biteAmnAig 1AT) tnte," Afv feifeAn. 

% >jí ^c ^í >*c . >K 

€Ámi5 An beifvu a bí 1 bfotAó Af feA'ú An AóAif feo 
AmAó ó n-A mbAtt fotmgúe. 

" 6 a óéAfA^ó Af nóf Cfíofu fm a fw\ib tiAi*ó," Aff ' An 

T)Att." 

" A^tif ní bf tiAif uú miAn t>o cforóe, a mic," Aff ' An 
t)Amuf\eAbAó A£ CfvomA'ú óf cionn An cuifp. 

" 5° n*oéAnuAf T)o uoit Af UAtArii ! " Aff ' An beifu Ajjtif 
ft1 5AT)Af cofp An UtiAit) teó a bAite. AbA-CÁtlA-tú ! * 1 sceAnn *oe n^ feAn-teábAif fCÁitte if á^a *oá bftnt 
1 'oceAngAit) iia SíneAó CÁ f^éAl Aifce^ó te fÁgAit. &§ 
reo lAftUóc ax\ ati f^éAl 11*0 a mnfeAcc 1 n 5^^*61 l^e \\a 
hAtmp|\e feo : 

I. 

" y S&r\ Á\z a bftnt móf-fÁfAc nA U^oi-Stms mTnti," 
AffA ug*OA|\ ^n CfeAn-teAOAif\ feo, A^iif if cofAtíi^if, s ón 
5CA01 A^uf ón sctimd azá A\"£e aí\ a feAncnf, guf mó go 
nióf *oe rniAnAC av\ f^éAtAróe a bí Atm r\Á v oe rindtiAc aii 
fCAf^róe ; " \ax\ áic a bftnt móf-fÁfdó 11,4 Uaoi-Suiiv; 
itroui," a\\ feife^n, " bío v ó cotnn.Ai'óe a\\ cme^ó ttióf 
ctim<y|\dc An^ttóT). t)í ^n cín f^oi btÁt a\\ c-xmi fm ; 
bí av\ fíf A^uf An c-AfbAf, ax\ CAifé .Agtif ah cde 50 
tÁn-ftúiffeAC.Ann ; bí iAf5 T>e ^ac tnte cíneÁt te fAgÁit 
'fnA tiAibneAóAib acá 'n-A £CtAifeAnnAib T)óibe ceo mT)iti ; 
toittce mófá "SéA^ACA f aoi cofCAib éA^fArhlA a^ f te^fáib 
TiA ^cnoc ; at\ teop<Áf\T> A^uf av\ teotfi^n, ax\ 'SaXjaíx Agtif ah 
cofc 'fn-A coittcib. A^nf inf n^ bditcib mófA bí ha 
mítce 5At)Af A^tif muc aca te t\a ffÁroe^ntiAib a glAti^ó 
-ó^tif ftÁmce CAbAifc T)o T^domib. 1f cmnce hac i\a\V) 
Aon éfíoc eite fÁn mbit a bí cotfi féAtiniAf teif ah gcfíoc 
fm acc cíf v\a SíneAC AtfiÁm. 

" Tjj pót\ A^tif T)e X)vmAt> tia nAibicíneAc X)ob' etfó a\\ 
T)fl vm a corhntng \ax\ ^Cfíoc ÁUmm feo ; A^tif ó bí fe.<vn- 
gfÁm a^ mumncif at\ jÓÁfcig T)on cmexvo fm, fítcáTMtA *1f lonAnn nA pocAil foo 1 *oceAn5Aró tia n-AibicíneAc A^ttf 

" A AÚA1H TMl'f " fAn n^Acxjils. 

56 57 Ati cifv 4 b^mc AmAó 10 lÁitít lÁixn-n. A*c;nf *oo b4m nn4ij\ 
4 fu^ineAT^fv 4ti f4itt ; m4f\ ní f4ib 114 tiAibicínig £tic 
4f\ nóf n4 Síne4ó. t1í f4ib 4n f e4n-eóUvp 4C4, bío*ú rp 50 
f4b4*OA«f\ cum4f4ó ctnn4CC4C fém. S$;fiof4*ó 4 *ocv[\. 
1Thtte4*o 4 gctiro ce4tnp4lU tofS4*ó ha b4itce móf\4. 
pe4f 4 bí 1 n-4tm f4ige4*o 4 táfttAms níof f4*£4 v ó. <Cti*$4*ó 
ctm be4t4ig 14*0 te 11-4 f4og4t 4 CAíteAVj 'n-4 f5t4b4i*ótib 
1 *ocíj\ 411 pAfag. tllAfvOtnge^X) 114 pÁifoí fif\. 1U mnÁ 
4riu\m 4 f 4*54*0 le cU\mn 4 tó^tiÁit *04 tucc ceAimftngte. 

" Híof éi|\ig 50 tiUMt feo fiti*o 4riit4c. í)í 114 *oéite '11-A 
n-AgAi'ú. t>í ha *omit fém 50 bA*$A«[ttAC. 1f iom*óA fógfA 
cu**;a*o *óóib, acc níof gLdCA 1 ó uvo, uia«[\ Xy\gt>&\\ bofb 
fí*ocriiAj\ CeAntm&nA ; 111 fdib eóU\f tiá gttoCAf ha SlneAC 
aca, acc oifeA*o te tu\ tiAibicínigib fém. Ajjtif 1 "gceAnn 
114 bAimfife *oo fActAf mó-[\4n u4tbÁif 'f4n gcfíoc. T)o 
ctiif\ ti4 *oéite cof^ te *oj\úcc 114 boi*óce 4*$uf te fe4«[\t4inn 
xmi U\e. T)o tfiomtng 114 li4ibne4C4. 11ío«[\ f 4*54*0 bj\4on 
wf*$e 1 > ocobAi i \. X)o fe^f^ 114 cf 411111. T)o Cjúon 411 f4f 
111 te. tféig v& mítce 54*04^ 114 b4itce mó-ru, 4 *oce4n:$4C4 
f4*04 X)Ár\A cifme 45 cuicnu teo, a f tit4 4«[\ tAfAio te t4f4i«[\ 
r\A btnle, 4x;uf mtVo 4f\ 4g4i*o 14*0 '11-4 n*o«[\on*c*4i b 
UAtbÁfACA f.Á *óém 114 *$cnoc 4f cóitt 411 tnfge. Ie4n 114 

mt1C4 14*0, *$tl«[\ f4*v"4*Ó 114 f«[\41*0e411114 ^411 £14114*0, *$Uf 
bflf 411 101114*0 41CÍT) 4*$Uf £4t4fv 4ni4C 1 tfmAfg 114 *04011ie. 

" Aóc bi fe4f 4f 114 p4|\cigib, AC4-C41111 4b' 4111111 *oó, 
4f\*o-f454t\c ti4 cfeibe *oob' e4*ó é, 4£tif cfvtnnnig fé 4 
fcMb beo *04 tiuimncif 1 *ocíf 114 n-Aibicíne4c '11-4 cnnce4tt 
te cotn4if te 4 gUC4*ó teo, Agtif 'fé 411 coni4if te tng fé 
•oóib fitte4*ó 4f 4 *ocíf fém, 4511^ 4 f4ib beo 4tm *oe 
mtnnncif 114 n-Aibicíne4c 4 f40t\4*ó. ' U4 fe4f5 4|\ 114 
*oéitib,' 4f feife^n, 4f\f4 Ac4-C4nn, 4f*o-f454-[\c, í C4 

f e4f 5 OfC4 f 401 f\4*Ó 1f n4f f454m4f fm4CC4*Ó n4 

n-Aibicíne4ó f tit4 fém. S540itce4t\ cncA 4-b4tte 14*0 ' 58 .\\\ pipwn. Acc ní [lálti ^\n pohAl p^fc^ COriVAIflte an 
A|VO-fASA1|IC A gtACAth te UMIÍI t AlX>1-|\ A tuMIUMTtA-tt a\!1 

cífl -aíhac. Agttf iiío-|\ rin-An teo x\ cféi]5e,AT>. t)í ctiffA ah 
ójte&fA cu^ca óf C101111 teit-óé\A*o u^it\ <AH A11 ^Sf^ 111 C) 
g.\l'u\T).Af cexMintif iua cífe. ' C>at> ótiige,' Aff ' -An ftu,Ag 
teif At\ Átro-fAS^f c, ' nÁf tug iia T)éite cotii-AftA T)úmn A11 
cín a tféigexvú foirhe feo ? Gat) Ctn^e nÁn lAffumAf 
o|tAitin ha tiAibicíing a cAttAifc T)óit> 1 T)cofAó 50 
f m^ccóóAiT)íf 1-at) ? pvn-Aimíf m.Af a of tntmro/ <aj\ fixvo- 
f-Aii, ' -AH u r comnige-A'ó Áf mumncif n-A tiAit)icmig fAoi 

fttU\CC.' 

" Aóc T)o géitte-AT>Af T)o CoriiAifte -An -Áfro-fAS-Aifc 'f a 
•oei|\ex\*ó Af ^on comge,Att -AriuMn .1. v\a6 t)Céi > ói > oíf tA^ 
ceóf Ainn n-A cífe 50 mbeifexvó ua T)éite corii^fCA cmnce 

T)Ólb £0 fAb<AT)Af -A^ T>éAV\AiY\ A T>COtA. 

" T)o cf umnige,ATUMt a f.Aib beo *oá mumncif -Af <Aon 
ÁtroÁn x\mÁm CAob ^mtng T)en pf íottió^txMf . Cf umnigeATMf 
>aii o^ncfAóc -A^tif -An ótAnn -Ann ; ua LÁiriróéite -A^uf 11 a 

tllO'ÓAIt ; A 5CU1T) AfAt -A^Uf -A ^CtllT) M01H fAOgx\tCA, -A^Uf 
T)0 ttl^AT)^f\ -AgAlt) «Af A T>CÍf fém. 

' ; teiscAUAf ah óé-AT) orúóe tAfc fx\oi bun -au cftéibe 
,A|\ a ^octi^CAf tl-Anb-A mTnti, -acc ní cúif^e 'n-A ^co'oLa'ó 

1AT), t-Af élf COUCAbxMfC -Ajjtlf fAOCAIf A11 LAe, T\Á T)0 

tfiocuigcATXAf xMi CAtArii aj; cjicacaT) ^^tif a% tti^f^t) 
f úca ; cu^LATXAf cofAnn -A^ób-Atmóf m«Af be-At) n-A fpéAft-A 
a's ctncim -AntixXf ofCA, -A^tif féAC ! *oo bfúcc ce-Ang-ACA 
f-ATí-A c-aoLa ceme^T) -Aníof ó rhutt-Aó -An cftéibe, gtif 
ccxMi^Ouig n^ cmn bA fume Tííob teif r\A né^tc-Aib, gujt 

TIUH'uaT) fOtUf UA JMtAtge -A^Uf ua féAtc^, 50 fAlt) <At1 

gte^nii teAt-An-móf 'n-A fAbATíAf 'n-A gtCAnn fotuif. 
AH ll f 111 "P^ 10 ^ 011 *°^ te-An^Aró T)e ha ceAn^Aó-Aib ceme-At) 
feo Af Aon *í>At Af fÁ^Áit muttAó au cftéibe T)óib ; v>í 
ÍXAt FAOI teit ^f ^a ( - tttte te^n^A ^óíb -A^uf n-A T)AtAtmA 59 tii te .<\5 Tmt ifceAC 1 n-Aon x>At lon^AncAC AriiÁm 1 n-tiACCAtt 
iu\ fpéife. A^tif teif ah fottif Áttnnn feo,* t>o connxMC 
A11 pobut 11A SAúxMf -Agtif 11A nitiCA, 11A teoiruMn -Aguf va 
teopÁitvo a^ imteACC teo tttí coittab ^n gte-Ann-A ; t>o 
óonn4iceAT)Af Ab-Amn teme.A'ó -Anu-Af cuca ó rnutLAC at\ 
óntnc — Ab^mn rhóf uAtbÁfAó a f^ti-Ab téiti a tuib \aw 
mbeAtAó ; tk> connAiceAT>Att AcA-CAtm Átvo-fAgAttc aj\ 
tfmtLdó CAttttAtse móitte, a btuc bÁn a^ imteACC teif aíi 

TlgAOlt, A Ag-Alt) CtlgtA Af 11 A fpéAfCAlb Ag CADAIfvC ÁfvT)- 

mot-At) 50 nA T>éitib gtitt cwtteATMtt 1 n-uit t>á riitnnncitv 
50 fvAbATMtt a^ X)éAriArft a te^f a. Acc gAb ti-AriiAn a 
mtnnncif ; t>o tei^eA^OAtt fitro Aon béic Ariu\m, A$uf T)o 
teiteATXAtt 

II. 

T)eitt avi feAn-fCAttxM^óe Síne-AC ^tif ctteiT) fé fém nAó 
tt<Mb f^n ftiAb cemeA'ó feo acc fmnf^éAt a cum f<$éAt- 
A\*ote -An pÁfcig te ion}y\ncAf a ónf Af a Uicc érp cte, Af 
nóf nA fgéAUM'óte tnte ; "50 wirhm," Af fé, " ní 
ctnttfmn 'mo teAbAf Att cof Att bit é, mtmA mbeA'ó ^titt 
mnif mo feAn-óAttA T>ítif tlncÁ ^óom 50 bf aca f é a teitéiT> 
T>e ftiAb, te n-A X>Á ftnt fém, Af An ctituif a tug fé Af 
nA CttíoóAib ó 'óe.Af Aguf Af OiteÁnxMb 11 a tTlAtu Tteói^óce ; 
A^tif T)eitt tlncÁ tiom nAó nT>éAnAnn mumncif nA sCfíoc 
«Agtif tia n-OiteÁn út> lon^AncAf nÁ tiAtbÁf x>e nA ftéibcib 
cemeAt) feo, mÁf if T>óig teo £0 mbeA > o An T)oriiAn fó-te 
munA mbeAt) 50 n-éAtutgeAnn au ceAf AmAó Att An T>óig 
fm. . . . ." 

UÁ cúnncAf f ax>a aj; au feAn-fCAfAróe Annreo Att 
imteACCxMb a ca^aX). THotAnn fé <d«[t eótAf, A^nf Af 
fíttmne, Agtif Att feAttfAmnAóc é ; acc ó'f feAff *oe 
f séAtAi^óe nA *oe rhotcóif é, ní bACf ax> acc te n-A f^éAt. 

" W\Á tféi^eATíAtt a n-ÁfvT)-fA5Attc 'fAn bfÁf-Aó fém," 
Aff' aii feAn-fCAfAi'óe, "vo -^Iacava^ a corhxMttte mAf bt 6o ah cotfiAfttó áCA ik\ TJéttib ^o iu\ib «ah ceAf\c Ai*£e. Af 
Ijvoiruu a *>cíf\e pém 'oúit'». ctiifoAT>Af ha fígue Agtif 
ik\ CAtiifig p-AOi geAjwib 50 fswoil piT>íp fAOf a fAib beo 
-oe ik\ tiAibu .ímgio Le x;u priK\cuo(\vó ha T)éite uvo Af a 
i)ib(\\K\r péiíi. Acu ni fiótb beo T>en *of 111115 t'ro a ^AbAT) 
'|\\n s;roy\'ó AÓC Aon Cfe-AnfeA-p AiriÁni, Agtif bí feifOAii 

bOA^nAC TK\U Ó V)Clt Ag ()bA1f fA01 UAlAll'l 'f^ 11 WI-AnAÓ 

ó fottif ik\ gftéiiíe. Uu}yvó Atiíof 50 bÁff CAtrhAn é. 
CtnfeAT) btátffteáfg Áttinin Af\ a iíiaVaU), Aguf éAT)AC bÁn 
fíoTK\. txmi cmeÁV a éVeAcutngeAt) 11 a fígue, Af a TVtvuim, 
Ve 50 mbeAf) f iof At; g-Aé n-Aon 50 fAbtAf Af uí ío*óbAlf\C 
a t>éAiiArii "óé t)o n& T>éitib. Af a beit "^téAf ua tjó, cmfeAT) 
1 11-ÁifVoe é, aj\ CAfbAT> a fuib ocu iroAHii Vuuia fAoi, Agtif 

11A01 nAOIlbAlf mAlgT)eA11 'tl-A T')1A1T>. T)o Cft11111llg 1K\ 

fA^AIfU -Agtlf 11 A T)fAOlte UHTlCeAtt Af A11 gCA^bAT) flOgT'UA 

peo, UfiUfeÁin 'm-a VÁtiiAib Agtif iat> a^ cahat') xMi'ifÁn 

T>1AT)A óf A C101111. *O0 gVtlAlf AM CAfbAT) Aj^tlf 11 A fA^AIfU. 

Ob" Ioaii tiA niAigT)eAHA iat). ÚÁ11115 ah pobAt tnte 'h-a 

11THA1T) f 111*0 ; AT\ V)A11UfACU AjgUf A11 ClAIIH 1 T)UOfAC * 1K\ 

fígue 'n-A iitmait') ; pif riiófVA cogAró f aoi 11 -a •gctiro Afm 
Af -oeifeAT). 

;; A11 feAtrpeAf teAU-cAoc a bí 1 n-ÁifT)e a\\ aii gCAfbAt) 
níof ttiig feifCAii cé'n fÁt T')óib é tAbAifu Aníof ó bfunin 
iia u<.\VriKMi le 11-A ctif 1 n-Áijvoe óf con'iAif An ufttiAig. 
11í |iAib fiof Ai^e cat) ctn^e gó f^bATMf a*5 caiiaY) ceoit 
Agtif Aii'i|\Án '11-A tmiceAtt, acu V)í ceApAT) Aige go mb' 

é A11 ÓA01 50 *[\A1V) A11 bUAIT') fÁgUA A£ A 1l'lt111111U1f fél1l OftA, 
AS«f gO -|K\bAT)Af TJÁ 1110 VAT) Agtlf T)Á fAOfATj 011 fj;lÁV)A1Y)- 

■ ■ ■ < ' Le heAgtA fómpA. 

" l)í aii iMfAiiiAit feo níof VÁrofe Ai*g( v Af fitoicinu 
ceofiAitin t\A n-x\ibiuíiieAC *oon riióitfVuAg, mAf uti^^T) 
AniiAf *oet\ ('^fi).\'o é, téigeAT) umtteATv AmitÁn t>iat)a óf 
á cionn, A^tif léigeA'ó cun beAVAig é A^tif "Sa"óa^ móf 
? gA CpeóftigA'ó. 6i Cí Aóc T>'f Ati fAgAifC iágiif otuoice ^gnf fígce xmi 
fOÁfvcig A]\ ÁtvoÁn x\f ceo jVAivm xmi tm crvíoc aj$ motxVó 
11 A nT>éice 50 fuMb ^™ fexMi-fedfv ^gnf a gxVóAf Ay 

xMÍUVfC. 

" HlxMTnrv leif píit) f\irme fé ah beAtdó 50 hixmc 1 ocofxxc. 
Úug fé fx\oi T>eAfA 50 fAib fé 'iv-a* cíf fém. ComixMC fé 
f ImO tnórv 1lAnbx\ Af A tÁtii t)eif. t)í xmi AbxMnn, ^rtif ^n 
gteAtin '11-A mbíot) a Áic coriinxMTJce, A|\ a AgxMt) xmtiac. 
Sít fé nAó mbexvo fé 1 bf ax> 50 gCxvpfxM'óe T)tnne éigm tm 
minnncifv teif . An n-xMtneó-cxMT)íf é ? CéxMVo a 'óéxMifxVo 

1U\ flfv CfvOTM ntlxMfv A Ct01ff1T)íf xMl T)foc-íT>e CHgAt) *úó 

1 T)cíf xmi pÁfcig ? 11x\c Ag a rinuoi a bex\T) xmi fÁitce 
fvom'ie ? Aguf a m^c— b^ cótfv T)ó beic '11 -A peA]\ riióf 
xMioif. Cé n'iéAT) btixVóxMn ^f óxMt fé f^oi t.AL<\rii ? Sít 
fé & ScomAij\e-dtff, te 50 mbexvó fiof xMge cé'n x\oif a bí 
x\g x\ tiiAC acc níof éifig teif. 11í tv<Mb xMm Atz matriAc 
nuxMfv T)'fÁg fé fém av\ bxMte, x\guf if mx*tfu\c a bí xMin fóf 
t>á mb' fíof T)on pioccúif a bí Óf cotfixMfv a f tit. t)í crvon!)e 
<mi cfeAnpf é^T)Cfom a"£ ctnrimeA'ó *óó xMt -an f-AogxVt a bí 
te cedcc, -Agnf é ime^fg a g^oit. 

" t)i ctnctm n^ noi'óce ^nn nuxMf a ffoic fé xmi xVbxMnn. 
t)nAit fé fAoi x\f tutcÁn, x\guf fgAOit fé xmi gxVóxMA tHAji 
bí cxMtc xMf. Acc bxMnexVó geic x\f nuxMf a connxMC f é 
gufvb a~£ f 1 n b a t xmv x\n x\bxMnn a t)í xmi gxráxVfv. tlíof 
cfem fé a T)Á ftnt. T)'éifvig fé. texvg f é cof Af An Átc 
a mbA cóif T>en titfge a beic, acc ní tnfge a bí xvnn ac 
m>Af becVó T)óib t>nb Agnf ceAf Agnf gAit Ag éifge ^níof 
xMfcu CnAiT) ^n gxMt feo 'n-A ffóm Agnf 'n-A béAt Agnf 
•oob' fóbAif 'óó cmcim. 1f xMinfin cng fé f aoi T>eAfA n^c 
|\4ib T)tntteAbxMf Af r\A cfAnn-áib a bí te n-'Atf ; go fxMb 
at\ féxvf fém feofAigce, bíot) if go fxMb ctif xmi cfAnifvxMt) 
Av\r\. 

<c Juot) fé a\\ -án ngA'óAf . tlíof tÁitiis fé fin Ctnge ; 
óonn^ic fé a^ imceACC te bmte ffvto aii ngteAnn é. 62 Cuifl pti iohSha'ó móf Atft, Aguf ó bí aii 01*660 ahh f<\oi 
peo, ctuMt) pé ifceAó 1 fgáitp 50 mbe-<\*ó ■o , |\e-Af coT)tx\c-<\ Aige. 
11 í cúrpse *óún fé a *o-Á fínt 11Á óuaLa fé Stóf 1 bfo;$tif *oó. 
Ce.\p fé 1 *ocofc\e 51111 45 briion;$tói*oig -a bí fé, acc níofb' 
Ov\t). CuaLa fé ah At-tiAif é : 

" ' Ab-A-CÁn-A-tú ! AbA-CÁtiA-t.ú ! " fAoi *oó *oc La£- 
glóf A ruMb binriéAf -aii *ooiii-Ain -Atm. T)'éi*|\ig -A11 foAn- 
fO-Af *00 pfeib. 

" P^CxMl-tú ! p-AC-A1l-tú ! " * -Af fOlfexM! 'n-A fe-An- 

bóic -a*$ C-Ab-Aifc ffCASfM -Af -A11 n^tóf. x\ tiiAC féni a bí 
Ann, bA *óóig totf. A11 S-A'ú-Arv *°o tfooftng ctn*$e é. t)í 
fó ó b-Aog-At 'fA *oeife-A*ó. t)í fé 1 me-Afj; a muinncife. 

" P-ACAti-tú ! P-AC-An-tú ! " Af feife^n *o'Ár\*o -a 50 tA, 
A^tif a *óÁ tÁnfi f ínce -Atn-Aó uai*ó 50 mbeir\e,A*ó f é -Af -aii uiac 
tit) uac bfACA fé te ua btiA*óAncAtb, 50 bfÁif'geA'ó fé.te 
11-A crvoi*óe é. Acc níof fÁifg, bío*o if gttf cuAtA fé ah 
gtóf Afíf, Aguf é -Ag rmteAcc uai*ó mAf fít fé. Ag 
imteAcc uai*ó a bí fé ; a& imteAcc uai*ó, 1 *$coriinAi*óe 
? ;$cotunAi*óe, Aguf aj; *out 1 tAi$e *oe rvéif 4 céite. 

" t)Ain f é Af 'n-A *óiai*ó. T)Á n-éALóóA*ó -<\n rriAC uai*ó Aguf 
ó 1 njfeim Ann beA*$nAó ! ÚAf Ati AbAinn *oóibe, A*$uf 
tfíx) au 5C01LL caLL, A$uf tAf au mACAifve acá Af ah cAob 
tAtt *oi 'feA*ó cuai*ó fé. A^tif *o'imtig teif 1 11*01,41*0 ah 
gtóif cotfi cféAn if *oo bí Atm, bío*ó if 50 fAtb au féAf 
peofAlgte '5éx\f 45 ^eArviut) x\ cof x\*snf x\n botAt) x\ bí 45 
éifge Atiíof Af xmi cx\tx\m 'fAn Áic a f<\ib x\n fÁf 'gÁ tob-A'ó 
-05 -ont '11--A pottÁifíb. Anoif x\5tif Áfíf ce^p-A^ó fé 50 
ftAit) fé -05 cox\cc fux\f teif x\n cé x\ bí x\*5 5tx\o > óx\c, A^tif 
<Mvnfin tjo gtx\0X)fx\*6 fó fém. 

" ' p-ACAn-tu ! P-áCAn-tú ! ' 

* "^ micítl ()\\\y " \ n-Áp "OceAii^Ain póm. 63 ÍC Acc ó bí p e ag éifge ctiif\fe-AC ce^p fé a fgít a leigitic. 
II-ac bfeicfCAt) fé a \x\ac 'fA mb^ite a^ niAmin ? Cé'n 

tTIAlt t)Ó é f éttl ,A tflAfb.A'Ó .Af 411 A11-CA01 feo ? í)í fé ^f cí 

bu-AtxVó fAoi Af Ati caLaiti ce cifim Aguf ccat> imte-Acc-A 

A tAbAlfC t)Ott Cé Af teif AV\ gtóf, ttltAtf 4 tttg fé fAOt 

'oe-Af-A gttf Af -Ati Áft) a bí of cionn a tige fém a bí fé. 
HlAfvAC Ati oi'óce a bett -Ann, -A^ttf iia ftitA <a beit 50 La^ 
citttt -Aige, •o'feicfe.A'ó fé -An 'ocacac 45 éifige ^tiíof -Af 
C101111 n-A scfAtm Áf*o pAitme, if 'oóca. 1\inne fé Af Ati 
Áic a mbío'ó -An c-ÁfUtf ; b-A téif *óó te fotttf ha ge-A.LAige 
a bí a'S étfge óf cionti v\a ^cf Atm nÁf óotfmttvó émne 41111 
te ipAX>A ay\ LÁ. X>\rxeAt\x:ó^A vav, WfAf 4tni, A<;\\y p^'ó^ite 
*oe cmeÁt gf4tro4, 4$uf fé4f 4fT) f4n gCAfán. 

" Úwc a cforóe 41 fl. 

" Acc cé-AfT) fm ? An gtóf 4fíf ! *Oo gLAot) fé fém. 
t)o Déic fé. *Oo teAti fé 4n gtóf 4fíf , 4j;uf 4n Stóf 45 
ímteAcc ti4ró m4f fít fé. é 4g 'ottt 1 t4tj;e a^vv 1 LAt^e. 
Ctfe4ti 45 sé4fugA , ó Agtif 45 Sé-AfttgAt) 4f 4n ftub4L, 
Agtif 45 sLao'Cvac ó 4tn 50 íi-Arn : " P-ACAn-ttt ! p4C4n- 
tti ! " gttf cttic fé 'f4n > oeife4 > ó te cwffe 4gttf te e4f b^ift 
AnÁLA. III. 

11 t)t 4n IÁ 4tm ntt4if a /o'étfig fé. 114 céxVocA CÁ5 
feoLA a bí A"g fSféAógAiL -A^nf 45 fotnAm^m óf a cionn 
'fAn fpéif -A 'óniftg é. 1 n-Aice teif bt con^bt^c a bí *úÁ 
bpiocAt) aca ; cmf ^ ngob^nnA ^at>a c^m-A, ^gttf a vúIa 
bLMg-A ^oe-Af^-A fxxnnc-Aé-A e-AgtA -Aif. X)a be-Ag tetf n,A 
1ié-ATi^ib fíocrh,Atu ftn é .Atp-Ab 'n-4 be,AtA. "O'imtig teif 
Agttf fttit ^tge go bfnige^'ó fé bi^t) xVguf t)eoc 1 n-Átc 
ét^m. Acc ní bftuif. 11í fAtb bixVú te fAgÁit a^ Aon 
-Atnmróe 'f^n bÁn-fÁf ac fin, acc a'$ An 5CÁ5 f eótA -Agttf a& 6 4 Atl nu\iK\v> aIIca a fltnsexvó fx\U\éx\tt x\f bit. Agtif 
ántifeo Agtif ArmfúiT) x\-|t ftiT> x\n mx\CxMfte, t>o connxMC fé 
iu\ iwmuMn ctu\rii 'fx\n xMC a ttncexVó x\n Tnnne nó x\n 
bettvóeaó 

v\lK\-CÁnA-lú ! Abx\-Cx\nx\-Vti ! ' x\|\ x\ii Stójt x\fíf. 
v\n ^ló«(\ tio a bí 'gx\ mex^ttxVó ifcex\c 'fx\n bfx\fx\c. 5^°^ 
a rfiic mA}\ fít fé. p\oi btin r;geice cumx\f\tx\ a bí fé ntixMft 
á ctix\U\ fé x\n ttxMf feo é, x\cc bí fé fió-U\x; |tó-ttnitfe>Ac 
fó-tti$tx\ te ftteAt^A tx\bxMfc xMf. Tlí fxMb x\nn éifige. 
1lí f<Mb x\nn fint fém x\ fofg-Aitc. 1f x\f éi]gin x\ bí x\ 
mottis;x\t) x\nn, x\cc bí iu\ focxMt tro, ' x\bx\-Cxvnx\-tti,' x\x; 
thumuah'i ceoit '11 -x\ cttix\fxMb, bíot) if 50 jUAlb Ati bx\f fém 
Ag ce^nn-át) teif. x\cc fnt a\\ mitig x\n c-x\nx\m tixMt), 
TVofSxMt fé <\ t)x\ ft'nt -aguf coniixMC fé 50 jgtAn foitétf x\n 

péAjlÓfO x\ bí 1 11-xMtVOe x\f x\11 ^CfAOlb 4S«f n<<\ fOCxMl, 

1 AbA-CA.\tu\-Vti ' I x\bx\-CÁnx\-tti ! ' 'gx\ ^cxMixVó x\tct ! 
Ajjuf 111 11 11 a mbex\t) nx\ ftiU\ x\ beit 50 U\x; cmti xM^e, 
"o'feiCfe-At) fé iix\ mítce Cx\g feoU\ ctn^e x\noif, -Agtif txvo 

50 qU\Ofx\C fÍ0Clflx\j\ OC-(\x\fx\C 11 X) >\Y í 411 péx\fÓ1T) fCO x\ H'ieAtt x\11 fCxMlfCAf 1fCCU\C 

']\mi bpáf^ó te n-A gtóf, x\n c~x\on ní beo x\ bí 1 n-x\nn 
C(wn5-A iu\ n-Aibicíncx\c x\ cxMixVó ntixMf a pu^i-p x\n rex\n- 
fSLá&Afóe bif fAoi btm tu\ fgeróe ; Agtif," x\ff' x\n feátt- 
fAd Sítie-Aó 1 nt)ei|\Mt) x\ feAnctnf, " ^tif ní bex\t) fiof 
A~/mn mT)iti," A\\ fcifexMi " 50 p\\ib x\ teitém T>e 
cine^vó iu\ a téttéiT) T)e tíf -átumn arm AfUMii mtnu\ mbcu\t) 
50 bptnt x\ T)CtiAifif<^ x\5<Mnn 'iu\f Uu\bf<\ib." cteAttitiAf fAti oifceAf. 1f >oóca gufv f eAn-gnÁf é An cteAtfmAf , ní né AtfiAm 1 
ndfinn A^uf 1 meAfg nA gCeitueAC, acc 1 T>cíoftAib 1 
bfA*o 1 gcém. An cé acá Afv tofs mnÁ, if AftbAfv 5finn é 1 
ScomnAróe — ní mé fÁn mbit cé'n fÁt — Aguf b'éi^m t>om 
5Áif\róe a *óéAnAtfi An oi'óce fÁ >óeife ntiAii\ a ftiSAf A V 
av\ feAn-teAbAf SíneAó a úu^ mo > óeAf\bfU\tAif\ a bíot) y\a 
mAifnéAtAC ct\Át fAn wíimh toif a bAite tetf , A^tif ntiAin 
a tétgeAf An fgéAt feo acá 'mo *oiai > ó. t)'éi;gm t)om é 
$Ae > oeAttigA > ó fvomnc Afv eA^tA nAó > octn5fi > óe nA feAti- 
nófA confitigeACA, acu níof bACAf te cnÁrhAib at\ fgéit, 
mA|\ bí miAtiAC An ftpAtAi'oe fAn feAn-tigT)Af SíneAó. 

I. 

t)í fví cnmAf aó Af\ tíf An pÁfag tiAif. CAim-AmAn Dob' 
Ainm t)ó. A^tif X)o bfonn nA T>étte mófvÁn beAnnAóc 
A|\ CAnn-AmAn ; tttgATíAf ciAtt móf >oó, fCAiT)éAf\ A^nf 
SéAf-ctnf tA«f\ mAfv cti^At) >oo Aon feAfv eite a tfiAif te n-A 
tmn. t)í fé corh géAfv-ctíifeAC fATí-bfeAtnuigteAc fm if 
nAC nT>eÁtvnA fé 5Áif\i>óe te ctnmneAt) nA nudome bA 
fme 'nA fvíogAóc. T1a corhAifteóifí a cfvtimnig fé 'nA 
timceAtt, bíoT)Afv cfvíonnA ciAttrhAfv Afv a nóf fém, A^ttf t>o 
cuifeATDAf T)tigce jgéAfvA piAnAtfitA 1 bfet>óni te corg 
a cttf te bAOf ceóit, Agttf te tttcc fvmnce A^ttf te ^eó^Aigíb 
CAifX)it. An cé a fvmne 5Áij\t>óe Af An mbeAtAó móf , bí 
Aif CAipín btn>oe a CAiteAtfi 50 ceAnn fvÁice ! An cé a óAf 
AriifÁn, acc AtfiÁm AttifÁn a^ motA>ó T>éite nA cífve, bí Ain 
mionn pfÁif a cAiteAtfi 50 •oeifveA'ó nA míofA fm. Acu 
An feAf\ fvmnce Agttf An geógAó UAifoit-— ní fiAib at\ cttoó 

fÁtAC W11A t>Ótb pú%>\ Tflo té.Atl ! gAtl X>U%te ClAlttflAlVA 66 t)i mgeAn A5 C<\nti-AniAn. t)í au mgeAn feo go tiÁtumn. 
Quttaifu; mo n'u\c péin tiom 50 jtditi ; TnibAifc ré 50 tuiO 
pí óorh gléoice cumtA leif A11 eitiu, óorh pgtArhAC teip au 
gCfidnn ul'uUl Af teÁcc ah eAffAig, 50 fAib a t>á ftnt 
,\f nóf . . . . fite Agtif teAnnÁn a t)í 1 mo túac te tmn a 
cn^e, acc tÁmic ciAlt cm^e ó fom. peAf Áifvim At;tif 
f&Atuóip acá Ann Anoif, A^uf if ^ite A£;uf if Áitne teif ua 
féAtcójjd bATj ftiAfAige 11 a ftute nÁ mnÁ bA brveAgtA TOA'ft 

tflAlfv AfvlAUl. 

T)0 t)í fllí 1 TJCÍf AT1 pÁfcig, Agtlf tdo bí*T)íf Ag ceApA*ó 
•oática Ajgtif AtfifÁn a^ motATj nA limgme, acc Af eA^tA 
aii fiíog'AjJuf a lucc coniAifte t>o teigmíf offA fém ^up 
Aj motAt) ha mbAn-T)éite T>o bmíf. O fvomnc T>on 
fitmeAóc feo A^Atn 'mo teAbAftAmn, Agtif cmfeAnn fé 
;sfÁm A^nf T3foc-mifneAC ofm nuAif a ftuAomigim Af An 
T>eAg-CAmnc, A^tif Af ha foctAib bfíogmAfA bofbA, A^uf 
Af nA fUi*óce TDeÁg-cumtA fnAfCA tei^eA^OAf auiutja at; 
motAt') mnÁ ! 11 aó te T)éitib a motAT) cu^atj au CAmnc 
T)o t)Aome 1 TocofAó ? tTlunA mbéATo f Aicciof tia imltgce 
n-tiAfAt SíneAC too CAitfmn ha teAbAif fAiméifeAóA feo 
ifceAC fAn AbAinn. . . . 

ílí bACf Amn te TimnfeAcc t>o mo com-f>ínigib cé'n teAf 
mófi fígce A^uf ctAnn fígce a bíoTo a^ ctUAtt Af Átuif 
CAnn-AmAn a^ lAffAró ha nmgme uavó, acc AiiiÁm ^urv 
miAn liom bAoip ua bpÁfcigeAó A^up ua ^coimtigeAó eite 
noécAf) T)óib. t)í bótAf teAtAn óf comAif ah cige auiac, 
Agtif T)uOAif c mo rhAC tiom uaó fAib aoii tÁ fAn mbtiA'óAm 
n/.ó r.^AOf^T') fí conntig3AC Aj^uf a ftuAg aw bótAf fin, 
Agtif fúit £& s<aó fí t)íob 50 ^cuifpeAt) CAnn-AmATi fiof 
Aift, A^uf go "ocmbfvA'o fé au mgeAn t)ó. X\6c ní fAib 
o.\r,gAt Af CAnn-AmAn a teitém a fjéAnAm. t)í Aitne Aige 
d 1 Án tjíoV). 11í T)Aome fCAméAfACA bí lonncA — mtniA 
"o go rnbA fígce iat) Oóat') Af cum ACA A11 CAlpín bnróe 
A ('v.ico^tú, . , , , 67 

t)í ati mgeAti Áttnnn a*; T>tit t n-AOif fAOi 'n ahi feo! 
t)A f\ó-bAogAU\c tu\c bftngeáT) pí peAfi-céite oifteAtrituo 
Aft cof Aft t)ic, Agtif uÁ fiof dg Att ]\\ogAt 50 mbA riiótt 
Ati TiÁif\e mgeATi f\íog a bett gAn céite. CfUimnig ati f\í tiA 
cotfiAif\teóittí tnte te céite. t)í 11 a ttÁfVD-fA5Aif\u A^tif tu\ 
fAOite Aguf 11 a teAgA Af\ ah ;gcoifiT)Áit fm. t)í CAtm- 
AmAti Atm, A^tif é 50 T)Of\TYóA T>tiAifVC T)tiuitACUAC, m.Af\ bA 
cóitt t>o f\íg a beit. Cwf\eAT>Af\ impi'oe Af\ a ttT>éitib 
ctnTmigAT) te ti-a fAOUAft tfión. C<\iteAT)Af\ Ufri tÁ Agtif 

Uflí Olt)Ce 'tl-A T)UfOfSATj ftlt AfV tdbfVAT) fOCAt. ílí fltt 

cAinnceACA a bí tonnuA Af Aon ufAgAf ctmiA. An 

U-ÁfVO-fA^AfVU A tAbAlf 1 T>UOfAC, A^tlf T>0 tAbA1f\ fé ^O 

tt étt) Agnf 50 rriAtt A^nf 50 fmAomueAC Asjtif Ati ctiraeACUA 
tnte a'£ fto^AT) tia bfocAt a uÁmic aitiac Af á béAt. t)í 
jgiottA f a tÁúAitt Agnf nr fAib T>e gnó Aitt acu Atf\e UAbAif\u 
"oo gtome nA n-tiAifeAtttt. Af\ a bett Cfiíocntngúe T)on 
ÁttT)-fA5AfVu, juig An gtottA feo Att gtome ha n-uAifveAttn 
A^ttf t>o ctnn 1 T>uf\eó í, Agnf ní fAib ceAT) a£ aoii tieAó 
tAbAinu A-jtíf 50 tuib ati ^AmeAiti a^ uóm íia stome, acu 

1AT> tttte A£ mACUttAtíl Af\ bf\1AUf\Alb Atl ÁfO-fA^AtttU. Att 

f\í fém, CAtttt-.AmAti ctimAfAó, aii céAT) T)time eite a 

tADAIfV. CAtttttU CfUIAIT) f\í*Ogt)A AT)tlbA1j\U fé ttÁtt UtH^eAT) 

£0 fó-riiAit. X)'iompAig Ati 510 ttA Ati gtome Afv a beit 
Cfúocntngue T)on fvíg. 1 ^ceAtm tiAifte ette, T)o tAbAitt 
feAtt — feAf\ a f\Atb cÁtt rhóf\ Aif\, Af\ rheAbAifV A^tif Af\ 
úmgf mu, acu Tiíof\ éitvig teif f iút> Ati ceif u riióf\ a f\éiT>ueAC. 
TltiAif a X)\ á cAnmu finT) f\AiT)ue At^e, A^tif gtome ha 
tt-tiAif\eAtm 1 n5f\eim a^ ati Ti^iottA te ti-a lomptigAt), 

T)0 CtlAtAT)Att tttte Att fOÚftAttt Agtlf Att ^teÓ mÓfV UAOb 

Amtitg T)en Áfttif ttíogT)A. t)í ati T)oriiATi mótt f eAf\ bAitigue 
Attti ó tof tng Ati corhAifvte, A^tif iat> a^ feiteAtti te fgéAtA 
50 foigmeAó. Aóu céAtvo a bí Aft fitibAt aca Atioif ? 
Cé'ti f Át ati uottmÁti ? Ati Af\ btnte a bí ati f ttiAg ? 
Ctnu eA*5tA Af\ a f\Aib cfMHtttttgte 1 -nueAó tia corhAiftte 68 nu\f ctu\U\TUAf gAé fSAifu gÁim'óe b'-Aoitvoe Agtif bA 
gile 11 & a óéite óii fttiAg móf. T)'éifig aii fí móf, Cahh- 

a\HK\11 CtlllUVfAC 'tU\ flU\fA11l. t)í fO-AfVg 1UA r)t>tit 'tl-A gftlAfÓ 

tu\|\\il. 11í fAib cforóe 1 gctéiti pifv tu\ fAib 1 T3ue-AC n.A 
CowAiftte xh) \)]\eAb a\\ peATJ fg-dt-Airh 015 .Aimfife, aóc 
TMt A11 bÁif riióif 'iv-a n-Aigte. ÚÁmic x;Áif gfmn A^tif 
ÁtxMf ó ha mítue fgóftiAC uAOb Amuig. GtumeA'ó xvmfÁn— - 
AtiifÁn a «jtAib sf e^nti -A^uf m-A^ATj A^nf mei*ói|\ míctnbe.Af ac 
Atm — ó 'ótnne éi^m. t>\ ^n cuoc .A^uf ha bticAifí 1-AfVAmn 
teó utnttue Ag An T)ume fni. Ó ! a Síne<AC«A AOibmne, 
111 féfoif tib a ttn^ftnu cé'n coif rhóf riMfbtA a bí tjá 
véA^Am óf coriiAif A11 fíog cumAfAig Af a Tjut cui£ ah 
bftimneoi^ *óó. X)\ aw ftu-Ag móf 'fnA ufitíb, At;uf \ax> 
bAittgte cimceAtt Af fe^f ÁfT) T)ub-gnéx\c fotu-CAf, a 
bí Ag canxVó AtrifÁm gfmn A^tif a^ bAinu ^ac cof -Aguf ^Aé 
CAfA*ó Af <a béAt Ajgtif ^f a ffóm ; féACAmu T)Á t>uu5 .411 
fe^f T>ub-gné<Aó 1 n-ÁtfVoe x>o connAic fé a\\ fí <AS l1 f a 
lucu coriiAifte a^ Ati bftnnneói^ fAoi n-A gctnT) éxVOAig 
Tnnb coriuMfte. ÓonnAic ^n ftu,Ag aw \x\. t-Ámic f^Át 
offA. Conn^ic An feAf T)ub-gné,AC aw fí acu níof tÁmic 
Aon f^Át Aif fiúT). 11í TjeÁfn-A fé acu a tm cttiAif a 
coffug-ATj a^ nóf AfA\l 015 meiTVjtig riií-céittiT>e ! CttAtA 
ah j\í, A^uf tiA coriixMfteóifí wte, T>ume a% ^Áifi'óe 50 
^eAt A^nf 50 nÁUAfAó A'g fnmneoi5 eite *oen fíogbfug. 
T)o 11-áitmgeA'ó ^n ^Átfi^óe fm. A11 mge^n Átnmn a fmne 
6 ! An 510 ttA a bí ^5 ffCáf^OAt <Af x\n tnCu com^ifte, 
(';omuic feife^n céAft) a bí Af fiub-At a"£ aw bfe-Aft *oub- 
gtiíuAó Agtif T)o ptéAfj; fé. Cmfeút) fgiAn f-At)A 'n-A 
ójioróe Aft ^n mbAtt. 

Un^-ófj ^n cntfpteAó, An fCAf t)ub-^né-áó ifue^ó 1 
tÁtóif n>A coriiAifte, x\Cu ní utnf^e ifuig é n-Á 50 n'De^ó-á fé 
T>e téim é^fgAit) a^ -dn gctÁ^ t^* ^ Á ^ 1 ^^t^ Arí t:f eómju. 
tof tng f é -05 f mtua a^ aw SCl^t^ >Act:— 6 ! ní etAeiT)f 1*0 f it> 
tiAiw é, £51110^0^ ^oibmne— if a^ a •&& t^iitfi ^ bí fé Ag 6 9 

fiutJAt Agtif 11A cofA 1 n-x\éfi Aige ! t1í |Uiu neac *oá fAib 
A1111 1 n-Atm cof a ctif *óe te n-A cofg, bí x\n oifeAT) fni 
t)en tiAúbÁf A^tif -oen nÁife ofvfux. D'éifig aw f e<\fv Tmb- 
gnéAó 'n-A fe^f^ni Af a cofAib. Sitm ctng An fí fém é, 
CU15 Gdnn-AmAn ctimAfAó. Rtig fé Af ffvóm Aif, A^tif 
coftng '5Á ca^ax) A^tif 'gÁ túbA'ó 50 fAib ctrniA 11 a 
^e^tAige nuAi'óe tnfvfvi. 11í fémif teif ax\ teorhAn 11Á 
teif aw teopÁft) cof a ctif X>e ntiAif a bíof ftute nAÚAif 
nnfie fÁicce Ann. t>'feAfu\cc tx>n ctuT>e<\ccAm feo é. 
ITIo nÁife ! rho nÁife fAogAtCA ! An fí móf ctiuiAfAC 
téigeAnncA Agtif seógAC 1 ngfveim ffvónAó x\nn ! tTlo 
ófveAC A^tif mo tmbfvón 50 T>aocf<yo fé fAn fAogAt 50 
mbéA*ó ofm-fA, 50 mbé<yó Af Ceó-bó, An gníom fíof- 
nátfveAC feo Aicfif ! Acc beACA f CAf Aroe An f íwnne. . . . 

T)tibAifvC mo tfiAC tiom — An mAC x\X) azá 'iia fvéAtcóifv 
^noif A^tif a mbA gite teif 11 a féAtcóSA r\Á ftíite n-A mbx\u 
— TmbAijic fé tiom 50 bfACd An feAf T)tib-gnéx\c aii 
mgeAti Áttnnn Ag av\ bftnnneói^ A^tif \ 50 xmbfvónAC 
*ooitgeAfAó, ftit Afv úoftng fé Af a ctnx) ctedfAi'óeACCA, 
Agtif nAó T>cofnóCA > ó fé mtmA mbéxVo í, nx\c fv\ib x\a\X) 
acc ftitu a bAinc Aifui. pte Agtif teAtmÁn a bí m mo rhAC 
te tmn a óige -cVgtif cá fgit rhófv A\"£e 'ftiA neice feo *, cÁ 
eotAf mófv Ai^e Af x\n fAogAt, Af feAfAib Agtif Af rhnÁib 
Agtif Af a mbeAU\igib, bío'ó if n«<\c bf tut ftnm A\^e 1 n-Aon 

ní Anoif acc 'fn-A fvéAtUAib Afv caoi Af bic, ntiAifv 

a UÁ1111C a moútigAt) A^tif a meAbxMf ctng au tucu corhAifvte 
X)o connACA'OAfv avi mge^n Áttimn a"S aví DofvAf Agtif 
f tiAifceAf 'n-A gfvtiAit) ! 

tltig An tticu ffve^fUAit Af An bfe^fv ^oub-gnéAC, AStif 
ctnf e^voAfv f A01 gtAf -Agtif céAX) é, 1 n^éibe^nn f A01 t^tArh 
Ko focfvóóAróe cé'n bÁf viAibÁfAc a mbA óóif a úaX)a\\\z 
Af a te\té\X) X)e ^ótnne. 1lts§A*o a\\ An mgm Áttnnn ffeifm, 
A^tif fÁ\ieAt> ifueAó 1 feómfvA 1 n-tiACU-dfv av\ Áftiif í, 50 
T>c\ocipAX) a ciAtt fém cuici, Agtif 50 f^i'oceócAi'ó^ ah 70 

óeifc rhóf <\ bí aj cuf imtifóe Afi éon'iAifteoifíb ah fíog. 
Annfin T>o futó ah coiiiAifte cum gnótd -dii At-uAin, acc 
bé<vó A fiof Ag Tjume n'ieAbfAC n«dfb í An corii-dinte céATmA 
«.\noif í. Ó ahi 50 liAm tjo ce^p aii fí go mbfifexvó nnon- 
gÁiniTje Af aii 5coni-<\inteói|\ wl)' óige tjá fAib Ann, acc 
11 í cfeiTjfexVó fé a fúite. t><d Tjóig teif ^uf t>f doiTje«dcc 
a cuineATj <Aif . Aguf bí ah bAfAriiAit ceAnnponn céATjna 
a^ A11 ÁfTj-f-dSAfC 1 T>CAob fút -dn fíog. tHonn ceApATj A5 
11 a pÁfagib A^uf aj; cme-dTjc-d comitige.dCA AineóLdóA eite 
hac iat>, a SíneAÓA Aoibmne, 50 mbíonn An TjfAOiTjeACC 
feo A1111 .... T)ubAif\c mo uiac tiom — avi itiac úo dCÁ 
'ha féAtcóin Anoif TjubAifc fé tiom ^uf bfif mion-gÁiniTje 
Af coriiAifteóif 05 a^ at\ gcoriiAifte feo, A^uf bí Aitne 
x\i5e-fex\n Ain te tmn a óix;e 1 T>cíf av\ pÁfcig. Aguf 

cá f^it riióf Ag mo riiAC 'fn-A 

X)Á tÁ eite a bí An coriiAifte 'n-d fuiTje ; Aguf 1 j;ceAiin 
iia tix\mifife fm tjo focfuigeATjAf Af An x>Á corh<dif\te 
feo ; av\ bÁf \)A rinttage Tj'féATjfATj aii c-ÁfvTj-fAgAfc a 
ceApAt) tjó AtAOAM^t tjou cuifpteAó, T)on feAf\T>ub-gné\dC, 
Aguf ceACCAifí a cuf Am<de Af ftro n-A ^cm'oó uite, ó 
bófDAib ha 111 AfA lleóice 50 1iOiteÁiiAib A11 Oiftif, te 
fe-df T)'fÁgÁit a béATj 1 n-Ann fmAóc a cun Af au mgm 
Átumn, a oéAt> 1 n-Aim An futc nÁifeAC Agup ah fUAifceAf 
nií-céitti*óe a bAinc Aifa ! 

II. 

ZÁ An-cuiT> CAinnce a£ au fe\dn-ugT)Af SíneAó fAOi'n 
ceACCAineAóc feo a cuineATj AniAó Af fuT> nA £Cfíoc te 
céite oifeAriinAe ti'fAgÁit t>on 1ngm Átumn. 

Ha t>Aome a bí Af A11 ceACCAifeAcc, nA cíofCd '11-A 

fAbAT)Af, T1A 1UOn^A1lCA1f A COni1A1CeAT)Af , nA cmeATjóA 

Asuy iia lidmrhróce éA^fAu'itA CA] x Af> teó Af ah cufAf — 
t\A fíéilVce cemeA-o, ua $AÍWg\ feóirjce, 11A HAibneACÁ 
•uóibe, 11A feAii-ceAmpuitt '11-Af tiATjfdX) Tjéite T)o-Aitingce, ít zá ctmncAf iomtdn be-Aóc A\^e off a uite 'iia tcdbAf ; 
<acc ó'f t^* ^ t 1 ^ mbAme^nn f mt> te f$;éAt av\ cte-dmnAif 
ní t)^cfAn teo ^nnreo. 

t)í ^ riMC <A|t <m ceAccdineAcc, at* nT)óig ; acv bíot) ceA*© 
CAinnce a^ av\ f5édUMt)e fém : 

t>íoT>Af inte ccdpc^ fitte^t) A-bAite (^n feife^n) nuAin 
xvoubAifvc mo mdc teó 50 fAio cín fAróbif, cín ctmiAfAó 
vaoX) tAll T>e mótt-fÁfAc v\a U^oi-Sunj;, né-dStín 'n-A juib 
ttígce A^iif mótA-ti^ifte t>o fánwg a bf-AOATMn Atn<Am T>e 
nígcib ^n m-Aom, -a^uf aí\ cÁit, Aguf ^n éifim -digne. 
Acc bí e-A^t^ átt t\a f e^nóif í at\ món-fxvfdc a cneAf ntigxvó . 
An fÁf^c mittce.dc ^mmeAó btn^óe fm ! av\ fÁfdc 
•ojuoi'óeAccd fm a me^tt n^ mítce ifce^c -dnn gAn fitte^t) 
1 xvoáw T)óib ! aw fÁfdó tiACtMfAó fm a bí gAn ttub g^n 
ttif , ^An /oume g-an Amniróe, -acc n^ adtmÁm cnÁrh tA\X 
-dguf 1 bftif Agtif lAt) -Ag fgÁmeA'ó f-áot 'n n^ném ! An 
f-Áf^ó út) 'n-Att fhAin n^ nAibicímg ctUc T)on f^og^t, ,dn 
cmeA'ó úT) a f guAbxVó T)e Tjttuim ^n 'oorhAm ! 

tlí lonSnAt) é 50 mbéAT) e,dgtA A-f n^ fe^nóittíb a >óut 
tA^ av\ bfÁf ac feo ; ^cc mo rhx\c-f<d — é fiúT> a bí 'n^ fite 
cfÁc, bí feife-An 'n-A me^f 5, -dguf t>o gfvíof tng fé iat> ctim 
5ttiAife^ccA. 

'O'micig teó, tat> fém A^uy a gcuro AfAt xVguf a gcuro 
cÁniAtt ^Suf gcuro 5^*0^ *oub cdnAróe, -A^uf a scuro 
cApAtt broeAó cttom-cofAó, ^un fnoicexmdf ceóttA -án 
fÁfAig. AnnfiúT), a^ ime-átt av\ f^f^ig, cuai^ó fiAT> uite 
^n a ngtún-Aib x\^uf av\ gttiAn a^ T)ut fAoi, Aguf *oo 
óuine^T)A|\ v\a mítce impróe 4 /\ nT)éicib iat> a tAbAittc 
ftÁn. t)í avi c-Af\T)-f^5AtAC Ann, a fútte <A|t tAfA*ó, a 
feAfó^ fAT)^ bÁn te ^Aoit, A^uf r\A focAit be^nnuigte a^ 
ceAóc ó n-A bé^t 'n-A fftiCAib me^fA ; t\a ceAóCAiní ette, 

1T)TtA ífeAt A^Uf UAfAt, 1T>1|\ ^IOttAÍb -Agtlf mAicib, CfvOmt^ 
tdf AT\ CAtAttl, A^Uf X)UAX\ZA X)\AX)A X)Á ^CAWA^Ó ACA \ AV\ 

^ 1 $ °5> é fitíT) Att -aia cái:iio Ar\ ^Áitti'óe An feiceÁt avi 72 SeojjAig t>ó. Aguf mo ii'u\c fém, bíotMf\ 1 bfoc-Aif\ a céitc 
atih. t3í cfoi'óe cfom cuif\fe\ác 1 ns<AC cléib ag tnit ifceac 
f*\n OpÁfAó mittce,dc *óóib, rriAfi ní fw\ib a fiof émne cé'n 
cmne-Atrnvmc a beifiexVó offw\ ^nn. tlí «tuib fiof cé r\A mná 
a béxVó Ag ^éxxf-got 1 T>cíf\ «An p^fcig, cé n-d piifcí béxVó 
Vid 11*01 tte-AóCAib gAn mófÁn AWififie. Acc bí offvá ^n 
ctifUf a C/AbAifc ; bí ofVfu céite oif\eAtnnAC a foLát-Afl "o' 
mgm A11 fvíog cnmAfxMg, •o'mgm Cann-AmAn, nó bemíf 
inte nÁifigce 50 bfomn at\ bjtátá. xXoibmn tiom a 
nt)ticf\Aóc <<vstif a ntrítfCAóc -Agtif a mifne^c, :a SíneAóA 

Áitne. 

****** 

Acc if fíofi-be-Ag^n *oet\ cftige a bí cufta xríob aca, 
gufv gAb ocfAf món iat>. t)í <Af\ n^ójAAfÁn^ib na ceac- 
CAife^ccd v\a giott-dí a comneÁt ó bett ^s fíof-AtpxVo ^n 
bít). An SAme-Am A^uf av\ t>óib -Agtif av\ ófé -óonn 'óóigce 
a bí tAfc cmióe-Att, T>o cuif\iT>íf 'r\A mbédt é, -Agtif broíf 
'S-Á cos-dinc. Jy\b oc mr ^ nti^cc^fi-Ám fém, acc ní 
tei5fix)íf off\A é. Cu^it) ^n c-Áfvo-fASAfc ,Af\ te^tCAOib, 
Agtif *oo b-Ain Sfeim -Af bf\óis te^caifv a bí ^f a óoif ! 
Úurc fe-Af an TMfU IÁ, -Agtif fÁS<4T) m^f\ Afv tuic fé é ; 
ní f-dib *oume ^nn a moLcVó *óóib at\ co-jtp uxvp^t txdonn^ 
a c^b^ifvc teó ; bí <a n-oót^m eite A-jt ^ n--<vif\e ; ^stif ^|\ 
'óe^fiod'ó Af a gcút *oóib ^f m^i'om, tx> óonnAiced*o^fi 

fS-am-Att c^s xvs *oéAn<Atn ^f a cofp Úuic feAf» 

eite teif ak ocf^f. Acc m^ cuic níof X)aca > ó teif. Aguf 
f ( :Aj\ eite ^^uf fe-Af\ eite ; -Aguf nu-Aif a bíot) ^n fg-AmAtt 
c-áj jtéi'ó teif an scóa-o cofp, Tí'ionnfuigiDíf .ah 'o-AfA 
ce 'nn AStif -An cfc\<\f ce^nn, a'^u^ ^av a^ teAn-Aifixvinc nA 

- . Mf' V.( 'TA Ajl fíM'Ó A11 AÓA1f\ . . . . A11 Ce^ÓCA1f\e,ACC 

t)e \|tói1 cnÁitce fm ! S^fé^cgAit n-A S c ^5 'nA sctu^fAib, 
i ot Af t)|\AOi , óe-Aóc^ 'á meAtl-A'O 1 UÁf ah Iac gté^it, bAilce 
Áil ne AS«f fí ( >gbf\uig uxMfie te feiceÁf aca 'fn-A fpéAfvt^ib, 73 Cfiomnce aj; cfomxVó f^oi móf-ti-Atdc cofuvó, zoib\\e&CA 
fíoftnfse — tnfge ! tnf^e ! x>Á mbé,<vó bf ^on ^c-A ! tMoT^f tnte 1 nx>eifeA'ó n^ n*oéite. ílí -|Uib 1 11*0411 
'óóio <4óc <4n bÁf, -An báf mittce4ó. t)-4 téij\ *oon tiite 
fe^f t)Á juib ^nn 50 f,4ib fé ,45 ceAnn^vó teó, .45 ce^nn^vó 
teó 50 féit) foc4i|\ te corfméi£ib mAtL4 cúfAm^c^. t)í 
ctxiv aca <<\nn, «Agtif *oo conn 410^4*0,4«^ é 'n-4 ctó Agtif 
'n,4 pe4ff4m, Agtif nti^ift *o'ixV[V[\ av\ z-Áipo-fA'£AyT: ofju 
tnte c,4b4if i«4f-|t4i > ó Ap n^ *oéitib, n^ *o<40ine feo connxMC 
,411 bÁf 1 bpe^ff^m, ní ,4f\ n^ t)éitib bíoT>,4f -Ag guróe acc 
xxf -4n mbif. X)a geáff ^n c-ac^f 50 bf aca av\ c-Áfo- 
fAg^fc fém é. Conn^ic các é. Conn^ic C4ó -4n fe4f 
Áyx> > otib-gné4c «4 bí ,45 t)éAn^m offA. t)í xmbfón -Agtif 
X)oitge,Af An cfAogAit W AgAi'ó, -acc xy\á bí fém *oo ce-Ap 
mo tU4C 50 |\Aib -An-cofAmt^cc ^ige teif &n nj;eój;,4C úv 
a CAm ffón fíog ,4n pÁf\ag, a c«4m f jvón ^n fíog ótmiAfAig 
C^nn-Am^n, acc ní fAib f^n ^ce-ApAt) fm if voóa acz 

CeAp-A'Ó OC[\A1f 

An bÁf a teAóc .4^ 'ótime 1 táf\ fÁf4ig ! 5^n *oo cnÁm^ 
tixMfte a beit 1 bfocAi-jA cnÁrh-4 vo fmfif, a Smeac-4 
^oibmne ! Ó l 00 l 00 \ 

X)o Lab,dif\ -dn f eAf Ápo : 

" A pÁfceAó^, te^n^it) mife," a^ feife<4n. 

11ío|\b eót x>o nex\c x>Á fV4ib f a t4tAi|\ -4n 1 T>cít\ n,4 mAfb 
a bío^jt nó n^ttb' eA'ó. Tlíofb' ,4oibmn te ne,4c xjá |\Aib 
Ann a tintte-ót) xMtne cu|\ -aj\ ^n bfex\|\ Á-po *otib-gnéAó a 
c^f-á'ó teó. Ómic cmeÁt tAg-Aijt ^tif C|\om-ttnge Af a 
bfti^mót\ te ne^f^ -a n-tiAtbáif |\oim av\ bfe^|\ Á-pro coitfi- 
tigeAó. 

Aóc t)o tj\eót\tng f eif e^n mt> ; 130 féiT) f é f coc A^tif *oo 
tÁmic a mtímnci^ ctn^e, t>á fe^j\ T>éA'g aca Agtif ai\ 
feifce-Af céíVon-A o^a if bí ^1|\ fém .1. b^c f^*o^ x>ub W £o gttitiAio, búCAifí AtmiAfo, 1u\c<\í 5o-|\nu\ cuniiAif-teACiuv, 

fL\l>lU\ PfÁlf FA01 COtll gAC ftf T)ÍOb, A£t1f tniOTtn A1f£1T) 

f<\oi n-<\ nunneÁt aca, -agtif *\n ttittm fm aj; fotttfitig-A'ó 
V\\oi foU\f n-A £e<<\t<\ige. 

tug Ati fe^n ájvo ati ceAcc-Ai|\e-Acc teif g-an mónÁn 
CAHince -a cAilte^t). go tuogbjuig uAfAt bÁn Af a fAib 
t\A céAT)ZA fpípíní -Ag ge-dftVAT) r\A fpé-dftA tuj; fé iat> ; 
nu-dif a cÁmic a gci-Att ^gtif a motugAi!) cuca 1 T)COfAó, 
bA T>óig te S-ac T)ume gutt 1 mbjUig-Aio nx\ mAf\b a bíoTu\n . 
Acc bx\ |\ó-geÁnn 5u|\ tu£,<\Tu\it fx\oi T>eAtt<\ nAfb' e^ó. 
T)'<\itnige<<\Tu\n béAfA iu\ nTMome. 1 scttíocAit) tú- 
Cúf<\ x\ bíoTU\tt. t)'é 1_ú-Cúf a f ém x\n f e^f ajvo a ttteóttuij 
A^uf a ftÁnuig ix\*o. Aguf Annrm cus-dTXdtA moUvó x>a 
t\A T)éttib T) ' fóitug offA 1 n-UAin Á ngÁb-Ai'ó. A SíneACA 
x\oibmne, cu^avó moUvó t>o n^\ T>éitib 1 scomnAróe, A^uf 
n í ctiffró fMT) ofAib. Hí eifge-<\nn IÁ Aguf ní tuiceann 
oit>ce Af mo nix\c-f,<\ n-Aó I 

llí't Aon cu[\ fíof Att mófTMcc, nÁ Att gfUT>x\m ^n 
fíogbfog^ feo 'ti-a fUbATMf. t)í cotiiAittteóifí x\$uf tucc 
f t^e^f c<\i t Atm, T)j\AOite A^uf f^oite iteótdóA, m,<\igT>eAnx\ 

tllÁTltA fAOI gfé<\f-b«íU\Cx\CA lOUIxVO-TMtdCA, A£Uf 1AT) A£ 

cahaT) T)uauca te «cvóf at) CAbAifC T)o iia T)éitib ; bí 
bUAÓAittí bíT)e^\cA T)ub-c*[\Aice^nnAéí\ ^nn a^ ffe<\fc<\t 
Att fx\ocib x\ti eótaif ; bí mogA atiti rottt fe^fAib Agtif 
mnÁib, A^uf bA T)óig te mo riu\c-fx\ A|\ a bfeifce^f 50 
njb-A tucc 5fmn A^tif fuitc 1AT), acc uac bfx\CA fé x\on 
gtV'Ami fx\n fíogbftig tU cofx\mUóc gttmn. 11í T)e^fnAT) 
5Áif me atiti le tmn tix\ ce-<\ccAitteAcc-<\ a beit fx\n Áic , 
x\cc x\n uite T>ume i-oif tiAtftib x\5ttf íftib 50 T)UAifc 
fotATtiAncA mx\f X)A cóif xjóib a beit. 

Ilíof \<\\)}\^> ACC TlUAIf A Dí ^ÁtUT) te t^bAUAC. S^U 

gcúific rm 00 motA'ó ha péite 50 nuon Agtif 50 tiitiuc. 
T)f> ctig^'O btA'ó T)o boccAib, -A^uf ^nntAnn T)o tucc n^ 75 

mbotg t-Áii Ann. X)a mún é AoibneAf ah Átvo-fASAi^c, é 
fém A^tif a comtticc a beic fAn ttíogb-|ttig rm. T)Á 
bféAT)fA*ó fé Ati feAf\ Á]\x>, av\ ní món tú CúfA a bí 1 
gceAnnAf tiA ctn|\ce, *o'f AgÁit niAft feAtt-céite T)'mgm ah 
fíog, T>'mgm CAnn-AniAn ! Acc ah £eój;AC ! An geóSAC 
a óAm f-jtón CAnn-AmAn ! An gníorii nÁijteAó fm a bí ax, 
*oéAr\Axr\ buAi'óeA'pCA T>on Átvo-fASAfC. An ^níom 

tiACbÁfAó fm a bí aj; cun winróe a\$ ; 'fé bí a bAmc 
co'otA'ó nA noróce *óe, A^,uy f UAHfmeAf An tAe ; 'f e Á 
commg é ó óeifc An cteArimAif a tAfvnAmgc AtitiAf. X)a 
riión ah cnuAg ax\ c-Átro-fAgA^c. t>A bocc é a cÁf, a 
SíneACA Aoibmne. 

X)\ ah fií Agtif mo riiAC-fA 1 bfoóAin a céite tÁ, Agtif £An 
A\\r\ acc iat> fém. 

" lon^AncAó An pobAt \at> tiA pÁtvng," AfifA mo 

rilAC. 

" 1on£AnCAó tiom ia*o," A-jtf' at\ jví. 

" xXttnnn a ^ocin ; uAf At a mbéAf a," Aff a mo líuc. 

" Attnnn a T>cín ; tiAfAt a mbéAfA," Aff ' An |\í. 

" CumAfAó a fw." 

44 An T)ífige<yó a fftón fóf ? " Aff ' An ní, ^guf bí f fugit) 
An gfvmn 'ha ftntib *oti bA tomnfteACA. 

*ÓeAf\c mo riiAC Ain. T)eitt fé tiom 50 f\Aib gneAnn te 
feiceÁt 'n-A fmtib fém ah uAif\ céAtmA. "O'ATníitiig fé 
*óom-fA é, a SíneAóA. 

44 Aoibmn An mgeAn, mgeAn ÁUnnn CAnn-AmAn," Af 
f eife^n "&Ar\ bACAt) te ceif c av\ fvíog. 

" <\n mgedn cu^ feAftc a cnoi'óe vo geo^AC," Af\f ' An f\í. 

X\\ ftAib fiof Ag mo riiAC céAtvo Ab' feÁ^ *óó a *óéAn^m. 
Acc *onbAittc fé av\ óAmnc feo fÁ ^óeóit) : 

" & 1 AÍ 5 rhói-|A, a tn-CúfA, <a fíg ctim-AfAig, a AtA\y *oo 
pobAit, a f A01 miéAfS x\a f tiAt>, a ^wx^^e ^An óeitg, a n-jAf ^m 
1 ^COnCAbAlfC, A gA1fgr6lg tA\\ gA1f 5it)igi b, 11Á cóg Af ttí 

An p^^S e S^l^ ^ e ^S 5 e ó5Aó mAtttngce tÁm a^\ a f-póm, 7<> SeúSAó fiu\fu\é t>eAj\óit 5<\n éifvim, Agtif nÁ ce^p a j\í, há 
cpero é. 50 Tjctit; aii Inge&ti Áttnnn feAfc Tjon CftiAgÁn 
pn acá j\dti tu\ig p\oi feo." 

t)í f*\oi 4 U\n eite fwÁTj, acz Af fé<\c<<\mc ,<\fv x\n fíog Tjó, 
tjo óonnAic fé 4 *ÚÁ ctuAif a^ eofvfvugATJ x\n nóp Afait 015 
tiieiTjfvig ; tjo óonn-Atc fé }y\c cof -Aguf 5^0 CAfx\Tj tj,<\ |\aiO 
f é a b^\mc Af a ffvóm f ém ; tjo óonnxMC fé f titc A.r\ t>oiiix\in 
11101 f 1 115^11^1*6 u-af-ait foctriA x\n f íog. 

A SíncAóA, <a Sínex\áá Aoibmne, b'é x\n geóS-Aó a óx\m 
ffón C>Ann-Am<An a bí x\nn ! mo nÁife é ! fí mójt a beic 
a^ miceAcc a-ja fuTj nx\ ^cfíoc 'n-A geó^Aó ! fí cum,Af,AC 
a Tjut 1 sconcAtMiftc a bÁif te f titc -Aguf fu-Aifce-Af a b,Ainc 
-<\mx\c ! HÁife tiom mo ttiAC nÁf mmf fé t*á comtu^ATMrv 
a\\ <Áic nA mbonn cé'n ce^\c 'n-A fvábxmAfv. HíofA mmf. 
Ó ! 50 bfuit ofm-fA av\ fgé^t bfónAC á uoccatj ! mo 
cé>ATj té\<Yn, .Aguf mo fvé\Ab,ATj cfoiTje ! Caoc fé fútt -Af ah 
fí. Ilmne fé com-gx\ifviTje teif, ftmne fé corh-ftix\i|tcex\f 
teif, fmne fé com-fte,ATj teif, aóc, a Óínex\óA -Aoibmrie, 
iix\c eót Tjíb sutt bfeÁg te ciAfói^ cix\fvó5 eite ? pte Agtif 
fe.Afv ftntc a bí 'mo m,AC x\n u,Aif fm, ,acc .Anoif 

ÚÁmic mumncif at\ fvíog ifcex\c. V\a com.Aifvteóifví a bí 
go tjoffvfjA of cóm-Aifv nx\ bpÁfvCige^c, bíoTjAf gté\Afc.A 1 
£cutc,AC,Aib cte\AfAiTJce ^gtif geo^-AC x\noif ; n-A fAoice a 
f<\ib fe.An-eóU\f av\ cfAOgAit Tje rhe,Ab,Aifv aca ,Af b,Att, bí 
a iiix\tx\ijtc vq cof-<\mt<\cc ofvf-<\ x\noif. A n-Aigce t)Aicce 
fiiiéx\fvtA a% ctim x)íob ; a gcof^ 1 n-Aef a^ 0111*0 eite ; 
ctinj eite fóf a bí x\g f5fvé,<\á<\oit ^gtif -<\^ béicitig-A'ó A^uy 
a^ téimnuigAX) a\\ tióf tticc btnte ! ÚÁmic r\A niAigxie-An^ 
itiAtilA ifce-<\c A^tif n^\ btiACx\ittí x>tib-cfv-<\icex\nnACx\, -Agiif 
rix\ giottAÍ f tiAifv ce fx\oi tiAtAigib t)ró ; giottAi fti^ifce eite 
>\a<)1 tiAlAigib Y)ig( — Agtif T)eiit 1110 n'uc liom haó fAib 

OjU M' r OlAlfCA'Ó T)fil TJlg f1tl, Agtlf T)0 Óe^ptÁ 1!Á|\ 

CjtuttiigeA'ó aii fx\ogAt acc te ftitc a bx\mc a\\ X)\ aof 
ceóiL x\v;tif x\of fe^nmA Ann, ttiCc cte^f A^tif tticc mAgAiTj, 71 TMowe a bí 1 n-Ann tiACfóTO a 'óéAnAm T)íob féw, T)Aowe 
a bíot) Ag sÁififte ó fusAT) 1 ^>> ^btif £An T>e cúfAm ofifA 
acc ^ac cineÁt gáififOe ní b'AtfCtge nÁ a Céite rj'fogtutm. 
Í3.Í oi'oemumcenAn'OAOwefeo aiw, Aguf é 'sÁ'ocfeóftigATi), 
A^uf ní fAib Aon feAf a\\ av\ scom tu AT>Af a bí 50 tniAifc 
■oótÁfAó acc é fiúrj. Aguf T)'éifigeA , o tú-CúfA, fí mó-ji 
ua f\éi£um fm, A^uf x>o OAmeA*o fé fAT> Af a ffóm Aguf 
Af a cttiAfAib, óf coríiAif ah ome, acc ní bAitieAT} a 
*óiceAtt móf ^Aifi^óe Af fum ! 

tlíof éifig teif An fíg 5Áifi k óe a oahic Af ; ntof éijug, 
11Á te lo'úAt An cSuitc fém a bí 1 n-Áijvoe aca aí\ aii 
mbAttA, A^uf é a^ fviAfAT> v\a fteiT>e. Aguf ní t>óca go 
Hctiff eAT> Aif furo 5Áifi*óe a bAinc Af émne eite a cfucui- 
geAT> ó cúf Aimfife, acc Af An ome AifiAin. tlí béAT> o*jvc 
acc f éACAinc Aif a\\ a ffóm geAnncAig, aí\ a fútttfj beóf>A 
SÁif eACA, Af ua cof Aib ^eÁffA f emife a bíoT> aja f uAiT)feAT> 
fAot T>e gnÁc, A^uf óocfAt) £ÁifviT>e ofc T)Á mbevoceÁ 1 
mbéAt ah bÁif. Acc a SíneACA Aoibmne, ní tei^eAtm Ati 
ceAnnfAoi > oom a cuitteAT> cuf-fíof a T>éAnAm Af aii 
bfteu!) nÁifig feo, nÁ Af t>ia bféige au cSuitc ; munA 
mbéAT> mo rhAC fém a beic fA tÁCAif ní cfemfinn 50 
bf éAT>f Aroe a teicéiT) a beic Ann An cfÁc f eo T)en cf AogAt. 
Acc bí mo mAC Ann, bí, a SíneAóA ua tjCAruVo, acc bí 
f é óg A11 uAif fm ; bí f é An-óg ; mAicimíf t>ó. 

tluAif a bí au f teAT> nÁifeAó feo cAf c bí comruVó Ag mo 
rhAC teif An jtíg, te lú-CúfA. 

" póffAT) mgeAn fuog An pÁfag," AffA An fí a\\v-a 

tú-CÚfA. 

" t)eiffeAf orvC, Aguf Annfm . * . ." AffA mo tfiAC. 
*' tlí AitneóóAf mé* CeApf a^ An céAX» uAtfi ette, gu^ 
'oume ciAtttn^fi foUtriAncA mé 7 A$tif 'f^^ f^oifm ; má r>ím 'mo geógAó df uAtfitb, 'f 6 Ati eeótdn fin ttiAf At\ ah 
l>poiuu> if cioncAé Leif." 

D'pcwc Ati beiftc aca a]\ Ati io'úaI a f\Aib ua cofA seAfvjtA 
f\etrhfe Aft puAt'OfteA'ó fAOt, Agtif t>o ceAp ah beiftc 50 
jtAtb pé Ag niAgA'ó fútA, 50 f\Aib fé ^5 fÁT) teif An f\íg nÁó 
bpéA'OfA'ó fé f sjAfAt) tetf fém Af\ ríwvdib au TX>ríiAin. 

A11 nóig teAC 50 bpóffAiT) Atl IngeAn Atumn tú, A 
|\í f ,? AftfA mo ríiAC. 

t)í Ati fti cmnce *óe. LlAftb' í ■o'fctiAfjjAiL é ? tTlAfMc í, 

I1AÓ UlbéAT) fé fA01 gtAf Agtif CÓAT) 1 U-UACA1f fA01 tAtAríl 

1 n-Áf\uf a /hAtAft? tlÁft ttig fí feAftc a Cftoróe' ifcig *oon 
geó^AC, t>oii cteAfAróe f An n'iAi^'oeAti rhÁntA rhoT)ríiAit ! 
Agtif befó cú A^Am póf, a IngeAn Átumn, a óig Aoibmn 
n a pút mbeA5 nT)tib T>e •óeów nó T>'Airíroeóm c'aca^. 
111o tftiAg fAOgAtCA ^aii mé 'mo geojgAó 1 nT)Áf\ifib," 

Ajtf' Atl ftí, AftfA ttí-CtífA. 

Sít Atl beiftc peAfi 50 troeÁftnA Ati LÁiríróiA 5Aif\i*óe, 
acc níof\ bACAT)Af\ Leif. Agtif Annfin, T)o ftwne mo 
niAC-f a contifA^ó Leif An f\íg 50 troéAtif at> fé a TMceALL T)ó 
x;o mbéAT) au cLeArímAf focftngte. 

T)o gtAon> An f\í ótnge Af\ TleAccAifte An cSuiLc, Aj;uf 
•o'ofvotng fé *oó An tnte ní a beit f aoi f\éif\ Aix;e 1 t;córíiAif\ 
aii Aif cif\ a bí te CAbAifc aca. X)o bofVouigeAT) tjó f eifceAf 
tjf\uA*ó a cun Af nA cteAfAi*ótib, A^uf peifceAf coríiAif- 
teóijtí cfíonnA a cuf Af\ nA f\mnceóif\ib, A^uf ctitCAóA 
pA^Afc a beit Aige An Lucc An gÁiftroe, Agnf au uiLe 
■ÓfteAiti eite T)Á f\Aib 'ua ftíogbfug a gteÁfAt) t>á ftéitt. 
ftinne An TleAóCAife An obAif feo coríi cLifoe fm if nAó 
vcr\ei*opeA'ó mo ríiAC ^ufiAb í An puifteAnn céATWA T)'pÁ5 
An fíogbftig te cuAiftc a tAbAiftc Af\ f\íg av\ |!)Áf\cig if T>o 
bí Af ati bpten>, bíox)Af\ tnte óorfi citim T)nAif\c pm. t)í 

An fí A^ C6At1t1 A fl.t1Alg. Agtlf 6 A^ mAfCAlgeACC Af\ eAó 
'Ollb ; ^ CotflAtttteóMtí, 1*0111 fAíiltí 1 AgUf T)f\A01C(^ 'tia timceALL. X)a móp A^tif b'éACCAó av\ fLu*\g é Afv fÁ^ÁiL 
xMI fvlOgbfOgA TJÓlb. flí lOngllAT) é 50 fUMO Átvo-f\\~~<\fc 
CAnn-AmAti móp-ctiipe*\c 5ti|\ éi-pig Léíf cteAiímAf mA]\ é 
a Tjé.<\nx\rii T)'ingm a píog. 11í 1011511^*0 é 50 fvAib CÓ5OÁ1L 
c*poi*óe A1|\ t;éin Agtif A-p x\ rhtnnncifv beit 1 LÁtAi-p iia 
cniT>eAóc^n fénfie Cdome feo. Acc r>Á bfódCfATj fé Afi 
av\ iot>aL a bí 1 n-Áitvoe Ag n^ fA^-pCAib bé^TJ ^ rhALAiitc T>e 
f^éAL Ann. 1oT3,dL aii cStnLc Á bí x\f tomctifv aca, x\£tif é 
com ^rveAnnmAf ;<y\ifvice<<\c if bí Aon IÁ AjviArh. 

Cmrve^ii) cex\ccAiite fvómpA Le fó5<\ifvc t>o fí^ &r\ pÁfog 
t>o CAnn-Amx\n ctnfiACCAc 50 f,<\b,<yo,<\rv A-p aii mbót<\fv. 
TOá 'oc-AfbÁmcí Ati LtitgÁip a bí 1 sc-poiTJe av\ fíog riióip feo 
'ha g-ptiAiTj, ^f ctof aii f^éAL feo tjó bí rjligte ti^tfLe 
a cí-jte féAbtA Ai^e, ^cc níott c^ifbeÁn^ó. X)a Txhg Le^c 
x\if fém, Agtif x\tt a Lncc corhAifvLe, -ágttf Af a mtnnncip 
tnLe, ^tifv mí-ÁTJ ti^cbÁfx\c 615111 T>'éifvig T>on cí-p. X)o 
ceApfÁ x\fv av\ 1tigm ALtnnn 50 tv\ib fí Le Tjice.Ann.cVo. 
tMoTj fí 'n<A fWTje 1 Tjcúp gLome, 1 n-Áitvoe A-p -án fíogb-ptig, 
A'g féx\óAmc foifv -<\£tif A'g féACAmc fi-dp, a£ féACAmc fi.<vp 
^Stif a"5 féx\CAmc foi-p, A'g f tnL Leif ^n n]geóc<\c útj a riieALL 
An c-poiTje «Aiti. Agtif n^\c í -a bí 50 CfvÁiTJce n^c -pAib fé 
a^ ce^óc. ctnci ! ítí. T>tix\ifvc T>óL,Áf.<\c ~y\n ^peAnn x\ cex\cc 
'n-A lonATj ! tTlo tfvtiAig í av\ 1ngex\n ÁLtnnn ! 1Tlo c-ptiAig 
í at\ rhAigTjeAn 'n-A ctt-p gLome ! 

Uti^At) f Le,<\TJ X)on ^^ vo tti-Cttfx\ ^^tif T>Á rhtnnncifv A-p 
ffvoicmc ^fvtnf C^\nn-AmAn *óóib. t)í tix\ifLe A^tif mó-p- 
riiAite x\n pÁ-pcig a^ av\ bfLeiiD fin. t)í C^nn-Am^n fém 
a^ cex\nn a bthfvo ; at\ 1ngex\n ALtnnn A-p a LÁmi v óeif, 
Agtif tti-CtifA A-p a LÁirri cLé, Agtif x\n tnLe tige^-pnA eiLe 
*oe fvéi-p a gfvAt)Aim Agtif a tMifLe^cc^. t)e fvéi-p fex\n- 
nófx\ tiAifLe 'at\ oiftifv, bí bi-^vóta Agtif *oigte a t)cífve fém 
'gÁ 5CAite^\rh a^ gx\c T)-pex\m. 131^*0 x\n pÁfvcig, ^tif 
T)i$te cítte ti^-Cnfx\ a ó^\it wo m,<\c ? m^-p nÁ-p b^m fé Le fio ceAóCAf *oen *oá óitie^. tti*5 fé féin A£;iif 1_ti-CtifA f aoi 
*ooaiu\ 50 -|\ai t> UvóAt ah c-Stntc 1 11-Áitvoe Ajt aii mbAttA a£ 
ik\ |\\$Aifc ; Aguf t)e féif mAf bí ah oróée a$ imteACc 
bí dn do*óAt a*$ mit 1 futcriiAijte. t)í tÁmróiA te nA 
pÁfagib te 11-A Aif, lottAt TmAifc cttom-cfoi'oeAC, d&uf 
Atioif Ajjuf Afíf t>o tei^eAt) tÁnfi'óiA Ati cStntc a ceAnn 
ifceAC Att gtiAtAinn An T)é eite, AriiAit if uac bféAT)fATJ 
fé feAfArii Af a bonnAib fém teif av\ ngjteAnn fotAigce 
a V)í x\if. tlAif eite if Att An fí, Af tú-CúfA, bío*o fé a*s 
f óacaihc, A*$tif é *óÁ ceif cnmgAT}, m^f fitf eÁ, Ag f iAf f tnge 
ije cé'n cubAif ce bí Aii.t a CAbAif c 'iia teiteiT) t>'áic. xVguf , 
T)'féACA > ó An fí tú-CúfA Af ^n 10*04 1 A*$uf x o'féACA > o au 
c-io'óAt Aift, Aguf T)o ctn^míf a óéite Af nóf t>a ciAjtóig. 

HiiAif a bi* au biA*ó CAicce aca, T)'éiftig au cuiT)eACCA ón 
mbójVO. Úof mg au córiifxVo. tlTOft fAn An IngeAn ^ltrnin 
teif ati ^cottifÁt), ÁriitAC. 13'imtig fif e A£"uf ah bAnCftACC. 
ílíof b'fATM "jtifi teAii *OAome eite ia*o. Cuai*ó tú-CúfA 
AtnAó 50 beo CApAi*ó "^ah ftÁn nÁ beAnnAéc fÁ^Áit Ag 
émne T)Á ftAib Ann. Tlíoftb' ion*5nA*o feAtvg a beit Aft ftíg 
ati pÁfcig é imteAóc cotfi cobAnn fm uat'O A"$uf é a*$ 
comfÁ*6 teif. Acc féACAmc A"$uf caoca'o fút tu"$ 1o*óAt 
An c-Suitc Aif a ^óíbift é. T)o ptéAfSfA'ó fé 1 tÁCAift ha 
ctii*oeACCAn *ouAifice tiAifte fm t>á bfAnfATj fé. 

Cuavo ftí An pÁftag 50 fumneoi£ a bí 1 n-Áitvoe Af ah 
Átttif 50 bfeicfeA*ó fé cÁf imtig An fí eite nAi*ó. 11 í 
( junjf eA-o fé a *óÁ ftnt. le fottif tia ^eAtAige, T)o 
comiAic fé Vti-CtifA, An fí móf ctimAfAó mifneAifiAit, aj; 
5;ttiAifeAcc Af ftiT) An bÁm a bí óf comAif An cige, A-jt a 
tÁtfiAib A*^tif Af a cofAib Af nóf fotA ; é a*5 béldtlgAT') 
Agttf a*^ fgf éAégAit A^tif a*^ búifgit Af nóf teoifiAm btnte. 

X^SUf T>0 ttl"^ fé f A01 T)eAtt-A Ktlf CtltAlt geOgAlg A bí A1f, 

A*^uf go fAib fé Ag cteAóCAT) 11 a 5,cteAf a cteACcuigeA-o 
Afl T)|VOAm mAttuigte ffti, An ténn-|\\oi-etce, An cof* 8i V\AOi-t>ó, av\ túb ttibAó Aguf eite a bí aj\ fiubAt Aige. 
Ómic 5ttáin ^í* AV{ t^$ ctim^f-Aó Ajt ÓAnn-AmAn u^f^t. 
T)o gtAoi'ó fé ctn^e xVft a tticc cotfiAittte, A^tif a^ a ttióc 
■AfmÁtA 50 n$Atipvi > óe av\ ftí ne^m-u-dfAt feo, av\ cteAf Ai*óe 
btté^n f eo <a bí T>Á mAf t-A'ó. Acc if be.A5 uac n^oeACA a 'óá 
ftnt Af a ceAnn nu-Ai-jt a conn-Aic fé a mgeAn fém, ah 
IngeAn Atumn, a"S *oéAn.Am Aft av\ fí, -Ajt av\ gcte.Af.Ai'óe 

xVguf -Ag CAbAific r\A mítce póg *óó A-jt -An bpomce 

fin *oo LAfxVó nA ctuttfeÁm a bí 1 n-Áitvoe -Aft timttAó An 
tige, .Aguf ní tié CAnn-AmAn «AtfiÁm a connAic ^n gníotti 
fíofi-nÁife^c fm acc a mtnnnci|t tnte. Acc ftit a t,uib 
fé 'o'ti-Am a% émne bfteic Ajt An mbeittc, -Aguf a gOAicexvo 
if ce-Aó 1 n-tiACAif , bí ^n fí tú-Cúf,A f-An n'oi-AtLAit) Aguf ax\ 

1nge-An Átumn Att cútóig Aige Aguf *oo connAic 

A11 mtnnncitt tnte 1AT) <Ag imceAóc CAf av\ mACAitte A-jt nóf 
5^01 te ó ftéibce TUmbA. ConnxMC mo rhAc-fA n^ ínon&AncAif feo tnte, te tinn 
a óijge 1 "ocít^ -ah pif ag, -Aguf T)o fSfíob f é cunnCAf ai^ ^n 
5co]gxYó mójt f tntce^c a ctnjt CAnn-AniAn tiAf At -Att t_ú-Cúf.A 
1 n^e-Att Af An 1ngm /dttnnn. O av\ cunncAf fÁf-Átumn 
fm te f ÁgÁit f Ar\ ficexvó c-Aibmit w'n occtfixVó leAX)A\\ *oÁ 
fCAi^. léigtt) é, a ÓíneACA AOibmne. . . . T)ÍO$AtCAf tlA mbAti. TMome a mbíonn ge^n <<\gtif Stút) ^ca vá céite ní bíonn 
uaúa aóc a beit 1 gctime^cu^m ^ céite t)e fío|\ : CÁ 
bftílt An cé nÁf ttig ^n méiT) fm f,AOi t>e^^ ? Gá bftnt 
Aíi cé t)Á$ ctn|\ fpéif 1 n-e^cuftAíb ^ teitéiT)í ? xXcc ní 
i\éiT)ageAnn ati gnÁf ftn te ^nótáíb an cr«áogAit ; A$tif 
if iomt)A fni beAt-dc a ce-Ap ^n fAogAt teif ax\ gnÁf a 
ctift f aoi coif ; acc mÁ'f f ío-jt An f gédt acá f^n f e^n-te^bA^ 
SíneAó tug mo ^óe^fb^ÁtAi'it Ti)om ca-[\ éif ^\ te^cc -A-b^ite 
ón T)omAn Úoin T)ó, níott ceApA*ú AfviAm ^on be-aLdó cotn 
1iéifeAccAm^it teif ax\ mbeAUxc a ccdpxVó 1 sCtnoc ha 
nAibicíne^c awaWóx*. CtntteAf 5 Ae>01 ^5 ^í 1 AV[ fS^^ 1 
5comAi-|A cajt<vo t)om ^cá ctigt-A t)o TiA nófAib fm : An 
fémif 50 11-oiffeAt) fé T)o T)f\exMn be^g a\\ bit T)e Uicc 
téigce a\\ te^b-áif feo ? 11í T)eÁtm,Af ^cc nA focxMt Agtif 
gtn^if eacc -r\A cxMnce a At\\\\%AT>, -Agtif ní T)é<MifxMnn xmi 
méiT) fni fém niAttac 50 ttAib a\\ fexMi-tigUdjt nomnc 

fAT)ÁLAC. 

T 

t)í fí mójt ctimAjMc xMt cttíoc nA nAibicmex*c c-jtÁt. 
xHum-b^ T)ob' Ainm T)ó. t>í mAC Aige <Af ^j\ cti^AX) X)Am- 
awwa, ^gtif bA gite teif -An bpobAt mte é, fiúT> nÁ A011 
fí nÁ fíog*óAmiiA T)Á fAib oft^ -AfiAm, m-A-jt nxtttb' é Ct11*|t 
ftiiAcc a\\ via pAfcigib comACCACA, nÁ-|tb' é cutjt nA nÁinroe 
nnttce^cA mmne^c-A fm fAoi coif -A11 c-jtÁt ceAp fiAt) 
( -píoc 11A tiAibicíneAc a bÁnngAX) ? Acc te ftnm tfiAit 

Altttflfte 1f bL'A^ C|tÁCC A bí A\\ AX\ fCA^OAtfe CttÓtJA, A\\ 

í)Am-^nnA, peACA ax\ pobAit. T1í bíot) fé A\\ feif. tlí 
Vjío-ó fé a\\ i)Á\l. A^uf bí 'fiof a% ax\ bpobAt mte 501*00 

Atl fÁt, AÓC níOf ^OtlbfAt') AOn CA111C 'tlA tAOb -ACC óf ífeAt 
fllA Clgtlb fíOHA Agtlf ^A bfÁfAC. 

82 83 

£)í obAif\ móit fuÁiu le *oéAnAiíi. t)'é niAC ah |\íog t>o 
b'oifeAriinAige T>o'n obAij\ ; acu cá fAib fé ? A' $;c l tei > ofi > ó 
fib tiAim é, a SmeAóA Aoibmne ? 1f 1 sctimeACUAitt mnÁ 
ói^e caiú fé av\ curo if mó x>Á Aimfif\ 

t)í v\a pÁfuig a^ éifge tjáha A^uf ní tuib t)Am-AtitiA 
te fmAóu a cutt o-jttA. t>' feAfAó iat) hac tuib feAjt a 
^ceAnnftngúe Ann acu eifeAti AriiÁm, Agtif ní tuib A011 

fAgÁlt A1f. T)'fÓ;$A1f f1AT) COgAT) Af TIA nAibiuínigib. 

ÚÁmiseAUAtt ifueAó úAf ueófAinn 'tia fttiAigue mót,\A 
tíonrhAtvá A"£ bÁntigA > o tia uíf\e ttótnpA, Agtif An feAjt a 
mbeA'ó fé 'tia ctmiAf cofg a ctitt teó cÁ fAib fé acu 'nA 
ttnge fA bféAf gtAf fionnftiAfAc coif Aibne a$ cav\ax> 
ptróeACUA te mnAOi 015 ! 

Acu bí feAf Af nA nAibiuínigib AmibAitu; teif fém 50 
f Aib fé úAfv Atn aca cof^ a ctif teif av\ tiÁriiAm ; Agtif 
te eACutuíb ^n rinc tnog niAit A11 scéAtniA. StigA-fA 
Atvo-ottArii *oob' Amm T)on feAft X)áv\a fm, Aguf ctnf\ fé 
tAttAC Af ati f\1 f eif a comófuvó te T)eifeA > o a ctif teif aii 
obAif nÁitteAó a bí Af fitibAt. 

t)í An fí Af\ An bf eif . t)í rriAiúe Agtif móf-tiAif te tia uíf e 
Ann, acu cá fAib triAC ati fíog ? CÁ f dib ati feA^OAife a bí 
gníorhAC Uf\éAtt tiAtf ? A SíneACA nA céitte, ati 5ÁbA*ó 
*oom a fÁT) ? 

T)'éijvig An uÁtvo-ottArii. t)í nA niAiúe tnte 'nA *ouofu\ 
OftiA beAg a teig ati |\í Ar cttnneAt) 1 n^Aó bAtt *ooti 
|\íg-úeAó é. 

«'A ttiAite v\a TiAibtuíneAó," A^f 1 ' ^n uAft)-ottAm, 4Í nít 
mAC Áft t^íog f a tÁtAif . 1 LAUAif mnÁ óige, a% caviaX) AmyÁr\ 
'ói c'oif Aibne gté, azá fé Agtif An nÁmA btiAitue tmn " 

SítfeÁ 50 mbeAt) u^tixMg A^e x>on feAn-|\í a fAib ^n 
T>f\eAC An-tiAfAt An-bfóiiAó Aif, acu ní tuib. Thímg fé 
•óóib avi ufe^n-^otige nÁit otntteA'ó 1 bfeiftm te nA céAX)VAO 
btiAt)An fomie. T)o tvéif nA t)tige fm, bí A|\ bei|\u a íM 
^ó-tu^tA x>o comttiA^OAtt a céite uféitiife a óAiúeA'ó 1 84 DfoC-Aif a céile <\)\ oiteÁn tiAigneAc iti^ia gxni mnne nx\ 
wóiw\it)e peiceál x\f fexVó x\n x\Cx\if x\cc Mt) fém beifc. 
t)í o-|vtA beifc x\n méro bUxVóxm x\f\ riix\ic teó a óx\icex\'ó le 
óéite *\ Uwvó f\oirh fé, Agtaf tuiai|\ a bexvo x\n c-x\óx\f if 
UigA VÁ]\ Iwava^ó cx\icce bí oftx\ f^Afxró te céite 50 *oeó 
iu\ ivoeáft. 

ttlo ctuix\ig x\n fe-Ati-fí aguf x\n cmnex\riix\mc fm x\g 
bfeic x\f x\ riix\c ! Acc ó bí x\n 'otige ann ní fx\ib fé 'nx\ 
ctniiAf gAn í ctif 1 bfei'óm. 

II. 

t\\AW x\n c<VfVo-otlx\rii x\£uf x\ Uicc tex\nx\rimx\ x\g cfix\tt 
*\f riix\c x\n fíog. Coif tia nx\ibre ffíocxvó é, -Agtif x\n 
bex\n 05 'n-x\ foóx\if ; ní fx\ib oftA an T>x\fx\ x\ifcex\f x^ 
cx\bx\if\c, x\n áic x\ mbío > ó feifexvn if x\nn x\ bío'ó fife. 
tJx^mexVó geic x\f Cx\ beif c x\f f eiceAt x\n Afvo-ottdriixm *óóib. 

Uti£xVó x\n nix\c fíog x\f tex\ccx\oib. CwfexVó ix\ttx\c xvija 
Ati méxvo btixvúx\n x\f riix\ic teif x\ cx\icexvú 1 5ctiiT)ex\ccx\m 
11 a mnÁ óige x\ fgfíobxvó x\f px\f. TM fgfíobxvó fé " te mo 
beó." Cx\f b'fiof t)ó nx\c n-éifigexVú fé cwffex\c *ói ]gx\n 
mofÁn x\cx\if ? Úx\ftx\ x\ teicéi*o 50 mion mmic. Agnf 
T>Á n-éifigexvó fém, ní féxvofxvó fé x\on bex\n eite feiceát 
te n-x\ fx\ogx\t ! X)Á fSfíobxVó fé cúptx\ btixvóx\n, bexVó 
am^ f5x\f\<vo téici 1 £cex\nn x\n x\cx\if fm, ^gtif 111 bexVó 
fé 1 nuán X)ó í feicex\t x\fíf 50 *oeó. 

An fex\f bocc ! 

Acc bí mirnex\é x\ige. 

" Sex\ec mbtixvónx\," fSfíob fé. 

A T)ex\fbfx\icfex\cx\, x\ Óínex\cx\ nx\ifte, nx\ cex\px\it) £° 
UptnUm a^ mnfex\cc nx\ mbféx^g. t)í > ofAoit)ex\cc x\f x\n 
DpeAf bocc x\ bx\m a cm^finc 'óe ; mx\fAó 50 fx\ib, x\n 
X)óig Ub 50 n-x\bfúéA'ó fé go fx\ib fé f-áf Cx\ fe^cc mbtiA > ónx\ 
x\ cx\ic(íx\-íj 1 bfoéx\if x\on mnx\ x\rhx\in ? A^tif a fx\ib te 
t)éx\nx\m x\f x\n fAogAt ! ^Stif x\ fAib *oe mnx\ib x\nn A^tif 
ve feóx)x\ib eite nx\c 1x\X) ! 85 

CtnfeAt) aii 6eifu céATmA Af ah mnAoi 015. t)í fife 
Af uí " Le mo beó " a fÁt), acu bí nÁife tnfti. CéAfro a 
ceApf a*ó nA fif iAf acua feo x>Á tei^eAt) fí uifti f ém ^tif b' 
Áit téiti a fAogAt lomtÁn a óuf t)i 1 gctit'oeAcuAm aoti fitt 

AtflÁm, T>Á feAOAf é ? Tlí |\A1D ^ÁOA'Ó tdf ACU OlfeAT), 

ceAp fí. CÁf b'fiof *óóio tiAó mbemíf beifu fAtt uAig 

|\otm 

" Cett|\e btiAfttiA Af\ ficiT>," AtmbAifvU fí 1 rmeife tiA 

t)ÁtA. 

A6u níofvb' eót T>o 6eA6uAf Tríb cé méAT) btiA*óAti a bí 
ttiAi'óue aj; An mnne eite ! 

III. 

An oró6e fm gttiAif teó beifu tAf\ fAiffse Anonn 1 
ttnn^ bfomn-fAffms tmneAfnAig, Aj;tif ní ^óeÁfnADAf 
cotíinAi'óe s«|\ ff\oi6eAT>Af\ An u-oiteÁn tiAi^neA6, áiu a 
fAib oftA mAifeAcuÁit 50 — ní fAib fiof aca cé'n fAT), 
Agtif ní tAbfócAmíf 'nA tAob 50 T>uí 50 n-imttgeA > ó An 
•ofeAm ette. 

t)í An geAtAc a^ étfge Aníof Af An bfAifjvge nuAi^ A 
tÁmig An beAn AmAc Af An mbotA a bí nttmtngte 'n.A 
comAi|\ te CAmu a cuf\ Af\ An mAC f\íog. t)í fSÁt tnfti 
tAbAifu teif . t)í eAgtA tnf\ti a fÁt) teif 50 mbeA*ó oftA 
fgAfAt) te céite 1 ^ceAnn ceitfe mbtiA > ónA ficeAT). TIa6 
é fie&ú Af btnte téiti nÁf\ fgm'ob fí " te n-A beó " cott» 
mAit teif fém ! 

t)í feifeAn 'ha ftn'óe UAob Ammg T>en ^ooftAf f aoi 6fAnn 
fíneAmnA A*;uf é Ag t)eAf ca-ó uai'ú 50 bf\ónA6 tAf\ An mtn|\ 
6iúm fottif-bÁm 1 T)Uf\eó uíf\e a 'úútcAif . 

" 5 01> oé -Ati gf\UAim ftn ofvu, a 6ufo ? " Af> fife 50 bo^ 
SfÁ'órhAtt. 

tlíop ffveA^Aif fé u 86 ■" JJo t>fuit oj\u X)o fAogAt a tAitetfó Uom-fA, aii oat> ? " 
Af ptfe, Agtif v>oat> 'fnof ,\y\r tnfti cé'n p^eAgfA a ^umV) 
pfiil Ain leif. " 1)1 i)óAiipAiiin AiriifoAp Af bit tMou — te mo 
beó A*oéAfifAinn pém hiajwac ah nÁTfe," A^tif ceApfÁ wfti 
go tumo bpiféA'ó cfoiTje tnfti mAf geAtt Aif. 

" tlí te mo V>eó AT>tiV)fAf f ém acu ouaoat)," Af feifOAn. 

" tti neATj ! T)'eite ? " Agtif uÁmis múifiAm tnfti. 

" SeAóu mbtiATmA." 

" Soacu mbtiATMiA ! " Af fife A^tif uocu tnfti ; reAóu 
mtHTATMiA A^tif An óAinu a cteAcuuig fé téiti ! *Oo 
tionnutng f í Af a coif Agtif ifueAó téiti fA mtootA ^Ati a 
ttntteATj a fÁTj 

t)'é fin An cóatj eAfAonuAf tÁmiJS eAUOffA. 

1 ^ceAnn f£AtAim tÁmij; fí AniAó ctn^e Afíf . t)í fiAti 

11A nT>eóf 'tlA fúltlt). 

" Agtif ní't An oifeAT) fpéife a^au lonnAm if 50 
V)fiAf fóctÁ TMom 501*00 An u-AóAf ttiATJAf fém," Af fife 
50 T>eófAC. . " CÁ V)fiof T>tnu nAó mbeATj ofAmn f^AfAT") 
te céite 1 ^ceAnn míofA ? " 

A cÁi-|Yoe lonmtnne, a SíneACA AefeAóA Aoitjmne, 
uu^UAf a ceAfu f ém Tjon niAC fíog, tjo t)Am-AnnA, Ati rhí- 

&ÚA ; t)ÓAfATJ fé A fAlt) A1^e T)en UfAOgAt Af A11 tÁtATfV 

fm, t>á mbeAt) 'pof Ai$e 50 tjféATjfATJ fé Tnit rnieAfS a 
ooriittiAT)Aif cfóT)A óAtmA Af pÁifC An Áif 1 nT)eife míofA. 
A^ T)OAf caí) tiAiT3 tAf Aii mtnf cunn, 1 T)Uf\eó a tífe T>títcAif , 
rÁnnx; fitióAT) fotA Aif A^tif boffAT) mumne A^tif 
romiACtAf tjó 50 ^ctiAtA fé ctiTt;e Anonn uajv fAiff5e 

CtAf ^AIf U nA ^CtAlTjeAttl Cf tlATJ A^tff ^teó TIA tjfOAf Uf ÓAT1 . 

A V)oit '11 a meAf^, fTn a taatV) uatT). V1a tntiÁ, 'fiAT) a tjí 
aj; rmtteAf) fAogATt tia V)feAf , coAp fé ; AnntAnn Atl 
uf^ogAit tia mnÁ, ceAp fé ; A^tif nl féTTJUTgeAnn AnntAnn 

AniÁTTI tO AOTl V)ÓAt. CAfAT) ClATTJeAttl UfOm CftlATTJ A*|t 

pÁlfO AT1 ÁTf A^tlf t)CAn f^lATflAÓ te n-A CnOA'ÓAlt) A 

teigeAf ACu b'féiTjif 50 fAib aca$ níof ttigA nÁ 87 

feAcc mbtiA'ónA UiAi'óce Aici-feAti. T)'£iAff\ttig fé >óí é, 
" Ceitfe b ti a'óha ficeAt)," a\\ ftpe. 

Útnc An cfoi'óe Atm. fteAt) Aif iia feAóc mbtiA'únA a 
ctif t>e 1 bfA*o ó co^a'ó ^5«f ó ctAf^Aifc ctAi'óeArh Cf\tiA , ó. 

t)í cipíti beA^ 'ha tÁttii Aij;e, «Agtif toftng fé a$ 

f£f\ÍO bAt) Af\ An 1l5A1111ttl gCAt tC1f A11 ^Cipítt, AgUf Atl bCAtl 

05 Ag T>eAf Cxró aij\, acc tiÁ|t rhotuig f é Ann a\\ cof Af bit í. 
A5 feo aii ftm a bí te feiceÁt aici Af ah njgAmtrh 1 rmiAVú 
a Láime : 

365x7, f 111 2,555. 

'* xSgtif cÁ bfón Aif\ 50 bftnt Aif\ 2,555 tÁ a CAiteA'ó 
Uom-fA," Af ftfe A^tif ptéAf^ fí Ag CAomeA'ó. ÚÁmtc 
11 a t)eof a ^éAfA 5111 f\c ó n-A f ttitib An oroce fm 50 ffAfAC 
A^ttf níof éif\tg teif An niAC fíog ia>o a cof^ mÁ fmne f é 
a 'óíóeAtt fém. 

$t * H< * ifc * 

peA|\ ^éAfvótnfeAc utngfionAó fA'o-bfeAtntngeAó *oob 
eAt) An mAC fíog. peAf ^níorhAfvúA *oob' eA'ú é ó nÁTmif, 
acc óif\ nAó fAib f Aitt Ai^e nA ^níorhAfvCA mófA a >úéAr\AYY\ 
ó bí Aif\ feAóc mbtiA^ónA a óAiteA^ó Af An oiteÁn 1 bfoóAif 
11A mnÁ *oeóf\Aige feo, *oo beAfctttg f é An c-AóAf a cAiteA > o 
Af An *oóig bA CAifbe Agtif b'mfpéifeArhtA. tlí fAib aoh 
imni > óe Aif f aoi cotugA'ú, mAf bí cfAmn fíneArhnA A£tif 
CAOfA fottÁme T>e ^ac cmeÁf a'£ fÁf Af An oiteÁn. t)í 
CAOfAig bvoeACA bÁnA Af fteAfAtb nA gcnoc f éAftfiAf , A^tif 
ctnfc Agtif bftnc fÁ nA cotttctb fAiffm^e. ÍM tAfg fAn 
AbAmn, — if beA^ fitit)eAóc óAn fé 'ói coif nA tiAtbne fm 

1 T>COfAC Af\ ÓA01 Af\ blt ', bí 1Af5 fAn bf Alfvf^e A^ttf CA01 

Ai^e te bjteit oftA ; Agtif mAiT)if\ te uifge, bí fttAfÁn 
1 n-Aice ah bo tA A^tif bí An c-tnfge bí Ann corh ^té com 
fotlÁm, cotti b|\eÁg te Aon tttf^e T)Áf\ ót fé AfiArh. Agtif 88 ik\ cjtoirmce cofi^rhLá Ajjtif ha blÁUA curhAHtA a 010*0 a£ 
pioft-óftomA'ó a v;cniii fAoi uaIac T)fúcuA -Agtíf gfvéwe ! 

t')í An beAti 05 ah-aoi 011111, An-Átnmn, An-fpéifeAtiiAit 
Ajuf mÁ bí" f é ^5 untiu te co^At) A£uf te corhtuAT)An f eAjt 
fém. T)o óeAp An feAf SníorhAfUA a V)í 'tia feAttfAiiiAm T)Á 
Airívóeóin 50 bféAT>fAT) fé tia btiATJAHUA a óun T)e 50 
UAinbeAó 'gÁ fSfúTmgAT). A nófA A^uf a béAfA, a nnon- 
nófA A^nf a fó-béAfA, a uféiune Agnf a cÁitróeAóu, Vja 
tíión An u-ATJbAn ton^AnuAif > óó iat> wte. A ÓíneAóA ha 
^CAf a*o, nÁ ^oéAnAit) ^Áini^óe f aoi nAó bf tnt f é 'fnA teAb- 
n Aib 50 bf tnt fin eAtA*óAn Ann a CAiúeAf a f AogAt lomtÁn 
A 5 fSfvúTmgAt) nófA A^uf fAogAit 11A mbeAó At;uf nA 
bféiteACÁn A£uf nA feAn^Án Agtif íia nT>onmÁn 5 Agtif 
feirmí beA^A nAó iat>. flí rnon^nAii) tiom ^nf ceAp ah 
tnAC rtíog go n-éitngeAT) teif btiA'óAnuA a píonínf a cnn T)e 
^S fSfú^^g^ nófA An Amniróe if Áitvoe mumne t>á bftnt 
pÁn nibiú acu AmÁm ah feAf. 

IV. 

t)í An mAC fíog tÁ 'nA fui'óe fAoi'n ^cfAnn fíneAmnA 
ntiAin a ÚÁ11115 An beAn 05 cuit;e. 'ÓeAnc fí Af 11 a 
fi$inineACA a bí f^fíobúA Ai^e fA n^Amirh : 

365 x G fm 2,190. 

Cí tDifo mo bAnnAróe t'nnu," Af fife 50 seAtgÁineAó, 
" nAé Ag cotfiAineAtfi An méiT) tÁ béAf onu fAHACC 1 
n-AoiifcAcu ttom auá uti Anoif ! An eAf) ? go T)eimm 
péiti 11 í IicaT). 11á bAbAif HnnAb exVO > w^t* 111 cnerofró 
mé uaiu é A^nf An fpérp món a cmn uti tonnAm te btiAt)Am. n 
Agtif étnn fí tÁrh uimceAtt a rhuméit. 

í: íIac a<^ cotiiAifvOAm ati mém tÁ beAf) A^Amn te éctte 
Dí rú uuAif a uÁmi>; mé onu ? " Af fife, " uÁ fiof A^Am 
>u,\b cat> ; A^uf An caoi leig uú onu btiAT)Ain 'f An tÁ 8 9 iiToni 5° t^ 1D cnrhA A^tif bfón ah ufAogAit ofu 50 fAib 
pé 1 11TJÁ11 tjwu ha reAóu mbtiATJnA fm a óAiteATj tiom-fA ! 
Ó, riAC utí ah steACAiTje ! te 6atj a ctif ofm-fA rorme uú 
é, riAó eATj ? Ó ! 'fCATj, cmfvfeATj fAoi geAfAib ufomA 

AnOVf tÚ TJÁ t1A1fv fA tÓ Afv A tAlgeATj a' UADAIfvU "ooni im' 

AOtiAfv ; CAitfiTj uú a ^óéAtiAm, rió Aguf ufí btiAife 

ah óéATj btiATjAni eite, A^uf ceitfe ntiAifve aii btiATjAm 
'ha C101111 A^tif mAf fin T>e. Annrm beiTj cteAóUATj a^au 
a beit Tjom' tnneAf dai'ó ntiAin a béAf ofAmn f^AfvATj te 
céite 1 ^ceAnn fé mbtiATjnA." 

(Uá ctnrj niAit teAtAnAó A;gtif biteóg bfeACtA a^ An 
ugrjAfv fííneAC Annfeo a^ ctif fíof Af nA mnÁib A^tif Af a 
Tjrjféitfib A^nf An ceAiigAt auá iTjif reAfAib A£tif mnÁib. 
Ag rjA^Aifrj rjon riiAC fvíog a bí fé, Aguf 'fé a bAf AriiAit stijt 
fgAoiteATJ An Sfverni cftiAiTj a bí a$ An mnAoi Aif ntiAif Ab' 
éi^m T)ó ftnfeAóc 'ha foóAif 1 gcomnAiTje ; hac fAib 
coriiAóu fAii n^feim fm acu ntiAin a bí fé 'nA ctimAf 
witeAcu tiAiTj ; A$uf ntiAin a f£AoiteATj An ureAn-ufnAiTjm 
gfÁTJA bí eAUoftA 1 TjuofAó ^tijt ceAii ^ttnge atj rnAiTJm eite 
a bí níof btiAine 11Á ah céATj ceAnn .1. An ufHAiTjm a bí 

1Tj1fv feAfv eAtATjAn A^tlf ATjbAfv A eAtATjAn.) 

T)Á mbeATj Af An bfeAf eAlAttAn fSfúTjtigATj 1 nTjiAiTj 
bÁif a TjéAnArh Af a riiÁtAifv te 11-A eAtATjAm a ctifv ctm cmn 
if cmnue hac toicf eATj fé. An lon^nATj é^tifv teig An mAC 
fíogAif 50 fvAib ^eAn mí-ctnbeAf ac Ai^e Tjon riinAoi 01 5 ? 
tTlAfvAó ^tif tei£ ní nocuóóATj fi a uféitfe lomtÁn tjó. 
A^tif Tj'éifvig teif . ílí fAib AirhfveAf tnfti nÁf b' é a f eAfvC é, 
acu Af nAifvib. Annrm TjeifeATj fí : 

" Ó, 11AÓ ftiAif-mumneAc CfvtiATj-cfoiTJeAó ah Tjtnne 
ttí ! " 

A^tif tjo f^AoiteATj fé CAmnu fiteAUA uaitj 'nA CAife 
tjá motATj A^tif x>Á meAttATj. teif An TjtítfvAcu A^tif teif 
A11 TjítfeAóu a bíoTj fA CAmu fm, 111 ceApATj Aon beAn, tjá 
ttn^fionAige í, 50 tronbitAiJ 1 n-Aon uti|iAf í te n-A bféA^ATj. 90 llí cedpfAróe djt aii godmc -Agtíf A|t ha gníorhdf*fcdit) 
?1U\'úa d cuavó lóiti 50 mbA bAOice iatj Le éótdf d 
lld'Oáljte d t'Aliic dlfCI 1 ngdn-fiof TJ1. 

****** 

A11 otfóóe eéATjtiA ftn, bí An geAtAó a^ éiftrg A£tif aii 
betftc AC-d '11-A f tntje coif a cétte f AOi'n £Cf aiih f íneAtiinA. 
X)\ aí\ rntnjt tiióf ciiíiii óf a gcorhAift AtnAó, A^uf mAf beATj 

TJfOICeATJ A1f£1TJ gté ITJlft 1ATJ A^Uf CÍft A n*OÚtÓA1f. t)AtdTJ 

Cfom ó'n niuif , Agnf bAtA*ó Aoibtnn cutfiAftA va mbtÁt 
1 11-A f fónAio. gfÁTj 1 scjioiTje nA mnÁ. T)úit f An eólAf 1 
^cfovúe An ftf . 

"T)Á mbATj fío tt-Tj-|toice atj é fin A|\ nT)óig, ní imteóctÁ 
tiAitn," aji fife A^uf tei]g fí fiAjt a ceAnn Aft a j;uAtAinn 
go f A1 ^ fottif nA ^eAtAige a$ ceAóc AntiAf 50 ntomtÁn 
Sguf 50 hAOibinn Ajt a béATjAn f£iAtnAC. 

" t1í imteócAinn," aj\ feifeAn. " CteAf nA ueAngmÁtA," 
tug fé Af An n^níom bí TjéAnuA aici, mA^ teAn^titg Tjtdoi 
-oÁ ctitT) ^ittiAt^e te n-A teicmn. 

TJeAfc fí Ai|t Agtif tÁmi5 boi^e A^tif SfÁtj n-d fúitib. 
" CleAf tiA fút," tti^ fé Ajt An gcteAf fm. 

X)oy; pí a béAt A-jt tióf mnne beATj Aft cí tAbAiftc, acc ní 
jtdib bAogAl tnfti. " Ctn-jteATj cum pói^e," ttij; fé Ajt ah 
gcteAf fin. 

TJ'éAtuig ofnA tiAiti : " T)éAn CftuAig tiom," tu^ f é Af 
dii gcteAf fm. 

Ctiift fí 5010 A^tif ^otAí uifti fém : " uac Áttnnn mé," 
tux; fé Aijt pn. 

ÍJ^AOlt fé CÚptA fOCAt UA1TJ T>'aOU ugAim te ÓATJ A CUjt 
UÍfttf. T/élflg tdf. T)'éAtUlg tlA f^AmAttt TJOfCA tA^ 
A bÓAT)A11, A^Uf 1f A1ft A bí AU ObAlf A£ 1Af|U1T) A ftlAl^eAT). 

teif f m a T>éAnAtfi b'éipn t>ó a óuitj cteAf r étn a óteACUATj 
dgtif ftinne fé au gnó fin :<;o ctifce AictiTje. X)a T)ói§ 

lOdC Al^t ^tl^ A^ bjtéAgATj b-A11 CA1Ú fé A fAOgAt. X)A UIAtt 91 ah Ag-AVó é fítteÁ *oÁ mfoe.A'ótÁ 5-ati 'fiof a t>eit a^ac gnf 
Ajg mtig^-m^A'ó tM fé Afi peA^ó Ati awa. 1f beAg ce-Ap-Ati 
Déwó 05 -An cetxwó aj; 'oedficta'ó Aift iu\c pAtb 'ftu\ ct©Af<Ait) 
gftá'óA 1M x\f fititiAt -Aige acc ctex\fAi > óe<Acc tjnéA^Aó, -Agtif 
^tif cte,AccAig fé 1AT) te 5ft<yó ^oÁ CAtxVóAin, Tx>'n e-AtA*ó-Ain 
ntiAi'ó fm x\n a 'octis fé be-An-eótAf , A^tif ní te SfuVó *oo'n 
tfmAOi a X)\ te n-A Aif . 

1Tlo téAn A^tif mo gé-Af\-t3-|tón au fexvo^ifte ciaó^ c-Atm^ 
fm a ctn-jt bjtife-A'ó ^tif fUi-Ai;; <Af\ r\A pÁf\agií) a t>eit 'n-A 
teitéix) fm T>e cÁf . Acc *oeifi mo tfiAC tiom 

V. 

Acc ctnfCAtt ^oeiftexVó te gAó ní Af -An f^og-At feo ,acc 
AmÁm teif nA *oéitit!) te ceinift -Agtif te tnfge, -A^tif ctnne.vó 
*oeif e^ó te f\é im t>eif\ce Af An oiteÁn tMi^neAé mAfU. 

Órnig An tÁ món fAoi k óei«jteA > ó. T)'éif\ig ah gj\i.An m-Af\ 
*o'éifig te ^ac tÁ te nA nAoife.Annx\ií> Agtif gttiAif téiti 
fix\|t ufte-AfnA nA fpéif\e. t)í fl Ag x>tit fAoi fA ttfaiftfvge 
ntiAift a tÁmtg t>Á X)&o X)e c.At>tAC r\A nAit)icineAC 1 *ocíf\ 
Af An oiteÁn, t)ÁT> r>\oX) teif An t>feAf\ 05 a t3f\eit A-tMite 
At;uf x\n txÁT) eite 1 scoritAif nx\ mnÁ óit;e. Ówig tAfAin 
Aft An ó^mnAoi Af\ feiceÁt x\n x>Á X)ÁT> *ói. ítexvó uif\ti 
f ^Af Aft te ftttn A^tif te f e-Afic a Cttoifte 50 ^oeiftexvú Aimf if\e . 

*0'A5A1f\ fí Afi tticc v\a mbÁX) \AT) A rilAf tJtlgAT), 1xVO A £)ÁtA > Ú 

1 n-Aon mÁtA AttiAin, 1AT) a iDíbi^c 50 fÁfAó éi^m 

A SíneAóA -An cfóg-A, ni fémijt tiom av\ c^mc ax>uX)am(\t: at\ 
X)zav\ fm a f^itíotDA^ó te nÁi|\e, -A^tif te ne^tA n^ó 
^c^ei'Ofi'óe mé ; acc níoftD' x\on CAi^e ^ói av\ cAinc. t)í 
a nTm-At^Af te coimtíonA^ó a^ tticc nx\ mbÁt>. tlti^A^tt 
tu-[\ti Agtif f^-AoitexmA'it av\ ^feim T>AWgeAr\ c^uató X)\ 
aici a\\ av\ tDpe-A^, tei£ fí Aon f z\\QAr\ACÁr\ Atíúin ^tnt Atfci 
A^tif ttnc f í mr\Ai(\X) a^ Ar\ t^tAi|t 92 V)í lOtlgtlA'Ó Of1ll CéAft) 'o'élflg *0011 1ÍIAO fíog 1 1V01A1 , Ó 

bÁíf iu\ nnu\, -Agtif bí fS<.\niifu\ v ó onin 50 iiibemn 5^11 
eótdf Aif fin 50 bfÁtAC, niAf uÁ 'oeineA'ó te ft;éAt ah 
ugOAip Óíing Annfeo : acu a^, 'oeAfCAt') ^om tnm aii 
UwbAf ttiSAf ah 510UA feo 'mo > óiai'ó fAoi *oeAfu\ : — 

" C&fita > otnirhx\f\UA > ó 1 bpníoifi-CAtdirt ha nAibiuíneAC 
*óÁ U\ 1 imiAi'ó bÁif An ufeAn-rtíog cumAfAig Atum-bA. 
An urtÁt fni bío^ó feAf A£ UAifoeAt nA uírte, ax; *out ó 
CAUAirt 50 CAt-Aif ^Snf ó bAite 50 bx\ite A^uf a£ 'oéAnArii 
CAmue fx\oi'n mbAnurtAóu teif ai\ fUu\g. Tlí rtAib cteAf 
X)Á fAib aca nx\c fu\ib Art eótAf Aige ; ní rtAib tirtcóm 11Á 
^An^Am nÁ CAU\oif nÁ ceAt£ mA ^cfoi^óe nÁf nocumg fé 
>;o crtumn At;tif 50 beAóu 50 ^ouÁmi^ bwte Aguf fiticA'ó 
f o ía A^uf mife mumne Af An mbAnufu\cu tnte 1 bpníom- 
dAtA^ fÁrt-ÁUnnn nA nAibiuíneAó, 50 ^ouÁmis niAtfUiAg 
móf tríob 50 *ouí An ueAó 'nA fuvib comtiAme Airt omóe. 
^uf etnrtexmdrt Ati ueAó A£uf a fu\ib Ann ffé teme. . . . s " 

A11 fx\oi nó t>aoi a toif^eA^ó ? fló, Afb' fémirt SUrtb' 
e ah nu\c fíog a óAit fex\óu mbtutniA *oÁ fAogAt 1 
5XumeACUAiti mnÁ Af oiteÁn uAisneAó mAfu\ a twg.A AriAm 
a\\ ati eAUvóAin tm t>á iDuti^ fé ^e^n a efome ? (( tlA tei5 Slfltl 1 3CAtU$A'D." ^5 feo fgéAt eile OAmeAf Af ah reAn-teAOAtt SíneAó. 
peicfeAtt ó mnreAóc au fgéit, At;uf ó feAttfAtfmACC An 
ugTMifi, Su-ftAO é au T>ume céATniA fgtuoD é V& m ^S^f ^ 
ceAtm eite a T>'mnreAf -[\omie feo. 

I. 

11uAit\ a oí Atum-bA 'ha tug An ctuoc ha nAtbicíneAC 

oí fAOf ctoc Ann A^tif dí cÁit túótt aij\ a^ fuT) au Oi|\<ci|\ 

Af f eADAf a ceÁt\T>AiT)eACCA. t)íoT) tugte móttA ó CÍOtttAID 1 

bfAT) 1 gCém A^ CtUAtt A1^t &<; 1At\flA1*Ó A1f T>eAtb 110 

íoiiiÁig éigm eite a geAittU'ó T)óib Af ati niAttniAtt ctuiAiT). 
Acc t>o TnútcuigeAT) fé T>óib. SAotAtt mójt T>eAtbAT>óit\- 
eAGCA a t)í ceAptA Aige fém a cut\ 1 n^níorn, fm a tui£> 
uait>. Agtif teif An obAitt fm a T)éAtiAui Att a focAmtACC 
T>o cttéi^ fé nA CAttucA mó|\A Agtif nA agúe UAifte 'n-A 
mbíot) fÁitce mótt t^oime T>e tó Aguf T>'oiT)ces T>o qtéis 

fé A AtA1-[\ -AgUf A ltlÁtA1t\, A 'ÓeAttOttÁICtteACA AgUf A 

T)eit\bfiút\ACA, a coniUiAT)At\ Agtif a cÁitvoe uite ; a 

iflAOm rilófl A^tlf A CÁlt, T)'fÁ5 fé 'nA T)1A1T) 1AT) A^Uf T)0 

gUtAif teif , é fém A$uf f eAn-riiogA, ^tif fttoiceAT>At\ T>oit\e 
coitte a tM com5A(\AC t>o coitéAf mAt\mAit,\ bÁm Att btiuAá 
ftvuttÁm ct\ónÁnAig. <tój;4T>Ati t>Á Doit fAn T)oit\e fm, 
bot f uAm A^tif bot oibtte. Aguf bío*ó au beit\c feAf Ag 
obAin fAn scoitéAti a£ bAmc mAfmAin 1 £coriiAiti An 
Cf AoCAitt, 50 T)céi > óeA > ó av\ gttiAn f A01 5ac oróce ; A^ttf 
1 n^Aó ctoic t>á mbAmiT)íf T>'feiceAT) An ceÁtiT>AiT)e cuit> 
T)en CfAotA^t mót\ T)Á t>cus fé a ót\oiT)e, Aguf ti^eAT) 
AiceAf Aguf meAnmA Aitt sun éitug teif f^At^AT) te bAoif 
Agtif te mAom bt\éAgAig An cf AogAit. 

t)í a Ct\oiT)e A^tif a AHAm uite cu$tA T)on obAtn rnóitt 
a teA^ fé auiac T)ó fém. Híon cuimmg fé acc a^\ Ati ot)Ai|\ 

93 94 

pti. An fAOgAt a bí CAicce «Aige, bAitce móriA, cAiceAirí 
Aimfifle, cuiíiIuatxai\ b^n Átumn — ní ttAib lunncA tnle 
aóc neAiiiní 1 gcomófiCAf teif au ubAitt a bí te T)éAHAtrí 
Atge. 5° "oem'nn tf Af éi^m a bí ua ctoóA bAmce Aguf 1 
•octteó Ai^e fém A^uf ^g ati f eAn-ríiogA, 50 tuib T)eAttuiAT) 
T>éAtiCA Ai£e a]\ a ttAib CAicce Ai^e T)Á fAogAt. 

<\n ceAp uAfAt úx> a bí 'ua Aigne A£uf a bí fotuigce 
'fn^ ctuóAib m^niAi|\, cufutg fé Att a nuóCAt) te n-A CAfútt 
^gtif te n-A fiféAt. ÍHut) f é teif f ém fAn mbocA beA^ 1 
tÁf ha coitte cttAobAige Att bttuAó au Cf tmctÁm ófónÁnAig 
A5 cbAttt A^uf a^ fíutt-ubAtf ó éifge sféme go ceAóc 
oit)óe ; if mmic a bíut) cofAnn a óAf úit,\ te ctof fAn 
T)ui|\e Aguf nA ríéAntAic 'ua fUAn ; Aguf teAjgAt) fé a 
ouméif uavo Aguf X)o fui'óeAt) fé coríiSAtVAC x>Á fAccA^ 'gÁ 
f5|AtiT)tigA > ó A^uf A*£ niAccnAríi AitA . . . .T)o cigeAt) tia 
tiéAntAic oit)óe aitiac Aguf é fAn niAccnAríi fm, Aguf nuAUt 
a tAf at> f é a tócjunn T)o bAitigeAt) miun-ríríutCA fSiACÁiiACA 
ha cuitte amceAtt Att a buic, Aguf x>o cigeAt) cuiT) aca 
ifce-Aó Af au T)ottAf ctnge, Aguf vo ceApAX> au f AotftAifte 
£utt a'S AX)\iAt> a fAocAitt a brníf. Aguf ní imctgeAt) fiAT) 
50 'oci^e^'ó Ati feAn-ríiogA te n-A cuit) bít), te cottcAtb ha 
cuitte Aguf te tnfse ón bfuAtvÁn Agtif tx> CA\teAX> au 
beittc aca -ati tón 1 n-émfeAcc. TluAitt a bíot) An biAt) 
caiccc aoa, T)o OtiifiT)íf beifc tmpme Att n-A T)éitib. 
X)e\^AX) 

An ceÁtvo>AiT)e : go scuifit) n-A T>éiCe fp-|\e>AC-At) 'tno 

gé^^Aib 

A11 fe-An-rhogA: te *oo cum oibfe a t)éAHAríi, a ríixMgifCiti. 
\\n ceÁf*OxMt)e : 5° méAT)tngit) fi-AT) fottif m'mcmne. . . . 
An fe-An-mogA : Ve *oo cuit) oibtte a ^úéAWAm, a mAigifcijt. 

X^^Uf tO TjúCf ACC A£Uf tC T)íf teACC TIA bfUC-At T)0 CtHtteAt) 

A11 beific f^Ác -Afv n-A mion-míotc-A ctútríAóA -A tige^t) ifce-Aó 95 

&f ati ufvtáf ótiCA ; x\cc a\\ a beic ctuocntngce '0011 
pAmiAeóifeACC *oo cigiTnf an -ac-uai-|\, Aguf 'o'paiAroíf 
AtA f ut) An cige Aguf An beifc f eA^t 'ha fÁm-co > otA > ó Af a\\ 
fvxMtmg cifm t)umn. Af fAicmg Aguf ^f\ úf\tuACfu\ if mó 
cot)tuige,<vó fiAT>, Aguf Vfeicfroe fgÁit ó n-A f^ocAf Af 
AgAi'ó aii cfxxocfAi'óe 50 mmic, acc ní n<\ib b^ogAt t)on 
fS-Áil fm beic teAC cotfi foitéAf teif aii gceApxVó Díot) 
'ha Aigne 'n-á co^otcVó fém *óó. 

II. 

Úu^ x\n fí, Atum-tox\ cumáfAó, cuAiftc a\\ ah gceÁft)- 
Aróe uxMf. T)'éif\ig te v\a nAibicínig rmAóc a cujt Af 
a fexui-nÁittroib n-A pÁfdg Aguf *oo ce^pAt) 50 mbA 
feiteAifmAC av\ cfÁc é te ce-dmpAtt u^fAt a có^bÁit 1 
n-onóif\ t)o t)iA av\ cogAi'ó 1 bpfíorhc<dtAif\ v\a cífe. Aóc 
cÁ bfuigfróe ceÁf\T)Ai > óe teif av\ ce^mpAtt a rhxMfiugxVú 
te *oeAtbAib acc aw ceÁf > o,A. > óe úx> & tféi^ ixvo ? Cu-óit) 
An fí fém Aguf a tucc te-AnArhnA a^ cfiAtt xvif. Sm a 
juib t>e utaic t>óib ann AtfttAó. tlíofi étfug teó a bjtéA^xVó. 

" Of nÁ Aif^e^X), cigce Áítne A^uf bixVótA mitfe, 
cum^cc «Ajguf cÁit imeAfS UAome, if bexvg é mo rhe-df 
of ca," Aff ' av\ ceÁf'o^i'óe ; " nít uxvim acc at\ 'oonie coitte 
feo a beic f úm f ém ; nít uxvim acc at\ rmAomexVó $;eme<vo 
im' ce-dnn a cuf 1 gcfíc ; at\ m^fm^f cfUAit) bÁn Átumn 
a ge^ffAt) . . . . cÁ at\ f Aogdt móf ; cA ceÁfTMi'óte 
eite -dnn a gtACf Af buf bpÁróe 50 bexvnnACCAó. Uéi^ói^o 

Af A X)CÓ1fv. YIÁ CAlttlt) av\ IÁ ofm-fA . . . ." AgUf x>o 

Cfvom fé a\\ obAif . 

5ít atí f\í é meAtUvó a^ óaoi eife. Je^tt fé t)UxMf rhóf 
*óó, T)UAif níof uxMfte nÁ ,<xon t)UAif a CAif^eAt) *oo 
ceÁf'óAi'óe AfiAiti fonfie fin. 

" A11 tugA mife nÁ AfAt fiAt)Am x\n cftéibe ? " ^ff' An 
ceÁf\ fc OAi , óe. " 1f fémif teif ^n ^f^t fiA*óAin a fAogAt a 
CAice^m Af\ & f\ogA *óóig ; fAg^nn fé bAf teif aii ocf\Af 50 9 6 mimc, acc if UAtfte é, má'f boióce, nÁ a btútAif acá p<\oi 
óuinj; AT1 Tnnne. AfAt piATJAm ftéibe mife, a ftí, «Agiif 
nít AOti gnó A^Am *oe ifiAom móitt, T>e tigtib uAifte, T>e 
riiogAib t\Á T>e CAitab te<\tnA. tlif^e ón bpuAttÁn, CAottA ón 
t;coitt, fotuf nA Sftéme Agtif ati cflÁmce AriiÁm acá 
iu\im-fe .... Aguf cÁin a^ bAmc ati crottnf T>íom Anoif , 

A f\í," AgUf t>o ftlg fé Af A CAf Úf\ A^Uf Af\ A frp éAt. 

Aóc ní cúifge bí An ftí Aguf a comtucc imcigte uait) nÁ 
uÁnnj; T>ttonj; eite An cuaijvc cui$e. ílí T>fon5 TJAonnA 
CÁW15 ctnge An tiAitt feo acc min-rhíotCA f^iAtÁnACA tia 
coitte, A*5Uf bíoT>Ait a% eiceAtt crmceAtt Af\ a ceAtm, 
Aguf cimceAtt Af a fAOCAf , acc nÁf ritotuig feifeAn Aim 
iat), bí fé a% mACcnArii com móf fm. 

III. 

l3i fé a£ obAif Af peAT> míofA uAif, a^ lAffAiT) íorhÁig 
riinÁ a geAfitúT). t)í fé cmn cuijtreAC cnÁitce tA£- 
riupneAriiAit, mAtt ní tt<\ib a^ éif ge teif An cuniA fÁtt-Atumn 
b^ téif Tjó beit 1 Dfot<\c fx\n mAfmAf a foittfmgAT>. 
Úmc au oit)óe Aitt. t-Af fé An tócttAtm, Aguf t>o TieAfc 
fé Af\ fAotAtt a tÁrh. 

CéAjVO a bí Aif nÁtt péAT> fé au o-t>Aif a T>éAnArh mAi,\ bA 
cóitt ? An í au up úit a bí cionuAó teif ? tlíof b' í. t)A 
téif X)ú au beAn a bí fottngte fAn mAfmAf. An í ah 
lÁrii a bí Ag ctif eA*ó Ai-|t f a , oeif\ex\ > ó ? t)A *óóig teif nÁf b' 
í : bí x\n tÁm óom ctifoe if bí aoh IÁ A|\iAm. 

Acc bí fé 50 cttÁi^óce. *Oo bttAit fé fAoi a^ fcót bex\5, 
A^tif *oo óx\it fé aCa^ fA*OA A"£ mACcnx\m £An cof a ctijt 
úe. Cámig a fex\n-óomttiAt)Aft míotc^ f^iAtÁn^óA tia 
horóóe, ax,u\> míotc^ ceit|te ^cof, -Agtif feitit)í éx\5fAmU\ 
eite tfceaó x\tt avi titttÁtt óni^e. t)í -<\n ge^t-Aó tÁn x\^nf 
fottif bfeAg tiAiti. t)í neAX) |\éx\tcó5 mbe-A^ fx\ fpéi|\ 
toif, x\^uf connx\ct-df T)6 50 mboAT> teif x>Á bféATjp^-ó 
fé CAitneAm v\a féAtcó^ fm a ótif 1 ftíitib n^ mnÁ a bí 
•oa mtintAT) A15C 97 

Útnc fSAmAtUAf ati m)eitb. t)eiteA , óAó éism 6n 
Scoitt a tÁims fA wtuf ^Stif a bAin fotiif nA geAtAige 
*oe, fm a ceAp f é. 

Cóg fé a OeAnn. 11í beiteA*óAó coitte bí Ann acc . ... 
ní beAn a bí Aige.Ann óe-Ap fé, a£c $em ovóóe nó coitte, 
AriiAit nA míotCA eite ti5eA*o aj\ ctiAifc ctnge. Acc if Afi 
éigm nÁjt bAm -áitneAóc tia mnÁ (mÁ'f beAn a bí mnci) 
-An óiAtt *oe. RéAtcógA tonnttAóA b'eA^ó a fúite ; néAtcA 
cóijtmge oróce b'eA^ó a fotc ; a ctimA Agtif a "oeAtb, 
tk> fít An ceátvoAi'óe nac bféAT>fA , o au curtiA A^uf An 
*oeAtb fin a beit Af au f AogAt aóc ArhÁm 1 fuiAomce *oume. 
Cuij\ ÁitneAóc ua mnÁ imeAgtA A1|\. *OÁ bf éAT>f a*o fé curo 
t>en ÁitneAóc a goro uAiti 1 scotfiAift a fAotAitt ! Acc 
ní be^n fAogAtCA a bí Aige Ann acc beAn Aif tmge ; nuAit\ 
a T>'imtigeA k ó An oróce, *o'imtigeA , o fife óorh triAit. 

Acc tÁmig An céA*o téAf x>e f ottif ati tde, Aguf níotji 
imtig f í, acc í Via f uroe f a ttAitmg a^ rjeAttCAt) Aifi te n-A 
fúitib tonnfAóA. 

* ; 'Siat) ua *oéite f eót 'mo tfeó íte beit 'ua múntA céitvoe 
AgAm te mo fdo tAf\ Aguf te mo fAogAt a mAifiugA*o,'' 
A|\f' au ceÁtvoAi'óe teif fém. Agtif tut; fé ua mítce 
beAnnAóc t>o ua t>éitib guft éifceA*OAf\ te n-A gtóft, Suf 
0Abf\tiige.<voAfi teif 1 n-uAif\ a gÁbAi*ó. 

An beAn a bí 1 bfotAó aij\ f An mAftmAtt OfiUAi'ó bA ge-df f 
ati rhoitt Aitví" noóCAt), ó bí fif e Aige te CAbfxtigA'ó teif . . . . 

IV. 

UÁ f tige rhóf ctutóÁtA it)i|\ pfíorhóAtAif nA nAibicíneAó 
A^tlf AttAmAnA acA 1 scttíoc ax\ pÁttcig. ^ tlít tÁ f A 
mbtiA*óAin nAó bfeicceAtt ceAnnAi*óte .^fi ati cftige fin 
te n-A gctim cÁrhAtt A^tif te n-A gcuro Af At Agtif te n-A 
Sctim múittí A^tif eAttfAróe lon^AncAóA te t>íot aca. 
Síot>aiJ míne fiofgAfinAóA ó tifi nA nAfAibe ; ffiótCA bogA 
fteArhnA ón cSín «} ctoóA btiA*óA ó tíofttAtb AttCA feóice 9 8 

Áti "ooif cifc ; 5f\éAf-obAií\ ° P e VV ™ 5céAT)CA ceAtnpAtt ; 
^S^f cotuuvic ah boAn ua tieAf\f\A, > óe uite fin Af\ •Of\tntn 
ha scÁtfiAtt Agtif ha n-AfAt Aguf iat> a^ ^AbAit au cf Vige, 

Agllf ÓUÍf fí THUt A CfOI^C 1 5CUVO T)10 0. 

Conn-Aic fí bw'óeAn ttiófi ceAtmAi'óte ótnci Atioifi Cf\eAfnA 
ah níACAifte tÁ At;uf í 'ha fuiTje coif au ftiAfiÁm teAt- 
CAOb ua ftige. KmneAT)Afi coifmAi > oe at; au bfUAfUn te 
tnf^e ca bA f\c t>á mbeitró gib. t)í ceAnnAiTJe 05 Af\ ah 
mbtnTjm, -agtif ó bí Ati beAn a bí 'ua furoe 1 n-Aice a 
fUAfÁin An-T)AtAtfiAit cu.f\ fé CAmnc u f\ti. tAfbÁ n fé 
feóiT) *ói. t)'fiú occ gcéAT) eAó Af\AbAó An ctoc uAfAt 
tAfbÁm fé *ói. 

" peiCfiTjeAft au ctoc fm 1 ^cofóm bAmftíognA cuuiac- 
CAige aca fA T)orhAn ÚiAf\," Af\f' au ceAnnAi'óe ; " *oÁ 
mbA*ó *oume fArobift tné," Af\ fé, " ní f gAftfAmn An ctoc 
uAfAt Átumn ó'n mnAoi uAfAit Átumn 50 *oeó," A^uf 

CU1f\ fé AU CtOC A^ fPfiéACAfOIAlg 'nA THlbfOtC bUACtAÓ. 

ConnAic fif e au tomnift aic a cÁmig 1 f úitib ua bfeAft 
Af\ f eiceÁt ÁitneAóc nA ctoice A^uf Af\ f eiceÁt a nÁitneACC 
fém T)óib ; ^suf A|\ féAóAmc rpceAC 1 n^té-tnfse A11 
fUAfÁm *ói, *oo CU15 fí céAfVO a f\mne a ftnte níof fotuf- 
rhAif\e ha' au ctoó fém. 

Tlmne fí fttin T)Ain]geAn Af\ Ati coif\C 50 mbeA*ó ctoeA 
bu a*óa A^uf éAT)Aig míne aici feAfCA. 

An oroce f m fimne f í CAmnc teif au gceÁfVOAroe. 

" T)Aome uaó bfuit teAt com ctifce teAC-fA," Aft fife, 
" if féroif teó Aif\;geAT) a T)éAnAtfi ; if péiT>if\ teó cutCACA 

UlACtflAfvA A^tlf fOÓT)A A bf\01inAT) Af\ A mUAlb ', bA CÓ1f\ 

T>tuc-f e ah beA^Án beA*$ fm a T)éAtiAm Aft mo fon-f a." 

TJubAific f í au CAinnc fm A$uf CAmnc uaó í. X)o rheAtt 
A^uf tjo btAT>Aif\ A*<;uf t>o bfóAt; f í é te bf\iAtf\Aib bmne 
A^tif te ^tóf\ box; ceotrhAf\, A^uf te féAóAincib 5fÁ > órhAf\A 
A$uf teif au uite óteAfAi'óeAóc tux; ua mnÁ teó ó TjútóAf ; 
A?;uf ó CtlJ -ferpeAn ua feAóc n^fÁT) A|\ AfV t|\Áóc mo rhAC-« 99 f& fAti occiiiAt) cAibroit *oé^5 x>Á teAbAtt," Aftf' Ati feAn-» 
u"5T>ait SíneAó, " ní lotigtiA'ó tiom -gutt géttt fé t)T." 

1 t;ceAnn x>Á tÁ ttí ajt au fAotAjt mótA t>á T)cuj; fé a 
qtoT'óe oí f é Ag obATtt acc Att "óeitD t>ig f uAttAig T>'f éAT)f Ait)e 
a -óíot 50 jtéfó fAn ;$CAtAitT ; A^uf ó ftiAifi fife á céAT> 
btAifeAt) T>e mTtpeÁn An CfAogAit bA mimc a cmAtt Aft An 
Scacaht céATmA fm A^uf T>eAtb éígitl T)e tia T>eAtbAtb 
cui',t fí lAttAC a-jt An ;gceÁ',voAiT>e a múntAt) *ói Atv tomcutt 
aici. 

lón AnmA "oo mnAOi Átumti An motAt). ITIotAT) fAn 

^CAtAT'jt 1. *0Á bféAT)f AT) fí C0mnA1t>e fA ^CAtAljt, beA*o 
fltí Agtlf AOf CeÓlt igtíf AOf eAtAt)AT1 tlA CAqtAC Ag 

bAitmgAT) 'nA amceAtt t>á motAt) A^uf T)á fíoit-motAt), Ag 
catiaT) "ouauca Aguf fonn T>1 . . ■. . acc bí 'ftof atct uac 
bf éAT)f At) f í au ceÁiVOAi*óe tiieAttAt) teTti if ceAó f a 5CAtAifv 
^An t)UAt). 5 01t> ^ A11 bAoice a b'feAtttt t)'feitf eAt) *oon 
obAi-|t % Cuif\ au ceif c fm imnróe mótt uiftti, acc f a T>eitAeAt) 
t)o meAf fT nAó bf éAt)f At) fí Aon bAOTce f AgÁit T)ob' feAfttt 
nÁ í fém. 

" CA fúm f5A-|tAt) teAC," ajt fife teif tÁ ; " ní Áit 
tiom Att fÁfAó fiAt)Ain feo. Sav\ ^CAtAitt a comnóóAf mé 
feAfCA, Aguf tÁmt^ ua fttAfA "oeótt btAéA^AC ó n-A fúitib 
t)u bA tonnttACA. 

Acc níoit f5Attdt)Att te céTte. T)o ttAéig An ceÁttt)Ait)e 
An t>oitAe coitte ; t>o ttAéig fé a feAn-comtuAT)A'|T, nA 
rmotCA beA^A f ;$iACÁnACA a ti^eAt) Att cuAittc cui*ge 
•o'oróce ; t>o tttéi*5 f é AoibneAf nA coitte A*$uf T)o tttiAtÍA- 
t)Att bettW Att An scAtAitt. 

tTlo tttuAig m feAtt a beif\eAf nA feAóc ngttÁt) t>o 
mnAot ! 

V. 

Acc au f AotAtt mótt t)Á t^cug f é a cttoit)e ! 
leAn fé t>on obAitt 50 mAit, acc bí áv\ feAn-fumneAm 
imtigte. t3í An feAn-cfAogAt fÁgtA 'nA t)iAit> Aige. loo ÚÁinis; AttuigAt) mór* ai-|\ *oe *péi|t a céite i ngAn fiof t>ó. 
Md feAn-gnÁfA cteACCAig fé fut A-p fSAf V& *-eif ^ n 
ScaCaij\ 1 scéAT)óij\, tof uig f é Af a gcteACCA'ó au At-UA1«|\. 
An cfeAii-T>úit a bí Aise 1 n*oeAfAib au CfAogAit T>o 
ruMtbeó'óA'o í . . . . Aguf cuavó An ceÁjvoAi'óe 1 n*oonAóc 
1 n-AgAi'ó ay\ tAe, mÁ bí meAf mój\ Ag au bpobAt féin Aif\. 
tn5 au «pí cuai«|\c eite ai^\, acc nío«j\b' é au f eAj\ céAT>nA 
bí Ann f\oirhe au uaij\ fin if bí |\oirhe fAn "ooifve coitte. 
CuAtA fé 50 fíAib au fAotA«j\ móf\ T>Á T)cu;g fé a c|\oi , óe 
1 n-Ág te beit cjvíocnuigte Aige. tlí j\Aib ceÁ^voAiTDe 
fÁgCA aca teif An ceAmpAtt uAfAt a cóij;eÁt 1 n-onói«[\ 
t>o *Óia au óo gAiTj a rh AifiugA*ó : An bféAT)f a*ó f eif eAn An 
fAOtAf mó^\ a bí aj\ t<Sirh Ai^e fém a AtfiugAT) Af An T)óig 
feo A^uf A|\ au T)óig fm Aguf aj\ *oóig eite ■? £uai«)\ fé 
cÁifVoe cfí tA te mAócnArh a 'óéAnArh a«|\ au fgéAt, acc t>á 

"OOnACC T)Á fiAlb fé T)0 T)1ÚtCÓCA*Ó fé >óóib Aon AtfugA'ó 

a "óéAnArh a«j\ a cuit> orbrie mAf\AC An beAn. 

Óf te CAiteArh bí uAiti fitVo. 

" O T)o fAotAji 50 nÁtumn," Af fí, " Aguf cá bfuigfi*óe 
Áic níof oif\eArhnAige te fAOtAf uAfAt *oeAtbAT>óij\eACCA 
a cuj\ nÁ 1 T)ceAmpAtt mó«|\ 1 bp«[\íorhcAtAii\ t>o tíj\e ? 
A£uf ní beift o«f\c Aon AtfugA*ó a *óéAnAm aij\ aóc At-pugA'ó 

fUAfAC " 

tlíofi tfÁóc fí aj\ An *ouAif rhói-it a geAtt at\ f\í *óó aj\ 
cof a«|\ bit ! 

*Oo géitt An f eAfi "oon rhnAOi. 

c< Tlí pof "oúmn cé x\a cóifte mittceAóA eite *óéAnf a*6 
a teitém *oÁ mrjeA*ó ctAnn Aif," Aff' An feAn-ugT)A|\ 
SíneAó A^uf SfVÁm Ai^e "óó. 

****** 

CfiíoónuigeA^ó au fAotAf móf fAoi "óeifieA^ó. Cui|\eA*ó 
'iia f eAf Arh f au ceAmpAtt é, acc ní fAib f é T)e óeAT) Ag aou 
neAó *out Ag féACAmc Aifi 50 noccóóA'o An j\í é *oon cf tuAg 

1 T)COfAC. íoí Ílu-Aift a bí -An uile tuiT) 1 5Cói^i, cti-Ai*ó -ah eeÁtvoAi-oe 
ifue^c f^ zeAmpAll W «Aon-Att te T>e,At i \aA > o -Af\ obAitt <a tÁm, 
teif ati fAotAp mótt T)Á t>uus fé a ójtoi'oe utUt a ifuon- 

f SHÚ'OU gA*Ó. t)í f-AOtAft A f.AOgAlt Óf A COIÍTAItt AnnflÚT), 

AStif "o'f^n f é Ann 1 ^CAiteA n v\a noi*óce ax; pé,ACAmu ai\\ 
^S^f ^S niAócnAtn ai«ji, Aguf Ap a fAogAt. An ceAp-At) , 
ati fmAomeA'o mótt a uÁmis 'n-A ceAnn 1 T>uopAó fut -Af\ 
tofuig fé .Att A11 obAitt oa téift 'óó nÁtt éittig teif ak ceAp 
fin -a cuti 1 ns^íom. X)a téitt -A^uf oa foitéitt t>ó fm. loic 
f é. Cé'n f Át ? Cutfi f é a f ^ogAt 'óe 1 n-At-UAiíi ASttf é teif 
f ém fAn ue^mpAtt mófv tiAf Al. ^ac ftn.Aoine.A'ó x>Á T>uÁmis 
'nA óe^nn, ^ac T>e<Ag-gníom -AStif S AC t)^oc-gníotfi x>Á 
nx>eÁi(W\A fé ó tof tng fé Aft au ob,Aif\, cuijt fé Uf\í n-A céite 
i,at>. t)í An uAifte-Aóu Ann av\ u,Aif\ fm, ^stif av\ óige ; 
-AStif "oo ttns f é so beacu cé mAft tjtÁig ^n uAtf te.Acu u-avó 
^stif cé mAft ttntt av\ íf te^cc ; t>o tuig fé cé mAfi 
n-AttungexVó a fAotAft T>e ttéijt mAf\ hAtftngeAt) a rheón 
.AStif & óttoi*óe ^stif A ^nAm pém 

Att mAiT)m tÁmis ^n fií -Agup a tucu comAif\te. ÚÁmis 
f\ígue Af uíof\tAib 1 s cé1ri - Ómis at\ pobAt, s^ n Amm 
1 mbéAt Aon T>ttumse Tríob acu Ainrn avi ceÁtvoAtóe móif\ 
a bí 1 n-Ann atí ótoó puAft a becróA'ó ; acu nu,Aif\ a bAm av\ 
m' au bftAU *oon fAotAit mótt T>eAtbAT>óitteACUA, ní x>eAlo 
ctoice a bí te peiceÁt as ti-A fíguib nÁ as ^n fttiAg aóc 
T>e-Atb f eótA . . . 

ÍH An ceÁft'OAi'óe 'tia ftn^óe -Af\ ctoic -Ann, -AS^f ^ 11 
T>oitge,Af -AS^f Ari bjtón mó|\ A^iif ^n bfifeAt) ct^oi'óe te 
CAbAif\u f aoi T)e^-jtA 1 ns-AC bAtt t>A b-AttAib, 1 ns^ó cott t>á 
cot,\Aib ; ^stif at\ f-Aot-Af T>Á T>utis V& & ó-poi'óe ut^Át, bí f é 
-n-A fmiT)it\mib 'n^ timóe-Att .... 

Astif ^n be>An út> a rnitt -An f-Aog^t -AStif ah f Aot-A|\ Ai|t 
.... acu fm fSé\At eite. 

Date 


Due 
rnr*" 7 \ 


^ MHC 


LUu i 

1 9 1 5 í ó BOSTON COLLEGE 3 903 01192105 3 191573 ^ ut feonaire. Pacraic Title n . , 

An cead oloc. sgealta. BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 

CHESTNUT HILL, MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same.